Büyüyen Dijital Ayrımı Kapatmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Büyüyen Dijital Ayrımı Kapatmak – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

11 Mayıs 2022 Digital divide ne demek Dijital Uçurum erişim türleri Dijital uçurum ne demek 0
Muhasebe ve Bilgi Sistemleri  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Büyüyen Dijital Ayrımı Kapatmak

İnternetin World Wide Web olarak bilinen kısmı, NCSA’nın World Wide Web’de “tarama” için grafik tabanlı yazılım arayüzü Mosaic’in piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk gelen 1994’ten beri üstel bir büyüme eğrisi sürüyor. Şu anda, dünya çapında 43 milyonun üzerinde ana bilgisayar internete bağlıdır.

Bireysel kullanıcılar açısından, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 40 ila 80 milyon arasında bir yerde, tarihin tartışmasız en önemli iletişim yeniliklerinden biri üzerinden küresel olarak dağıtılan yaklaşık 800 milyon benzersiz içerik sayfasına erişimi vardır.

Yine de İnternet, kritik kitleye doğru hırslı bir şekilde yarışırken bile, bazı sosyal bilimciler, İnternet erişimi ve kullanımının mevcut demografik kalıplarının politik sonuçlarını dikkatle incelemeye başladılar.

İnternetin ekonomik olarak ölçeklenemeyeceği endişesi, Markle Vakfı’nın eski başkanı Lloyd Morrisett’in “sahip oldukları” ve “sahip olmayanlar” arasında “dijital bir ayrım” olarak adlandırdığı şeye yol açabileceği endişesi büyüyor. Örneğin, bu ülkedeki okulların neredeyse %70’inin internete bağlı en az bir bilgisayarı olmasına rağmen, sınıfların %15’inden azında internet erişimi bulunmaktadır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, erişim rastgele dağıtılmaz, gelir ve eğitim ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Üniversite birinci sınıf öğrencileri arasında internet kullanımına ilişkin yakın zamanda yapılan bir araştırma, tüm yeni üniversite öğrencilerinin yaklaşık %83’ünün interneti okul çalışmaları için kullandığını ve neredeyse üçte ikisinin iletişim kurmak için e-posta kullandığını ortaya koydu. Daha yakından inceleme, erişimde rahatsız edici bir eşitsizlik olduğunu gösteriyor.

Özel kolej birinci sınıf öğrencilerinin %90,2’si interneti araştırma için kullanırken, siyahi devlet kolejlerine giren öğrencilerin yalnızca %77,6’sı bunu yaptığını bildiriyor. Benzer şekilde, özel kolej birinci sınıf öğrencilerinin %80,1’i düzenli olarak e-posta kullansa da, siyahi devlet kolejlerine devam eden öğrencilerin yalnızca %41,4’ü bunu yapıyor.

Ayrıca, çok sayıda araştırma İnternet kullanımındaki cinsiyet farkının zamanla kapandığını ve İnternet kullanıcılarının giderek daha düşük eğitim ve gelire sahip kişilerden geldiğini öne sürse de, ırk farkının azalmadığı algısı devam ediyor.

Şimdi daha fazla tartışma için bir dizi noktayı gündeme getiriyoruz. Bu sorunların erişime ve dijital uçurumun ortaya çıkan dijital ekonomi üzerindeki etkisine ilişkin en acil cevaplanmamış soruları temsil ettiğine inanıyoruz.

Bu bölümün amacı, toplumumuzun farklı kesimleri arasında İnternet erişimi ve kullanımındaki farklılıkların, onların katılım yeteneklerini nasıl etkilediği ve bu katılımın meyvelerini yükselen dijital ekonomiye nasıl etkilediğiyle ilgilenen bilim adamları ve politika yapıcılar arasında tartışmayı teşvik etmektir.


Sayısal BÖLÜNME nedir
Dijital uçurum ne demek
Digital divide ne demek
Dijital Uçurum erişim türleri
Dijital dünya teknolojilerindeki yoğun yatırımın nedenleri
İkinci seviye Dijital Bölünme


Özetle, zaman içinde internet erişimi ve kullanımı ile ırk arasındaki ilişkiyi araştıran en son araştırmayı gözden geçirdik. Amacımız iki yönlüdür: 1) İnternette çeşitlilik konusuyla ilgilenen bilim adamları ve politika yapıcılar arasında bilinçli bir tartışmayı teşvik etmek ve 2) bu ve ilgili araştırmalar tarafından gündeme getirilen birçok soruyu ele alabilecek bir araştırma gündemi önermek gerekir.

Laugksch, bilimsel okuryazarlığın uluslararası düzeyde kabul görmüş bir eğitim sloganı, moda bir kelime, slogan ve çağdaş eğitim hedefi haline geldiğine dikkat çekti. Aynı durum sayısal bölünme için de geçerlidir.

Courtright ve Robbin, “dijital bölünme metaforunun” ABD’nin ulusal söyleminin bir parçası haline geldiğini, toplumsal eşitsizlikle ilgili kamusal kaygıları yoğunlaştıran ve bilgi teknolojisinin kullanımıyla ilgili çözümler için umutlar uyandıran soyut bir sembol haline geldiğini iddia ediyor. Buna ek olarak, “dijital uçurum, sembolik özellikleri ve iletişim gücü, daha adil bir toplumun nasıl yaratılacağına ilişkin politika tartışmalarında geniş bir katılımcı kitlesini harekete geçiren güçlü bir kaynaktır.”

Hoffman’a göre, dijital bölünme terimi ilk olarak, bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar arasındaki ayrımı belli belirsiz düşünen Lloyd Morrisett tarafından kullanılmıştır. Bununla birlikte, buradaki bölünme, esas olarak, 1980’de Apple II’nin ilk günlerinde bir PC penetrasyon boşluğudur.

Bu terim daha sonra, 1994 yılında ABD’de İnternetin benimsenmesi ve kullanımına ilişkin ilk Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresi (NTIA) anketinin akılda kalıcı bir başlıkla yayınlanmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti: Ağın İçinden Düşmek.

O zamandan beri, bu konuda popüler veya akademik çok sayıda makale yayınlandı. Ocak 1999’dan Aralık 2000’e kadar Lexis-Nexis veri tabanındaki gazeteler, dergi makaleleri, haber telleri ve benzeri kitle iletişim kaynaklarının uygun bir örneğine göre, dijital bölünme ile ilgili makalelerin artan oranı neredeyse %3000’e ulaşmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde, dijital uçurum benzer bir sosyal belirginlik kazanıyor. Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden Daily Online’da “dijital bölünme” anahtar kelimeleri ile hızlı bir arama, bu terimle bir şekilde ilgili en az 500 makalenin mevcut olduğunu gösteriyor.

Temmuz 2001’de, Yunanistan’da Dijital Bölünmeye Dikkat Edin özel konusuyla bilgi teknolojisinin kamu tarafından anlaşılması üzerine üst düzey bir forum düzenlendi. Devlet yetkilileri, bilişim uzmanları, eğitimciler, sosyal bilimciler ve medya pratisyenleri de dahil olmak üzere çok çeşitli temsilciler bu konudaki görüş ve yorumlarını sundular. Dijital bölünme, günlük konuşma söylemine dahil edildi.

İronik olarak, dijital bölünme terimi akademik yazılar da dahil olmak üzere çeşitli bağlamlarda sıklıkla ortaya çıkmış olsa da, hem yan anlam hem de düz anlam kafa karıştırıcı bir şekilde tutarsızdır. Dijital eşitlik, bilgi eşitliği, e-geliştirme, ağ hazırlığı vb. gibi benzer şekilde yaygın olan diğer terminolojilerin varlığı ek kafa karışıklığı yaratır.

İnsanlar, dijital uçurumun ne anlama geldiği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmadan bu konu üzerinde tartışıyor gibi görünüyor. Arquette’in (2001) iddia ettiği gibi, tüm araştırmacı topluluğu, sayısal bölünme gibi kavramların tanımsal netlik eksikliğinden muzdariptir: “her araştırmacı, diğer araştırmacıların bu terimler için aynı tanım çerçevelerini kullandığını varsayıyor, oysa aslında böyle bir şey yok.

Arquette’in (2001) yorumu esas olarak İngilizce konuşulan dünyadaki fenomene atıfta bulunurken, sayısal bölünme teriminin azınlık karşılığı kullanımı da benzer bir durumdadır.

Örneğin, Gelişmekte Olan Ülkelerde Dijital Bölünmeye Dikkat Edin kitabı tarafından toplanan 30’dan fazla makale arasında, yazılar arasında tutarlı bir kavramsal tanım mevcut değildir. Bazıları İnternet penetrasyonunun yaşa, mesleğe ve eğitim düzeyine göre kategorize edilen farklı sosyal gruplar arasında bölünmesinden bahsederken, diğerleri bu kavramı farklı alanlar veya uluslar arasında e-altyapının eşit olmayan gelişimine atıfta bulunuyor. Dolayısıyla, ne zaman dijital bölünme terimi ile karşılaşılsa, şu soru her zaman gündeme gelebilir: Ne açısından?

Bu bölüm, Gelişmekte Olan Ülkeler perspektifinden sayısal uçurumu operasyonelleştirmeye yönelik yeni bir yaklaşımı tanıtmayı amaçlamaktadır. İlk önce, dijital bölünme teriminin farklı tanımsal perspektiflerinin kısa bir incelemesini yapıyoruz. Ardından, bir bölgenin bilişim düzeyinin operasyonel tanımı olarak kullanılacak olan Ulusal Bilgilendirme Katsayının ayrıntılı bir tanıtımı sunulur. Son olarak, Gelişmekte Olan Ülkelerdeki coğrafi dijital bölünmeyi NIQ açısından araştıracağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir