YÖNETİM TARZI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

YÖNETİM TARZI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Ağustos 2022 Teknoloji Yönetim Teknoloji Yönetimi Faaliyetleri ve Araçlar Teknoloji yönetimi NEDİR? 0
Model Yorumlaması

TUTUM VE YÖNETİM TARZI KONULARI

Anahtar konular, farklı tutum türleri ve yönetim stilleri arasındaki etkileşime odaklanır. En büyük sürpriz, negatif girişimci tipi küçük işletme sahibiyle ilgilidir.

Bir NE sahibi, yeni BT’ye öncelikle işten çıkmaktan kaçınmak için reaktif bir strateji olarak yatırım yapmış olsa da, yine de yüksek kaliteli bir BT uygulaması yaşamıştır. Bu bir keşiftir, çünkü önceki literatür, BT’ye karşı olumsuz tutumları olan sahiplerin büyük olasılıkla düşük kaliteli BT uygulamaları elde edeceklerini göstermektedir.

BT’ye karşı olumsuz tutumları olan sahipler, kuruluşlarında işbirlikçi ve paylaşılan yönetim politikaları ve uygulamaları kullanarak yeni teknoloji girişimleriyle ilişkili riski azaltabilir.

Sadece çalışan girdilerine bağlı değiller, aynı zamanda çalışanların tavsiyelerine göre hareket ettiler. Bu uygulamanın, bir BT uygulamasının bir sonucu olarak meydana gelen değişikliklerle mücadele ederken önemli bir etkisi olduğu bildirildi.

Tersine, belirsiz gelenekçi tipteki küçük işletme sahibi, BT uygulama süreci yoluyla rehberlik için ileriye dönük bir yaklaşım başlatamıyor gibi görünüyor.

Önceki araştırmalara dayanarak, belirsiz mal sahibinin hangi tür BT’nin uygun bir yatırım olduğu konusunda çalışanlardan veya daha teknik kaynaklardan tavsiye ve bilgi almasını beklerdik. Belirsiz-gelenekçi sahiplerin BT bilgisi peşinde koşarken aşırı bilgi yüklemesinden hareketsiz hale gelmeleri daha olasıdır.

Belirsiz-gelenekçi sahiplerin yüksek düzeyde kontrol ve bürokrasi tercihi, yeniliği engeller ve teorik olarak kaliteli bir BT uygulama şansını azaltır. Çoğu zaman, UT sahipleri BT’yi öncelikle finansal olarak değerlendirir.

BT’nin maliyetini ve onu sürdürmek için gereken ek çalışan süresini kolayca hesaplarlar. Ancak, bir UT sahibinin daha doğru raporlardan veya daha hızlı işlem süresinden kaynaklanan üretkenlik artışlarını hesaplaması zordur. BT’nin bu tür operasyonel faydaları onlar için zor.

Ayrıca, BT bilgilerinin aşırı yüklenmesinin bir sonucu olarak, BT’nin benimsenmesi ve uygulanması sürecine yoğun bir şekilde dahil olmak istemezler.

Genel olarak, BT’ye karşı olumlu bir tutumu olan küçük işletme sahipleri, yüksek kaliteli bir BT uygulamasına sahiptir. İlginç bir durum ortaya çıkıyor: Olumlu tutum, girişimci bir yönetim tarzıyla birleşiyor.

Bu tür sahipler, aşağıdakiler gibi bir dizi proaktif strateji bildirir:

• Çalışanların desteğini ve girdilerini dahil etmek;
• BT hakkında bilgi edinmek için uyumlu bir çaba sarf etmek;
• BT uygulama sürecine dahil olmak;
• İş için rekabet avantajı elde etmek için BT’yi kullanmak; ve
• Finansal alanlarda ortaya çıkmadan çok önce operasyonel alanlarda bir BT uygulamasından fayda bulmak.

Belirsiz girişimcinin aksine, pozitif girişimci, BT’nin organizasyonda başarılı ve yaratıcı kullanımını engelleyebilecek belirsiz sorunları çözmek için BT bilgisinin yanı sıra işle ilgili derin bir bilgiden de yararlanır.

Küçük işletmelerde BT’nin uygulanmasına ilişkin gelecekteki eğilimler muhtemelen bilgi yönetimini içerecektir. Sahipler, BT bilgilerini hem dahili hem de harici ortak çalışanların yardımıyla küçük işletmelerine uyarlar.


Teknoloji Yönetimi
Teknoloji yönetim süreçleri
Teknoloji yönetimi PDF
Teknoloji yönetimi NEDİR
Yönetim tarzları
Teknoloji Yönetimi Faaliyetleri ve Araçları
Teknoloji Yönetimi ders notları
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans


E-ticaret ortamı daha karmaşık hale geldikçe, işbirlikçinin ve sahibinin farklı geçmişleri, örtülü BT bilgilerini kendi aralarında transfer etme yeteneklerini engelleyebilir. Bu nedenle, kuruluşlar, bir sahip tarafından elde edilen BT bilgilerinin kaynaklarının kalitesini ve türünü belirlemek için bilgi yönetimine güvenecektir. Bu bilgi, küçük işletmelerde BT kullanımını çevreleyen belirsizliği azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bir uygulama sürecinin başlarında, bir BT uygulayıcısı, küçük işletme sahibinin tutum/tarz profilini tanımalı ve profilin uygulama kalitesini nasıl etkileyebileceğinin farkında olmalıdır. Aşağıdaki öneriler, BT uygulayıcılarının yüksek kaliteli bir BT uygulamasına ulaşma olasılığını artırmalarına yardımcı olabilir.

• BT’ye karşı olumsuz bir tutumu olan küçük bir işletme sahibinin, girişimci yönetim politikaları uygulayarak yüksek kaliteli bir BT uygulamasına ulaşma olasılığını artırabileceğini göz önünde bulundurun.
• Sahiplerin BT’ye yönelik olumsuz tutumunu değiştirmeye çalışmak yerine, küçük işletme sahiplerinin geleneksel yönetim tarzını değiştirmeye yardımcı olmak için çalışın; bu, potansiyel olarak ele alınması daha karmaşık bir sorundur.
ile birlikte.
• Geleneksel yönetim tarzlarına sahip sahipleri, BT kararlarında çalışan katılımını ve işbirliğini gerektiren politikaları uygulamaya teşvik edin.
• Belirsiz-geleneksel küçük işletme sahiplerinin, işletmelerinde BT’yi ve bunun işletmeye nasıl uygulanabileceğini anlayan çalışanlardan destek talep etmesine yardımcı olun.

Yüksek veya düşük kaliteli bir BT uygulamasının başarısını değerlendirirken tutum ve yönetim tarzı arasında ilginç bir ilişki gösterir. BT uygulama kalitesine ana katkıda bulunanlar da belirlendi ve işletme sahipleri Pozitif-Girişimci, Olumsuz-Girişimci ve Belirsiz-Gelenekçi olarak sınıflandırıldı. Yalnızca Belirsiz-Gelenekçi, düşük kaliteli bir BT uygulaması yaşadı.

BT’ye yönelik tutumların ve yönetim tarzının bir BT uygulamasının kalitesini nasıl etkilediğine ilişkin sonuçlar, uygulama sürecinin tasarımı ve planıyla ilgilenen küçük işletme sahibine ve bilgi uzmanına rehberlik edebilir.

Bu aynı zamanda IS çalışmasının birleşik yönetimsel ve teknik sorunları giderek daha fazla ele alması gerektiğini gösteriyor. Küçük bir işletmede, bir BT girişiminin başarısını belirlemede teknolojiden ziyade sahibinin duyguları ve kurumsal politikaları en önemli olabilir.

  • Girişimci Yönetim Tarzı: Çalışanlarla etkileşimi ve ortak karar almayı ve BT’nin erken benimsenmesini destekleyen bir yaklaşım. Çalışanlar, belirsizliği bir fırsat kaynağı olarak benimsemeye, yeni fikirler sunmaya ve yeni yönlerde eylem başlatmaya teşvik edilir.
  • Uygulama Kalitesi: Diğer geleneksel göstergeler artırılsa da, operasyonel başarının artan dahili kurumsal performans ve verimlilik, daha iyi müşteri hizmeti ve kuruluş içinde daha kaliteli çalışma yaşamı ile gösterilebildiği bir kuruluştaki BT kurulumunun sonucu karlar, daha büyük pazar payı ve iyileştirilmiş yatırım getirisi performansı.
  • BT Uygulama Süreci: Bir fikrin orijinal başlangıcından BT’yi yenilemeye veya kurmaya kadar, bir kuruluşta BT’nin başarısını veya başarısızlığını değerlendirmeye kadar, bir kuruluşta BT’nin başlatılmasıyla ilgili tüm faaliyetler.
  • Yönetim Tarzı: Küçük işletme sahibinin yetki devretme ve yeni teknolojilere ve yenilikçi uygulamalara yanıt verme şeklini ifade eder. Bu, işin rolü ve BT uygulama sürecinin çeşitli yönlerini etkileyen eylem kalıpları ile gösterilir.
  • Negatif Tutum: BT çevresinde rahatsızlık gösteren, BT’ye yatırım yapmakta tereddüt eden ve BT’nin zorunlu olarak uygulanmasına neden olan bir BT algısı.
  • Olumlu Tutum: Yeni BT’nin yenilikçi kullanım fırsatlarını belirleyen davranışla sonuçlanan BT hakkında bir algı.
    Geleneksel Yönetim Tarzı: Çalışanlar üzerinde hakimiyet ve kontrol sağlayan ve yeni teknolojinin benimsenmesi için “bekle ve gör” politikasına dayanan bir yaklaşım. Çalışanların mevcut referans çerçevelerine uymayan verileri görmezden gelmeleri, yalnızca eldeki işe odaklanmaları ve yerleşik raporlama ilişkilerine ve kurallarına uymaları teşvik edilir.
  • Belirsiz Tutum: BT hakkında kararsızlık, BT’ye yatırım yapmakta tereddüt ve BT kullanma kaygısı gösteren davranışlarla sonuçlanan BT algısıdır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir