HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

 HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Sosyal politika hedefleri nelerdir Sosyal politika ne demek Temel sosyal politika sorunları 0
Program Tipolojisi

Servisler

Servis merkezi tipi bir organizasyon, çok sayıda müşteriden gelen soruları tek bir merkezi birimin ele alması, servis personelinin daha fazla uzmanlaşmasına izin vermesi gerçeğinden yararlanır.

Her servis elemanı, belirli bir müşteri sorunu tipinde uzmanlaşmıştır ve gelen müşteri soruları, o alandaki en iyi uzmana yönlendirilir. Varsayım, birçok şirketle benzer sorunları çözme deneyimine sahip bir uzmanın, özellikle karmaşık müşteri sorunlarıyla ilgili olarak daha doğru bir hizmet sunabileceğidir.

Hizmetin aynı anda hem yerel hem de uzmanlaşmış olması gerektiğinden, farklılaştırılmış bir ağ, en zorlu hizmet organizasyonu türüdür. Ne yerel bir servis ofisi ne de merkezi bir servis merkezi tek başına hizmeti sağlayamaz. Bu çeyrekte mükemmel bir organizasyon bulmak zor.

Genellikle, bu çeyrekteki kuruluşlar, geleneksel şube ofislerinin ve merkezi hizmet merkezlerinin (daha karmaşık vakalarla ilgilenen) bir kombinasyonuna güvenir. Gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma potansiyeli, farklılaştırılmış bir ağda açıkça en yüksektir.

Farklılaştırılmış ağ daha az çekici bir kurumsal çözüm gibi görünse bile, hem yerel mevcudiyet hem de uzmanlaşma gerektiren hizmet durumlarında başka bir alternatif olmayabileceği akılda tutulmalıdır. Bu durumda, bir servis merkezi yerel ihtiyaçlara cevap veremeyebilir.

Aslında, çok uluslu imalat işletmeleri hakkındaki yazılar, genellikle farklı alanlarda yerel yanıt vermeye izin veren, ancak küresel entegrasyonu sağlamak için kontrol mekanizmalarına sahip olan farklılaştırılmış bir ağdan yanadır.

Tamamen merkezileştirilmiş veya merkezi olmayan bir yapıyı seçmek yerine, şirketin varlıkları ve kaynakları geniş bir alana dağılmıştır, ancak küresel ölçekte verimliliğe ulaşmak için karşılıklı olarak destekleyicidir, organizasyonel birimlerin rolleri ve sorumlulukları farklılaştırılmıştır ancak ulusal kapasiteyi en üst düzeye çıkarmak için birbirine bağımlıdır.

Esneklik ve bilgi ve inisiyatifleri, yeniliklerin verimli bir şekilde geliştirilmesini ve yayılmasını sağlayan dünya çapında bir öğrenme yeteneği ile bağlantılıdır.

Bu tür uygulamalarla kuruluş, çalışanların hem örtük hem de açık bilgi yaratması ve paylaşması için bir bağlam sağlar. Bireysel aktörler arasındaki ilişkiler, değerli bir kaynak oluşturan bir sosyal sermaye biçimi olarak görülmektedir.

Özünde, coğrafi olarak dağıtılmış bir organizasyonda bilgi yaratmanın ve paylaşmanın sadece mümkün olmadığı, hatta tek bir merkezi noktada bilgi yaratmaktan daha etkili olabileceği ileri sürülmektedir.

Birçok hizmet kuruluşunun benzer uygulamalardan yararlanabileceği açıktır. Aslında, BT’nin hizmet organizasyonları üzerindeki etkisine ilişkin tahminler, yerel ofislerin bağımsız olduğu ancak gerektiğinde birbirlerinin bilgi kaynaklarını da kullanabildikleri “örümcek ağı” türündeki organizasyonları tartıştı. Benzer şekilde, yakın tarihli bir çalışma, küresel ürün geliştirme yetkinliğinin hem toplu hem de dağıtılmış olduğu sonucuna varmıştır.


türkiye’de uygulanan sosyal politikalar nelerdir
Sosyal politika ne demek
Temel sosyal politika sorunları
Sosyal politika örnekleri
Sosyal politika hedefleri nelerdir
türkiye’de sosyal politika uygulamaları
Sosyal politika PDF
Sosyal hizmet ve sosyal politika ilişkisi


 HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Fujitsu Invia (eski adıyla ICL Invia), Kuzey Avrupa bilgi teknolojisi ürünleri ve hizmetleri satıcısıdır. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 200.000 çalışanı bulunan Fujitsu Group’a aittir.

Vaka esas olarak Fujitsu Invia’daki gelişmeleri tanımladığı için, bundan sonra bu marka adı kullanılacaktır. Yakın zamanda başlatılan bir stratejiye göre, Fujitsu Invia’nın iki ana işi var: çözümler ve hizmetler. Çözümler işi, bilgi sistemlerinin danışmanlığını, tasarımını ve inşasını ifade eder.

Hizmetler işi, esas olarak müşterinin BT altyapısının yanı sıra iş uygulamalarının işletilmesini içerir. Vaka açıklaması, hizmet işine ve son birkaç yıldaki gelişimine odaklanmaktadır.

Aşama 1: Yerel Olarak Üretilen Tüm Hizmetler

Sadece birkaç yıl önce, Fujitsu Invia esas olarak bir donanım satıcısıydı. Ana hizmet, doğal olarak, tipik olarak yerel bir hizmet olan donanım bakımıydı. Müşterilere, arayabilecekleri ve bir donanım arızasını bildirebilecekleri bir servis numarası verildi.

Bakım organizasyonu aynı zamanda büyük kurulum projeleri de sağladı, ancak gerçek son kullanıcı desteği veya idari hizmetler (örneğin, yeni bir e-posta adresinin açılması) sağlamadı. Bunlar genellikle müşterinin kendi BT departmanı tarafından teslim edildi.

Bakım, oldukça bağımsız olan bölgesel iş birimlerinde organize edildi. Müşteri çağrı yönetimi ve hizmet süreçlerini yönetmek için bilgi sistemi, tipik olarak ulusal düzeyde iş birimleri tarafından paylaşıldı. Fiyatlandırma ve hizmet seviyeleri gibi belirli konular kurumsal düzeyde müzakere edilmiş olsa da, ülkeler arasında hizmet koordinasyonu gerçekten gerekli değildi.

Aşama 2: Merkezi Hizmet Üretiminin Başlatılması

İkinci aşamada, müşteriler, BT hizmetlerinin nispeten büyük ve mantıklı bir bölümünün sorumluluğunu tek bir satıcının üstlenebilmesi için, nispeten büyük hizmet paketleri edinmekle ilgilenmeye başladılar. Değişim, BT’yi ve özellikle BT altyapısını yönetmeyi giderek zorlaştıran müşteriler tarafından başlatıldı. Bu paketler tipik olarak bir dizi IS hizmetini içerir, örneğin:

  • donanım bakımı (yani, bozuk BT ekipmanını onarmak),
  • sistem yönetimi (yani, tipik olarak merkezi bir hizmet merkezinden sistemleri izleme ve çalıştırma) ve
  • hizmet yönetimi (yani, müşteri raporlaması, sözleşmelerin sürdürülmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi).

Bakım organizasyonu, bu talebe cevap verebilmek için Fujitsu Invia yeni iş birimleri kurdu. BT altyapısını desteklemek için merkezi hizmetler (esas olarak yardım masası ve sistem yönetimi) kullanılır.

Maliyet etkinliği gereksinimleri ve ayrıca teknik uzmanlığın uzman ekiplerde elde edilmesi ve sürdürülmesi daha kolay olduğu için merkezileştirme bariz bir çözüm gibi görünüyordu. Amaç yerel hizmeti en aza indirmekti.

Bakım tek yerel hizmettir. Uzaktan yönetim gibi yeni teknolojiler, son kullanıcıların sorunları ayrıntılı olarak tanımlamasına gerek kalmadığından hizmet kalitesini daha da artırdı. Yardım masası uzmanı, son kullanıcının iş istasyonuna uzak bir bağlantı açtı, sorunu teşhis etti ve parametreleri değiştirdi veya son kullanıcıyı eğitti.

Aşama 3: Yerel Olarak Üretilecek Son Kullanıcı Hizmetleri İadesi

Merkezi bir hizmet merkezi, bu tür hizmetleri organize etmenin muhtemelen en uygun maliyetli yolu olsa da, bazı sorunlar da vardır. Müşteri organizasyonları, teknolojik çözümler olmasına rağmen gerçekten iyi bir şekilde standartlaştırılmamıştır. Bilgi sistemleri, operasyonları üzerinde etkileri olan bir durum olan birçok şekilde kurulabilir.

Son kullanıcılar tarafından algılanan hizmet kalitesi ise daha da önemli bir konudur. Görünüşe göre insanlar yerel olarak hizmet etmeyi tercih ediyor. Uzak bir yardım masasına ve bilinmeyen bir uzmana çağrı yapma engeli, tek bir ulus içinde bile oldukça ürkütücüdür.

Ayrıca, yerel ortamlar hakkında gerekli bilgileri bir yardım masasına aktarmak kolay değildir. Bu nedenle, bu gibi durumları yönetmek için sıklıkla yerel bir hizmet organizasyonuna ihtiyaç duyulur. Son kullanıcı, sorunları çoğunlukla yerel bir kuruluşa ileten bir yardım masasını araması gerektiğini kolayca hisseder. Hizmetin katma değeri sorgulanabilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir