BT Uygulamasının Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

BT Uygulamasının Kalitesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

25 Ağustos 2022 Teknolojinin faydaları maddeler halinde Teknolojinin olumlu etkileri Teknolojinin yararları ile İlgili görseller 0

Güvenilirlik Sorunları

Güvenilirlik sorunları, BT altyapı sorunları ve ekipman sınırlaması altında zaten belirtilmişti. Güvenilirlik konusunu vurgulamak için aşağıdaki özet verilmiştir.

• Sık elektrik kesintileri.
• Faturaların ödenmemesi nedeniyle veri iletişimi bağlantı hataları veya kesintileri.
• Sıkışık bağlantılar.
• Yedekleme ve yedekli sistemlere daha az vurgu.

Sosyo-Kültürel Sorunlar

Üçüncü dünya ülkelerinin çoğunda, özellikle Güney Asya ve Afrika kıtalarında, sosyo-kültürel ortam çok belirgindir. İnsanların öğrenme etkinliklerine nasıl katıldıklarını etkiler. Sözlü ve fiziksel etkileşimler önemlidir ve bu nedenle toplam sanal öğrenme ortamları iyi sonuçlar vermeyebilir.

Bu durum önümüzdeki yıllarda özellikle kent nüfusu arasında değişebilir. Bununla birlikte, eğitim söz konusu olduğunda sosyo-kültürel yönler ihmal edilemez ve Gunawardena’nın tanımladığı gibi teknoloji temelli eğitim için de geçerlidir.

E-öğrenme sistemlerinin çoğu ve mevcut içerikler popüler dillere dayanmaktadır. Ancak bu, diğer dilleri desteklemedikleri anlamına gelmez, ancak ana dillerde içerik hazırlamak için ek bir çaba gerektirecektir. Pek çok üçüncü dünya ülkesinde, ilköğretim ana dillerinde yapılır, ancak üniversite düzeyinde İngilizce veya İspanyolca gibi popüler diller orta olabilir. Bu durum e-öğrenme temelli öğrenme süreçlerinde iletişim engelleri oluşturabilmektedir.

Üçüncü dünya ülkelerindeki pek çok insan, BT’deki gelişmelerin birçok insanın işini kaybetmesine neden olacağına inanıyor. Bu ciddi bir sosyal sorundur. Ancak bunun tam tersi olduğu düşünülen durumlar da vardır. Örneğin, e-Sri Lanka hareketinde hükümet, BT teşvik edilirse iş fırsatlarında bir artış olacağını beklemektedir. Örneğin, bir üniversite ortamında e-öğrenmeyi dağıtmak için kolaylaştırma, içerik oluşturma, bakım vb. için ek destek personeli gereklidir.

E-öğrenme üçüncü dünya ülkelerinde ve geçiş ülkelerinde yüksek öğretimde önemli bir rol oynayabilir. Yüksek öğrenimin iyileştirilmesine yardımcı olacak, böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunacaktır. E-öğrenmeyi kullanarak müfredatı, akademik yönetimi, endüstri işbirliğini vb. geliştirmek mümkündür.

Sharable Content Object Reference Model, IEEE Learning Technology Standards Committee gibi ortaya çıkan ilgili standartlar ve OKI gibi halihazırda yürütülmekte olan ortak çalışmalar e-öğrenmeyi daha yaygın hale getirecektir.

Ancak ABD ve Avrupa ülkelerindeki yüksek dereceli üniversitelerde yapıldığı şekilde üçüncü dünya ülkelerinde yaygınlaştırılması mümkün olmayabilir. Öncelikle ilgili konular ele alınmalı ve alternatif çözümler araştırılmalıdır. Uygun alternatif çözümler veya arzu edilen yaklaşımlar göz önüne alındığında, e-öğrenme birçok üçüncü dünya ve geçiş ülkesinde bir başarı olabilir.


Teknolojinin olumlu etkileri
Teknolojinin hayatımıza olumlu etkileri
Teknolojinin yararları Sunum
Teknolojinin yararları kısaca
Teknolojinin yararları ile İlgili görseller
Teknolojinin yararları örnekler
Teknolojinin yararları 5 madde
Teknolojinin faydaları maddeler halinde


Küçük İşletmelerde BT Uygulaması

Küçük işletme sahibinin herhangi bir bilgi teknolojisi (BT) uygulamasında baskın rolü iyi belgelenmiştir. Küçük işletmelerde BT uygulama süreciyle ilgili bir anket, hem işletme sahibinin BT’ye yönelik tutumunun hem de yönetim tarzının işletmeyi etkilediğini göstermektedir.

Bu özellikler, tutum ve tarz, küçük işletme sahibinin uygulayacağı teknoloji, uygulamayı yönetecek personel ve destekleyici yönetim politikaları ile ilgili kararlarını yönlendirmede kilit rol oynamaktadır.

Küçük işletme sahibinin BT’ye ve yönetim tarzına yönelik tutumuyla ilgili endişe için daha pratik ve acil bir neden İnternet’ten gelir. BT’yi erken benimseyen yenilikçi sahipler, yeni pazarlara ulaşarak ve satış yaparak İnternet’in sunduğu yeni fırsatları yakalar.

Daha temkinli yöneticiler, öncülerin e-iş olarak yeniden örgütlenmesini bekleyecek ve daha sonra onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışacaklardır. Diğer küçük işletme sahipleri, İnternet teknolojilerine yatırım yapmaktan tamamen kaçınacaktır. Küçük işletme sahibinin tutumunun ve yönetim tarzının BT’nin benimsenmesini ve uygulama kalitesini nasıl etkilediğini anlamak BT uygulayıcısı için avantajlıdır.

BT Uygulamasının Kalitesi

Operasyonel düzeyde, yüksek kaliteli bir BT uygulama sürecinin sonuçları, artan kurum içi performans ve verimlilik, daha iyi müşteri hizmeti ve kurum içinde daha kaliteli bir çalışma yaşamını içerir.

BT uygulamalarına ilişkin çalışmalar, başarının belirli sonuçlarını belirledi ve artan karlar, daha büyük pazar payı veya iyileştirilmiş yatırım getirisi (ROI) performansı gibi göstergeler buldu. Küçük kuruluşlar için, artan kârlara, daha büyük pazar payına veya iyileştirilmiş yatırım getirisi performansına yol açan, yüksek kaliteli bir BT uygulamasının ek düşünceleridir.

BT’ye Yönelik Tutum

Genel olarak, BT’ye karşı olumlu tutumları olan küçük işletme sahipleri, genellikle BT hakkında derin bir bilgiye sahiptir ve bir BT uygulamasını taahhüt etmeyi kolay bulur. Daha spesifik olarak, olumlu bir tutum, büyük olasılıkla, sahibinin, yenilikçi girişimlerin sıklıkla karşılaştığı teknik ve organizasyonel engellerin üstesinden gelme konusundaki hayal kırıklığına ve çabaya dayanmasına yardımcı olacaktır.

Tersine, BT uygulamasına karşı olumsuz tutuma sahip küçük işletme sahipleri, BT’nin işletmeleri üzerindeki stratejik etkisini anlayamadıkları için genellikle BT’ye yatırım yapmaktan kaçınırlar. Bu girişimciler, yalnızca kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarında, hayatta kalmak için BT’yi uygulamaya yönelik kısa vadeli bir çözüm ararlar.

BT uygulamasını riskli bulan bazı küçük işletme sahipleri, kararsızlık ve tereddüt içinde hareketsiz kalmaktadır. Bir yatırımı onayladıktan sonra bile, BT’ye karşı olumsuz veya belirsiz bir tutumu olan sahipler, bir uygulama yoluyla bağlılığı sürdürmekte genellikle güçlük çekerler. Bu, bir projeye tahsis edilen kaynakların azaltılmasına, faydaların elde edilmesi için gereken organizasyonel değişikliklerin engellenmesine ve BT’nin tam potansiyeliyle kullanılmasının engellenmesine neden olur.

Yönetim Stili

Yönetim tarzı, BT stratejisi, işletme sahibinin katılımı ve zamanlama gibi uygulama sürecinin çeşitli yönlerini etkiler. Yine de, BT çalışmaları genellikle sahibinin yönetim tarzını keşfetmez. Belki de bu, tarzın kişiliğe bağlı olduğu ve bu nedenle değişmesi muhtemel olmadığı konusundaki kafa karışıklığından kaynaklanmaktadır.

Ancak yönetim tarzı, iş rolü ve eylem kalıpları ile gösterilir. Küçük işletme sahibinin yönetim tarzı, o zaman, esasen yönetilebilir. Yönetim tarzı genellikle girişimci veya geleneksel olarak sınıflandırılabilir.

Girişimci bir politika, bir işletmenin yeni bir BT uygulamasıyla bağlantılı her türlü riski ve belirsizliği ele alma ve azaltma kapasitesini geliştirir.

Çalışanlar, BT uygulamasını başarılı kılmak ve ilerleme hakkında diğerlerini bilgilendirmek için birbirlerine güvenme eğilimindedir. Çalışanların görüşlerinin dikkate alınmasını sağlayan prosedürler, bir iş gücünün BT uygulamasına verdiği desteği ve bağlılığı büyük ölçüde etkiler. Diğer bir deyişle, ortak yönetim tarzına sahip örgütlerde çalışanlar, örgütün işlerine yön verme sorumluluğunu üstlenirler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir