Büyük Modüller için İletişim Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Büyük Modüller için İletişim Yönetimi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Örgütsel iletişim ders notları Örgütsel iletişimin işlevleri Nelerdir Telefonla iletişim Modülüv 0
Lojistik Sağlayıcıları

Hizmetlerin Doğasının Analizi

Fujitsu Invia için en sorunlu hizmet, yardım masası hizmetlerinin nasıl organize edilmesi gerektiği oldu. Bunu sorunlu kılan şey ise bir yandan müşteri şirketlerindeki son kullanıcıların uzak bir çağrı merkezi yerine yerel servislerle iletişime geçmeyi tercih etmesidir. Öte yandan, sorunları çözmek genellikle yerel hizmet personelinin sahip olmadığı özel bir bilgi birikimini gerektirir.

Hizmetin aynı anda hem yerel hem de uzmanlaşmış olması, hizmetin organize edilmesini zorlaştırmış ve en iyi organizasyon aracını bulma girişimi bir deneme yanılma süreci olmuştur.

İlk aşamada, son kullanıcılara yardım masası hizmetleri sağlama fikri aşağı yukarı gayri resmiydi. Hizmetler için son kullanıcı memnuniyeti muhtemelen yüksek olsa da, müşteriler yerel olarak hizmet üretmenin maliyetinin çok yüksek olduğunu hissettiler.

Bu hizmetleri Fujitsu Invia’ya devretmek ve eş zamanlı olarak merkezileştirmek ilginç bir seçenek olarak kabul edildi. Yeni teknolojilerin, yardım masası hizmetlerinin merkezi üretimi için mükemmel araçlar sağladığı ortaya çıktı. Ancak hizmet merkezileştirildiğinde, doğası hakkında daha fazla şey öğrenildi.

Hizmet, müşterilerin ve Fujitsu Invia’nın beklediğinden daha yerel çıktı. Üçüncü aşamada, büyük site müşterileri için yardım masası hizmetleri, yerel ve merkezi hizmetlerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır. Bu organizasyon biçiminden elde edilen deneyimler oldukça olumlu olmakla birlikte, aynı zamanda daha maliyetlidir ve yalnızca nispeten büyük sitelere sahip müşterilere uygulanabilir.

Post-endüstriyel toplumun sosyolojik teorisi, 30 yıldan fazla bir süre önce detaylandırıldı. Özünde, teori üç varsayımı birleştirdi: (a) Verimlilik ve büyümenin kaynağı, bilgi üretiminde yatmaktadır, (b) ekonomik faaliyet, mal üretiminden hizmet sunumuna kaymaktadır ve (c) yüksek bilgi ve bilgi içeriği artacaktır.

Mevcut sanayi sonrası toplumlar, bu teori dahilinde yapılan tüm tahminleri tam olarak yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, örneğin sermaye yönetimi hizmetleri, sanayi şirketleri için üretilen hizmetler, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli hizmetlerin önemi artmaktadır.

Gelişmiş ekonomilerdeki firmalar off-shore imalat işlerine sahip olduklarından, toplum bir bütün olarak bir “hizmet ekonomisi” modeline dönüşmüştür. Bu nedenle, genel olarak hizmetlerin, özelde bilgi yoğun hizmetlerin önemi artmaktadır.

Bu yazıda değinilen nokta, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hizmet sektöründe de büyük bir dönüşüme yol açacağıdır. Düşen maliyetiyle birlikte artan telekomünikasyon bant genişliği, özellikle coğrafi olarak dağınık hizmet üretimi için yararlı olan yeni uygulamaları mümkün kılacaktır.


Örgütsel iletişimin işlevleri Nelerdir
Örgütsel iletişim ders notları
Etkili iletişim modülü
etkili iletişim”– sunum
Telefonla iletişim Modülü
Örgütsel iletişim örnekleri
megep iletişim modülü


Gelecekte, yüz yüze etkileşim için geniş bilgisayar ekranlarını kullanma olasılığının, hizmetlerin organize edilme şekli üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemeldir. Ayrıca, entegre müşteri veritabanları, e-hizmetler, küresel zamanlama sistemleri, çağrı merkezi teknolojisi ve sanal öğrenme ortamları gibi yeniliklerin nüfuzunun devam etmesi muhtemeldir.

Çağrı merkezlerinin ve hizmet merkezlerinin ortaya çıkması, dönüşümün halihazırda gerçekleştiğinin ilk görünür kanıtını sağlıyor. Ancak Fujitsu Invia örneğinin gösterdiği gibi, bir çağrı merkezi yerel mevcudiyet gerektiren hizmetleri sağlamak için çok uzak olabilir.

Bu nedenle, birçok hizmette gerekli olan örgütsel biçimler, hizmet üretiminin salt merkezileştirilmesinden daha karmaşık olabilir. Yerel yanıt verme konusundaki baskılar muhtemelen hizmet kuruluşlarını bazı gelişmiş imalat şirketlerinin halihazırda kullanmakta olduğu gibi benzer karmaşık ağ yapılarını benimsemeye zorlayacaktır.

Ancak bu araştırma, bir hizmet organizasyonunda yalnızca bir projeye dayanıyordu. Hem özel hem de kamu sektöründeki hizmet kuruluşları yeni teknolojileri benimsemede yavaş olduğundan, önceki IS araştırmaları bu sektörlere nispeten daha az ilgi göstermişti. Örgütsel yapıların, süreçlerin ve bilgi altyapılarının dönüştürüldüğü yollar hakkında daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyaç açıktır.

Sonuç

Bu belge, hizmet organizasyonlarında BT yatırımları planlanırken kullanılabilecek basit bir hizmet durumları tipolojisi sağlar. Tipolojinin kullanımı, bir Avrupa IS hizmet şirketi olan Fujitsu Invia’nın müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için hizmet organizasyonunu nasıl dönüştürdüğünün boylamsal bir analiziyle gösterilmiştir.

Pratisyen yöneticiler, kuruluşların hizmetlerini analiz etmek, hizmetlerin nerede üretilmesi gerektiğini ve müşteri hizmetleri durumlarını desteklemek için BİT teknolojisinin nasıl kullanılması gerektiğini araştırmak için tipolojiyi kullanabilir.

Yazarlar, bu makalenin bir hizmet işi sunan veya uluslararası bağlamda bir hizmet işine girmeyi amaçlayan şirketlerde çalışan kişiler için faydalı olacağını umuyor. Araştırma için, tipoloji, boyutları ve tanımlanan arka plan teorileri, BİT’in hizmet organizasyonları üzerindeki etkisi hakkında daha kapsamlı bir anlayışa giden yolda bazı erken adımlar sağlar.

Büyük Modüller için İletişim Yönetimi

Bu makale, bir Birleşik Krallık yüksek öğrenim ortamında belirli medyanın kitle iletişim araçları olarak uygunluğuna ilişkin sorunları ele almaktadır. Büyük modülleri yönetirken öncelikle e-postanın bir iletişim yöntemi olarak kullanımına bakar. Makale daha sonra hem personelin hem de öğrencilerin ihtiyaçlarına daha uygun bir kitle iletişim yöntemi sağlamak için Sanal Öğrenme Ortamının (VLE) kullanımını incelemeye devam ediyor.

Derinlemesine bir vaka çalışması, Sanal Öğrenme Ortamı kullanılarak büyük bir modülün nasıl yönetildiğine bakacak ve bu tür bir teknolojiyi kullanmanın artılarını ve eksilerini tartışacaktır. Bu makalenin amaçları doğrultusunda, söz konusu üniversitenin bu modülleri alan dersler için böyle bir yaklaşımı izleme veya benimseme planı olmadığı için uzaktan eğitim dikkate alınmayacaktır.

Westminster Üniversitesi, Londra’nın merkezi ve Batı Londra’da dört bölgede faaliyet gösteren büyük, modern bir üniversitedir. 1838’de Regent Caddesi’nde kurulan İngiltere’nin ilk politeknik kurumuydu ve hala bu orijinal binaları dersler ve seminerler için kullanıyor. 1992’de bir üniversite oldu ve şimdi Financial Times’ın yıllık araştırmasında en iyi İngilizce ‘yeni’ üniversitesi olarak kabul ediliyor.

Üniversite, yerel çevre bölgelerden gelen hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı bir öğrenci nüfusuna sahiptir, ancak aynı zamanda büyük bir uluslararası öğrenci nüfusuna da sahiptir. Bu öğrencilerin çoğu lisansüstü veya deneyim sonrası/mesleki güncelleme kurslarına gidiyor.

Westminster Business School, Regents Park’ın yakınında bulunan ve bu nedenle sadece Londra’nın merkezinde değil, aynı zamanda toplu taşıma ile kolayca erişilebilir olduğu için öğrencilerin kurslara katılmak için çok popüler bir yer olan Marylebone kampüsü dışında faaliyet göstermektedir. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir