İLETİŞİM MEDYA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İLETİŞİM MEDYA – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Medya ve İletişim Bölümü Medya ve İletişim is ilanları Pc Iletisim Medya investing 0
Amortisman Süresi

İLETİŞİM MEDYA

Bu bölüm, medya için “amaca uygunluk” konusuna bakan iletişim çalışmalarının teorik arka planını tartışmaktadır.

Başlamak için, iletişim sürecine ve bileşenlerine kısa bir genel bakış faydalı olacaktır. İletişim sürecinin temel bir teorik modeli, mesajların ‘gönderildiğini’ ve ‘alındığını’ belirtir, mesajın alındığının onaylanması ve mesajın yorumlanması, bunun iki yönlü bir iletişim süreci olduğunu gösterir.

Bu sürecin verimliliği, aşağıdakiler gibi çeşitli konulara tabidir:

• Etkililik: E-posta veya bir Web sitesini kullanırken bunu nasıl ölçeriz?
• Alıcılar tarafından eşzamanlı bilgi alımı: Bilgi aynı anda mevcuttur, ancak öğrencilerin ona erişip erişmediğini nasıl ölçebiliriz?
• Alındı ​​onayı: E-posta ile bir alındı ​​bilgisi sağlanabilir, ancak bu bir Web sitesi kullanılarak nasıl ele alınır?
• Hız: Bilgi alıcılara ne kadar çabuk ulaşıyor?
• Sürecin maliyeti: Maliyet etkin mi?

Bu faktörlerin tümü, makalenin örnek olay bölümünde ele alınacaktır. İnternet kullanımındaki artışın en büyük faydalarından birinin e-postayı bir ortam olarak kullanarak iletişim kurabilmesi olduğu söylenebilir.

E-posta hala İnternet’in en düzenli kullanılan yönüdür ve kullanım düzeyi giderek artmaktadır. Sands (2003), e-postanın, kullanılmaya başlanmasından sonraki birkaç yıl içinde artık telefon kadar kabul gören bir iletişim yöntemi olduğunu öne sürmektedir. Gerekli teknolojiye kolay ve düzenli erişimi olmayanlar için istisnalar yapılması gerekse de, e-posta birçok insan için ortak bir iletişim şekli haline geldi.

Bu makalede, teknolojiye yeterli erişimin olduğu varsayılmaktadır. Bununla birlikte, iletişim teorisyenleri, e-postanın tek iletişim aracı olarak kullanılmasında sorunlar olduğunu savunuyorlar. Culnan ve Markus (1987), yüz yüze iletişim eksikliğinin, sosyal bağlam eksikliğinden dolayı içsel ve kişiler arası değişkenleri değiştirdiğini öne sürmüşlerdir.

Sproull ve Kiesler (1986), e-postanın sosyal ipuçlarından yoksun olduğunu ve bunun iletişim kalıplarını ciddi şekilde etkileyeceğini savundu. E-posta, iletişim sürecine ne sesli ne de görünür ipuçları sağlar ve bu nedenle nispeten zayıf bir iletişim tarzı olarak görülebilir.

Hirschheim (1985), e-posta kullanmanın en büyük faydalarından birinin coğrafi olarak uzak insanlar arasındaki iletişimi desteklemek olduğunu savundu. Bu bizi, yaygın olarak kullanılmasına rağmen, tek iletişim aracı olarak e-posta kullanımında önemli sorunlar olduğu şeklindeki ilk önermeye götürür.

Bir e-posta sistemiyle ilgili başka sorunlar da vardır, çünkü alıcının mesajı uygun bir zaman diliminde alıp okuduğundan emin olmak her zaman mümkün değildir. Bu, hem teknik hem de insan olmak üzere çeşitli sorunlardan kaynaklanabilir. Bu sorunlar, Willis ve Coakes’ta ortaya konan olası çözümler ve daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

Mevcut durumun daha fazla analizi, e-postanın günümüz dünyasında ihtiyaç duyulan işbirliği boyutundan yoksun olduğunu gösteriyor. Akademik bir ortamda, bir öğretmenden bir e-posta sistemi aracılığıyla yanıt beklemek yerine, konuları ‘gerçek zamanlı’ olarak tartışabilme yeteneği büyük önem taşıyabilir.


Pc Iletisim Medya investing
Pc iletişim medya ekşi
Medya ve iletişim ekşi
Yeni medya ve iletişim ekşi
Medya ve İletişim is ilanları
Medya ve İletişim Bölümü
Medya ve İletişim Açıköğretim
4 yıllık Medya ve İletişim mezunları Ne is Yapar


E-POSTA UYGUN BİR KİTLE İLETİŞİM ORTAMI MI?

Kitle iletişim sürecine geleneksel bir bakış, içeriğin üniversite tarafından sağlanması ve gösterildiği gibi e-posta yoluyla öğrencilere aktarılmasıdır.

Bu model etkileşime izin vermez. Modern iletişim ortamında gerekli olanın, öğrencilerin içeriği etkilemesine ve bilginin alıcısı olmasına izin veren daha etkileşimli bir model olduğunu varsayıyoruz. Yazımızda kitle iletişiminin amacı çok sayıda öğrenciye eş zamanlı olarak bilgi vermektir. Belirtilen sorunlar göz önüne alındığında, e-postanın doğru seçenek olup olmadığını ciddi olarak sorgulamamız gerekiyor.

Daha fazla analiz, bizi, sınırlı etkileşim sunarken, yukarıda ana hatları verilen geleneksel modelden daha etkili ve daha tatmin edici olduğunu düşündüğümüz aşağıda önerilen modele götürür.

Ana hatlarıyla belirtilen model, öğrencilere medya aracılığıyla basitçe bilgi edinme veya içeriği etkileyerek onunla etkileşim kurma ve etkileşim kurma seçeneği sunar. Önceki argümanlardan, e-postanın yeni modelde uygun ortam rolünü yerine getirebileceği şüphelidir, bu nedenle bir alternatif bulunmalıdır.

Etkileşim yeteneği, iletişim sürecinde büyük önem kazanan bir unsurdur ve e-postanın zaaflarını taşımayan bir yöntemin bulunması gerekmektedir. Gerekli olan, hem personelden hem de öğrencilerden girdi alabilen ve bu ihtiyaçlara cevap vermek için hızla değişebilen bir ortamdır.

Personel ve öğrenciler e-posta ve İnternet’e zaten aşina olduklarından, VLE kullanan daha doğrudan Web tabanlı bir yaklaşıma geçişin uygulanabilir bir çözüm sağlaması muhtemeldir. Bu, öğrencilerin Web sitelerine daha iyi erişebilmeleri ve bu ortamı kullanmaya geçmişte olduğundan daha fazla alışmaları gerçeğiyle desteklenmektedir.

Ek olarak, birçok kuruluş ağ üzerinden gönderilebilecek e-postaların boyutunu sınırlar, bu da büyük miktarda bilgiyi yayarken gerçek sorunlara neden olabilir ve bu da iş yeri e-posta sistemlerini kendi iş yeri e-posta sistemlerini kullanan yarı zamanlı öğrencilerde sorunlara neden olabilir. ana iletişim erişimi. Yazarlar, herhangi bir yerden erişilebilen ve yalnızca bir tarayıcı gerektiren bir Web sitesinin kullanımının gerçekçi bir alternatif sunduğunu düşünüyorlar.

Etkileşim yeteneği açısından, öğrencilerden bir Web sitesine erişmelerini istemek, mutlaka e-postanın basit kullanımından daha etkili değildir, ortamı daha iyi hale getirecek ders notları, seminer notları ve geri bildirim eklentileridir. Öğrencilerin içeriği etkilemesine ve aynı zamanda bilginin alıcısı olmasına izin veren daha etkileşimli bir modeldir.

Yazımızda kitle iletişiminin amacı çok sayıda öğrenciye eş zamanlı olarak bilgi vermektir. Belirtilen sorunlar göz önüne alındığında, e-postanın doğru seçenek olup olmadığını ciddi olarak sorgulamamız gerekiyor.

Daha fazla analiz, bizi, sınırlı etkileşim sunarken, yukarıda ana hatları verilen geleneksel modelden daha etkili ve daha tatmin edici olduğunu düşündüğümüz aşağıda önerilen modele götürür.

Ana hatlarıyla belirtilen model, öğrencilere medya aracılığıyla basitçe bilgi edinme veya içeriği etkileyerek onunla etkileşim kurma ve etkileşim kurma seçeneği sunar. Önceki argümanlardan, e-postanın yeni modelde uygun ortam rolünü yerine getirebileceği şüphelidir, bu nedenle bir alternatif bulunmalıdır.

Etkileşim yeteneği, iletişim sürecinde büyük önem kazanan bir unsurdur ve e-postanın zaaflarını taşımayan bir yöntemin bulunması gerekmektedir. Gerekli olan, hem personelden hem de öğrencilerden girdi alabilen ve bu ihtiyaçlara cevap vermek için hızla değişebilen bir ortamdır.

Personel ve öğrenciler e-posta ve İnternet’e zaten aşina olduklarından, VLE kullanan daha doğrudan Web tabanlı bir yaklaşıma geçişin uygulanabilir bir çözüm sağlaması muhtemeldir. Bu, öğrencilerin Web sitelerine daha iyi erişebilmeleri ve bu ortamı kullanmaya geçmişte olduğundan daha fazla alışmaları gerçeğiyle desteklenmektedir.

Ek olarak, birçok kuruluş ağ üzerinden gönderilebilecek e-postaların boyutunu sınırlar, bu da büyük miktarda bilgiyi yayarken gerçek sorunlara neden olabilir ve bu da iş yeri e-posta sistemlerini kendi iş yeri e-posta sistemlerini kullanan yarı zamanlı öğrencilerde sorunlara neden olabilir. ana iletişim erişimi. Yazarlar, herhangi bir yerden erişilebilen ve yalnızca bir tarayıcı gerektiren bir Web sitesinin kullanımının gerçekçi bir alternatif sunduğunu düşünüyorlar.

Etkileşim yeteneği açısından, öğrencilerden bir Web sitesine erişmelerini istemek, mutlaka e-postanın basit kullanımından daha etkili değildir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir