BT Sektörü Başarısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 BT Sektörü Başarısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

27 Ağustos 2022 Bilişim Teknolojileri Sektörü Türkiye de bilişim sektörü yazılım sektörü Raporu 0
 BT Sektörü Başarısı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

 BT Sektörü Başarısı

21. yüzyılın başında bilgi ve iletişim teknolojileri mal ve hizmetler için küresel pazarlar yaratmaktadır. Bu teknolojiler, insanların nasıl çalıştığı, nasıl iletişim kurduğu ve kendilerini nasıl eğlendirdiği de dahil olmak üzere hayatımızın her yönünü etkiliyor. Pek çok ekonomist, geleceğin “bilgi ekonomisinde” (enflasyonsuz) yeni bir üretkenlik çağına girebileceğimizi öne sürmeye başladı.

Günümüzün küresel ekonomisinde BT endüstrisinin önemi göz önüne alındığında, son araştırmaların çoğu küçük ülkelerin BT endüstrilerini geliştirmedeki göreceli başarısına odaklandı. Bu araştırma önemlidir, çünkü yeni bilgi tabanlı endüstrileri adapte edebilen ve geliştirebilen ülkeler gelişecek ve küresel ekonomide önemli oyuncular haline gelecektir.

Uyum sağlayamayan ülkeler acı çekecek ve kendilerini daha zengin uluslar için düşük değerli ürünlerin üreticileri olarak bulabilirler. Bu makale, küçük gelişmiş ülkelerdeki BT endüstrisi başarısının faktörlerini, Finlandiya ve Yeni Zelanda gibi iki ülkeye odaklanarak özetlemektedir.

Bu alandaki önceki araştırmaların çoğu, oldukça fazla sayıda ülkeyi karşılaştırmıştır. Örneğin, Blanning 12 Asya Pasifik ülkesinin bilgi altyapısını inceledi; Dedrick, dünyanın dört bir yanından dokuz küçük ülkede BT endüstrilerinin başarısının nedenlerini inceledi; ve Kraemer, Gurbaxani ve King, dokuz Asya Pasifik ülkesinde bilgi işlem kullanımının yayılmasını tartıştılar. Genel olarak, bu çalışmalar, bir ülkenin BT endüstrisinin başarısını veya BT kullanımının kapsamını etkileyen küçük bir dizi faktörü incelemiştir.

Buna karşılık, Ein-dor sadece üç küçük ülkeyi İsrail, Yeni Zelanda ve Singapur’u inceledi. Bu üç ülke benzer büyüklükte ve ekonomik kalkınmadaydı; bununla birlikte, farklı seviyelerde BT endüstrisi başarısı yaşıyorlardı. Ein-dor ve diğerlerinin çalışması, yalnızca az sayıda ülkeyi derinlemesine inceleyen birkaç araştırmadan biri olmuştur.

Ein-dor modeli büyük ölçüde Grossman ve Helpman’ın küçük açık ekonomilere uygulanan teknoloji geliştirme, ticaret ve büyüme arasındaki ilişkiyle ilgili makro-ekonomik teorisine dayanıyordu.

İkincisi, işletme karı akışının şimdiki değeri ürün geliştirme maliyetini karşıladığında girişimciler yenilikçi (ara) ürünler tanıttıklarından, büyümenin içsel teknolojik ilerlemeden kaynaklandığını öne sürdü. En iyi büyüme yolunun hem Ar-Ge’ye hem de “ara ürünler” (tüketim malları üretmek için kullanılan ürünler) üretimine verilen sübvansiyonlarla elde edilebileceğini öne sürdüler. İkinci en iyi büyüme yolu, yalnızca Ar-Ge’ye verilen sübvansiyonlarla elde edilebilir.

Bu teoriye uygun olarak BT endüstrisi başarısını incelemek için Ein-dor ve ark. (1997) dört grup değişkeni ele almıştır. Bu değişkenlerin tümü, endüstriyel başarı bağlamında sıklıkla alıntılanır.

Düşündükleri değişkenler şu şekildeydi:

1. Kontrollü değişkenler: ülke büyüklüğü ve ekonomik kalkınma.
2. Bağımlı değişkenler – BT endüstrisi başarısını tanımlayanlar.
3. Dış kaynaklı aracı faktörler.
4. Endojen aracı faktörler:

• Yurtiçi BT kullanımı.
• Firma stratejileri.
• Devlet BT politikaları.
• Devlet eğitim politikaları.

Watson ve Myers, Ein-dor’un sadece iki ülkeyi, Yeni Zelanda ve Finlandiya’yı karşılaştırmak için kullandığı modeli benimsedi. Bu çalışmada, yazarlar aynı dört değişken grubunu ele aldılar; ancak “sağlam stratejiler”i “araştırma ve geliştirme düzeyi” ile değiştirdiler çünkü ikincisi daha açıklayıcı güce sahip görünüyordu.

Watson ve Myers (2001) tarafından yapılan çalışmada ele alınan başlıca faktörler grafiksel olarak sunulmuştur. Bu model daha sonra Finlandiya ve Yeni Zelanda’daki BT endüstrisi başarısını karşılaştırmak ve açıklamak için kullanıldı.

Daha sonra özetleneceği gibi, başarılı bir BT endüstrisinin gelişimini etkileyen üç ana faktör belirlendi: hükümetin BT teşvikinin kapsamı, araştırma ve geliştirme düzeyi ve BT okuryazar mezunları üreten bir eğitim sisteminin varlığıdır.


Bilişim Teknolojileri Sektörü
Türkiye de bilişim sektörü
Teknoloji Sektörü
İct sektörü Nedir
İletişim sektörü Nedir
Türkiye yazılım sektörü Raporu
Türkiye yazılım sektörü büyüklüğü
Mobil iletişim sektörü Raporu


ÜLKE BENZERLİKLERİ

Küçük bir ülkeyi on milyondan az insanın yaşadığı ülke olarak tanımlamaktadır. Sırasıyla 5,2 milyon ve 4,0 milyon nüfuslu Finlandiya ve Yeni Zelanda bu nedenle küçük ülkeler olarak kabul ediliyor. İki ülkenin fiziksel büyüklükleri de benzer, yani nüfus yoğunlukları hemen hemen aynıdır.

Finlandiya ve Yeni Zelanda, ekonomik gelişme açısından oldukça benzerdir. Her iki ülke de 20. yüzyıla emtia ürünlerine yoğun bir bağımlılıkla girdi. Ormancılık, Finlandiya’nın gelişiminde tarımın Yeni Zelanda’nın gelişiminde oynadığı rolün aynısını oynamıştır.

İki ülke arasındaki tek gerçek fark, Finlandiya’nın ormancılığa olan bağımlılığından uzaklaşıp yeni teknolojileri benimsemesi, oysa tarımın hala Yeni Zelanda ekonomisinin önemli bir parçası olmasıdır.

BT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BAŞARI FAKTÖRLERİ

Finlandiya ve Yeni Zelanda arasındaki farklı BT endüstrisi başarısını açıklamak için tanımlanan üç ana faktör vardır. Bunlar, devletin BT teşvikinin kapsamını, özel sektör araştırma ve geliştirme yatırımlarının düzeyini ve BT okuryazar mezunları üreten bir eğitim sisteminin varlığını içerir.

Devlet BT Politikaları

Son araştırmaların çoğu, başarılı bir BT endüstrisinin gelişimi için doğrudan devlet teşvikinin gerekli göründüğü sonucuna varmıştır. Bu nedenle, özetlendiği gibi, ulusal BT stratejilerinin varlığı, BT’ye verilen öncelikler ve devlet BT kuruluşlarının rolü, başarılı bir BT endüstrisinin gelişimi için önemli kabul edilir.

Finlandiya ve Yeni Zelanda, hükümetin BT teşviki açısından açıkça farklıdır. Finlandiya, hem BT kullanımını hem de endüstri gelişimini destekleyen yüksek öncelikli bir ulusal BT stratejisine sahiptir. Sonuç olarak, Finlandiya hem yoğun bir BT kullanıcısı hem de uluslararası BT endüstrisinde önemli bir oyuncudur.

Yeni Zelanda’nın herhangi bir BT stratejisi yoktur ve BT, mevcut işçi hükümeti için ancak son zamanlarda yüksek öncelikli bir sektör haline gelmiştir. Hükümet desteğinin bu tarihi eksikliği, Yeni Zelanda’nın BT’yi benimsemesini engellemese de, BT endüstrisindeki başarısını engelledi. Hükümetin BT’yi teşvik etmesi bu nedenle başarılı bir BT endüstrisinin gelişimini etkileyen bir faktördür.

Araştırma ve Geliştirme Düzeyi

Araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yatırım, yeniliği körükler ve üretim süreçlerinin teknolojik karmaşıklığını yükseltir. Bir endüstride üstlenilen Ar-Ge miktarı genellikle potansiyel büyümenin, üretkenlik kazanımlarının ve rekabet avantajının bir göstergesidir. Toplam Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge finansman kaynakları ve Ar-Ge vergi teşvikleri, bu faktörlerin BT üretimindeki başarı ile ilişkili olduğuna inanıldığından, aşağıda özetlenmiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir