Değer Zinciri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Değer Zinciri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Nisan 2022 Değer zinciri analizi Değer zinciri analizi örneği Değer zinciri modeli 0
Lojistik Sağlayıcıları

Değer Zincirinde E-Ticaret’in KOBİ’ler Tarafından Benimsenmesi

Bu makale, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ’ler) e-ticareti benimsemeye teşvik edecek değer zinciri dönüşümünün tetikleyicilerini belirlemek için analitik bir çerçeveyi açıklamaktadır. Çerçeve, işletmeden işletmeye (B2B) e-ticarete dahil olan KOBİ’lerin çoklu vaka çalışmaları kullanılarak nitel bir yaklaşımın parçası olarak KITS projesinde benimsenmiştir. Bu projeden elde edilen sonuçlar, çerçevenin kullanımını göstermek için kullanılmıştır.

Yin’e (1994) göre, vaka araştırmasının en yararlı olduğu alanlardan biri, bilgi teknolojisi ile kurumsal strateji arasındaki ilişkidir, tam da e-ticaretin gelişimi için çok önemli olan alandır. Daha önceki araştırmacılar, e-ticaret veya ilgili alanlarda KOBİ’lerin çalışmaları için birden fazla vakayı da benimsediler.

Örneğin, Poon ve Swatman (1997), başarı için ön koşulları ve kullanımının stratejik etkilerini belirlemek için Avustralya’da aktif İnternet kullanıcısı olan 23 küçük işletmeyi inceledi.

Bu alandaki diğer araştırmacılar, tipik olarak 10’dan daha az olan çok daha az sayıda vaka çalışmasına güvendiler. Iacovou, Benbasat ve Dexter (1995), tedarik edilen yedi KOBİ’nin yöneticileriyle elektronik veri değişiminin (EDI) benimsenmesi üzerine görüşmeler yaptı. – Britanya Kolumbiyası hükümetine. EDI’nin Birleşik Krallık’taki sekiz küçük işletmeden oluşan bir örneklem üzerindeki etkisine ilişkin bir başka çalışma, kilit personelle yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmaktadır.

KİTLER PROJESİ

Bilgi Bilgi Transfer Sistemleri (KITS), Avrupa’daki KOBİ’ler için bir destek eylemi olarak tasarlandı ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildi. En iyi uygulamayı oluşturmak için tedarikçiler ve müşterilerle endüstri değer zinciri ilişkilerinde bulunan KOBİ’lerin faaliyetlerini analiz etmeyi amaçlayan bir araştırma programı içeriyordu.

Bu bağlamda bir KOBİ, 250’den az çalışanı olan bir şirkettir. KITS için araştırma programı iki ana çalışma paketini içeriyordu: ilki bireysel şirketlere bakarken, ikincisi değer zinciri boyunca değerlendirmeye baktı. Bu paketlerden ilkine dayanan bu makale, bu proje tarafından benimsenen analitik çerçeveyi anlatmaktadır.

KITS örneklemi, sektör ve ülke sınırları ötesinde B2B e-ticarete aktif olarak katılan 43 Avrupa KOBİ’sinden oluşuyordu. Araştırma, birincil olarak, bir miktar otomasyon düzeyine sahip geleneksel KOBİ’lere, ikincil olarak e-ticaret girişimlerine odaklandı.

Mülakat programı Eylül 2000 ile Ocak 2001 arasında gerçekleştirildi. Tüm katılımcıların yönetim kurulu düzeyinde sorumluluğu vardı. Küçük şirketlerdeki genel müdürlerden daha büyük kuruluşlardaki BT, operasyonlar ve pazarlama müdürlerine kadar değişiyorlardı. Bir KOBİ’de, kuruluş içinde yeterince yüksek bir düzeyde olması koşuluyla, yalnızca bir bakış açısının gerekli olduğu hissedilmiştir.

Görüşmeler, hem açık hem de kapalı soruları içeren yarı yapılandırılmış bir anket kullanılarak yapılmıştır. İlk kavramsal çerçeve, bilgi sistemlerinin stratejik potansiyelini belirlemek ve yatırım için öncelikleri belirlemek için Ward ve Griffiths (1996) tarafından önerilenden uyarlanmıştır.

Çerçeveleri, organizasyonun üst seviyeleri boyunca yapılandırılmış bir analitik rota izler. Hem endüstri değer zinciriyle hem de kurumsal değer zinciriyle yakından bağlantılıdır ve bu nedenle KITS için özellikle uygundur. Aşağıdaki konular ele alındı: şirket geçmişi; strateji, hedefler ve kritik başarı faktörleri; değer zinciri ortaklıkları ve faaliyetleri; ve teknolojinin kullanımıdır.


Değer zinciri analizi
Değer zinciri modeli
Değer zinciri analizi örneği
Değer zinciri analizi nasıl Yapılır
Sağlık kurumlarında değer zinciri
Değer zinciri yönetimi Nedir
değer zinciri analizi
Değer zinciri faaliyetleri


ANALİTİK ÇERÇEVE

KITS vaka çalışmalarının analizi için benimsenen çerçeve, birkaç yazar tarafından önerilen temel kavramlardan yararlanmaktadır. Aşağıdaki unsurlardan oluşur:

• Endüstri değer zincirinin türü
• Endüstri değer zinciri içindeki pozisyonun istikrarı
• Müşteriler ve tedarikçilerle elektronik bağlantıların penetrasyon düzeyi
• Dahili BT ortamının otomasyonunun karmaşıklığı
• Anahtar değer faaliyetleri ve değer faaliyetleri arasındaki etkileşimler
• Değer etkinliği etkileşimlerinin otomasyonunun karmaşıklığı
• Endüstri değer zinciri üzerinde ulaşılabilir etki düzeyi

Bu unsurlar, KITS projesinden örneklerle aşağıdaki bölümlerde sırasıyla tartışılmaktadır.

 DEĞER ZİNCİRİNDEKİ KOBİ

KOBİ’lerin e-ticareti benimseme sürecinde kilit bir unsur, Porter (1984) tarafından bir şirket tarafından tasarlamak, üretmek, pazarlamak, teslim etmek ve desteklemek için gerçekleştirilen faaliyetlerin bir toplamı olarak tanımlanan değer zincirinin otomasyonudur. onun ürünü. Diğer yazarlar buna, endüstri değer zincirinin aksine, bir şirketin iç değer zinciri veya kurumsal değer zinciri olarak atıfta bulunur.

İkincisi, organizasyonun rakiplerinin, tedarikçilerinin ve müşterilerinin değer zincirleri ile birlikte organizasyonel değer zincirinden oluşur. Hammadde kaynağından nihai müşteriye kadar mal ve hizmetlerin hareketini temsil eder.

Porter, şirketin gerçekleştirdiği ve bir ürün veya hizmete değer katan fiziksel ve teknolojik olarak farklı faaliyetler olan dokuz değer faaliyeti tanımladı. Daha yakın zamanlarda Chu (1995), kritik değer faaliyetlerini, bir organizasyonun başarılı performansı sağlamak için tatmin edici bir şekilde yürütmesi gereken faaliyetler olarak tanımladı.

Değer Zinciri Türü

Bir KOBİ’nin değer zinciri algısı önemlidir çünkü şirketin stratejisini ve dolayısıyla e-ticaret stratejisini etkiler. Şirketler, Baldock (1999) tarafından tanımlanan dört tür endüstri değer zincirinden birine katılan olarak sınıflandırılabilir:

• Müşteri Odaklı Değer Zinciri: Satıcı, ürünlerini hızla değişen tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenler. • Satıcı Odaklı Değer Zinciri: Satıcı, pazarın ne almak isteyebileceğini bildiğini varsayar.
• Alıcı Odaklı Değer Zinciri: Müşteri ne istediğini belirtir ve şartları belirler ve
Tedarikçinin karşılaması gereken koşullar.
• Parçalanmış Değer Zinciri: Ne alıcı ne de satıcı iş modeli hakimdir.

Müşteri odaklı değer zincirlerinde yer alan KITS KOBİ’lerinin çoğunluğu, böyle bir değer zincirinin ihtiyaçlarını karşılamak için daha müşteri odaklı olmaları gerektiğine inanıyordu. Müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi ve daha hızlı anlamak ve mümkünse bunları karşılamada proaktif olmak istediler.

Değer Zinciri İçinde Konum İstikrarı

KOBİ’ler, endüstri değer zincirindeki iş ortaklarıyla yukarı ve aşağı bağlantılara sahiptir. Bu bağlantıların gücü, yoğunluğu ve kalıcılığı, bu KOBİ’lerin ağlarına ne kadar derinden gömülü olduğunu belirlemede önemlidir.

KITS KOBİ’lerinin çoğunluğu, müşterilerle birkaç yıl süren istikrarlı ilişkiler bildirmiştir. Son derece sadık oldukları tedarikçilerle benzer şekilde istikrarlı ilişkileri desteklediler. Ancak, genellikle müşterilerden çok daha az tedarikçiye sahiptiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir