MANTIKSAL DÜŞÜNME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

MANTIKSAL DÜŞÜNME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

19 Nisan 2022 Mantık nasıl GELİŞTİRİLİR Mantıklı düşünmek için ne yapmalı Mantıksal düşünme nedir Soyut düşünme nasıl GELİŞTİRİLİR 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ANLATIM ve MANTIKSAL DÜŞÜNME

Anlatısal ve mantıksal akıl yürütme, etrafımızdaki dünyadan anlam çıkarmanın iki farklı yöntemini temsil eder. İkisi de meşrudur ve her ikisi de çok katı olabilir. Bazen gerçeğe ve anlayışa alternatif yollar sunarlar. Bazen biri veya diğeri tek yolu sağlar. Mantıksal akıl yürütme geneldir, bağlamdan bağımsızdır, nesneldir ve tek bir sonuca götürür.

Anlatısal akıl yürütme spesifiktir, bağlama bağlıdır, öznel yoruma açıktır ve potansiyel olarak birden fazla sonuca yol açar. Anlatısal akıl yürütmenin özellikleri, mantıksal akıl yürütmeye uygulandığında kusurlar olarak kabul edilir. Ama tersi de geçerlidir.

Tek bir yorumu olan ve herkes için aynı anlama gelen bir hikaye pek hikaye sayılmaz. Anlatı ve mantıksal akıl yürütme farklı akıl yürütme türleri olsa da, bunlar birbirini dışlamaz. İyi bir anlatı genellikle yapı olarak oldukça mantıklıdır ve iyi bir mantıksal argüman genellikle iyi bir anlatı örneği ile daha iyi anlaşılabilir. Ancak çoğunlukla, gerçeğe ve anlamaya farklı yollar sağlayan tamamlayıcı, alternatif düşünme biçimleridir.

Bir dereceye kadar, mantıksal ve anlatısal akıl yürütme farklı alanlara hitap eder. Mantık, mantıksal tanımlamaya indirgenebilecek mekanik süreçlere çok uygundur. Mantık, genel ilkeleri ve tümdengelimli nedenleri dile getirmek için iyidir. Mantık, betimlemek ve açıklamak için yararlıdır. Mantık “ne olduğunu” tanımlamak için iyiyken, anlatı “ne olabileceğini” keşfetmek ve “ne olması gerektiğini” bulmak için iyidir. Anlatılar, insan ilişkilerindeki karmaşık ve belirsiz konuları anlamak için yararlı bir araçtır.

Olasılıkları keşfetmemize ve durumları dolaylı olarak deneyimlememize izin verirler. Anlatısal akıl yürütme özellikle siber etik için çok uygundur çünkü birçok konu iyi anlaşılmamıştır ve siber etiğin amacı fiziksel dünya hakkındaki gerçeği değil, insan doğası hakkındaki gerçeği keşfetmektir.

Anlatı kurgusu bize neyin olabileceği ve neyin olması gerektiği hakkındaki gerçekleri keşfetme ve keşfetme aracı verir. Anlatılar aracılığıyla teknolojinin olası sonuçlarını keşfedebilir, alternatif dünyalar kurabilir ve içinde yaşamak istediğimizi seçebiliriz.

Etikte anlatının kullanımını eleştirenler, anlatıları keşfettikten sonra her zaman ilkelere geri dönmeniz gerektiğine işaret eder. Etik, ilkeler olmadan çok dağınıktır ve anlatıların tartışılması tutarlı sonuçlara yol açmaz. Bu görüş anlatıların amacını kaçırır.

İlk olarak, ilkeler deneyimlerden çıkarılarak geliştirilir. Anlatılar bu deneyimlerden bazılarını dolaylı olarak sağlar. Bu nedenle, anlatılar ilkelerin geliştirilmesinde kullanılabilir. İkincisi, belirli durumlarda hangi ilkelerin uygulanacağı genellikle belirsizdir. Anlatı keşifleri, durumlara ilişkin içgörü sağlayarak, yöneten ilkeleri belirlememize olanak tanır.

Ve anlatılar, sonuçların gerçekten amaçlanan şey olup olmadığını belirlemek için ilkeli kararların sonuçlarını araştırmak için kullanılabilir. Son olarak, anlatısal akıl yürütme sonuçlara götürür çok özel durumlar hakkında çok özel sonuçlara. Anlatısal akıl yürütme, daha önce de belirtildiği gibi, genellikten yoksundur, sonuçlardan yoksundur.


Mantıksal düşünme nedir
Mantık nasıl GELİŞTİRİLİR
Soyut düşünme nasıl GELİŞTİRİLİR
Mantıklı insan özellikleri
Mantık Nedir
Mantıklı düşünmek için ne yapmalı
Mantıksal Düşünme Becerileri
Mantık geliştirme Oyunları


DUYGUNUN AKILDAKİ ROLÜ

Çoğu insan, duyguların mantıksal akıl yürütmede hiçbir rolü olmadığına inanır. Ne de olsa, akıl yürütme tarafsız olmalı ve akıl yürütmemizi bulandırabilecek duygusal etkilerden uzak olmalıdır. Ve bunun için bazı temeller var. Örneğin, bir tartışmanın ortasında öfkenizi kaybederseniz ve rakibinize kişisel hakaretler etmeye başlarsanız, mantıklı insanlar sizi konumunuzu ilerletmiş olarak görmezler. Çoğu, öfkenizi kaybettiğinizde tartışmayı kaybettiğinizi söyler. Ancak duygular akıl yürütmede önemli bir rol oynar ve bunu anlamak için duyguların tam olarak ne olduğunu daha iyi anlamamız gerekir.

Duyguların kesin doğası hakkında önemli tartışmalar vardır. Filozof Robert Solomon, “duygular dünya hakkında yargılardır” diye çok faydalı bir gözlem sunar. Ormanda bir patikada yürüyorsanız ve hava kararıyorsa, biraz gerginleşmeye ve biraz daha hızlı yürümeye başlayabilirsiniz.

Alışılmadık bir ses veya yapraklarda hışırtı duyarsanız, korkunun duygusal tepkisini yaşarken kalbiniz biraz daha hızlı atmaya başlayabilir. Bu korku, mevcut durumunuzu güvensiz olarak değerlendirdiğiniz dünya hakkında bir yargıdır. Bu yargıya rasyonel bir süreçle varmadınız.

Spesifik olarak, “Karanlık ve aç hayvanlar veya muhtemelen karanlık olduğunda canavarlar ortaya çıkar” diye düşünmediniz. Tanımlayamadığım bir ses duydum ve bu nedenle yakınımda aç bir hayvan olabilir. Biraz daha hızlı yürürsem hayvan beni yakalamadan uzaklaşabilirim. Eğer yanılıyorsam, yaptığım tek şey biraz daha hızlı yürümek gerekir.

Haklıysam, yemekten kaçınabilirim. Dolayısıyla daha hızlı yürümem mantıklı ve mantıklı.” Aslında, muhtemelen hiç düşünmediniz. Sadece korktunuz ve hızınızı artırdınız. Daha sonra neden bu kadar hızlı yürüdüğünüz sorulursa makul bir açıklama yapabilirsiniz. Ancak bu makul açıklama kesinlikle olaydan sonra yapılmıştır.

Belki de bu noktada duyguların dünyayla ilgili yargılar olduğunu ve akıl yürütmede önemli bir rol oynayabileceklerini kabul ettik. Açık olan soru şudur: “Öyleyse ne?” Neden umursayalım ve neden duygusal yargılarımızı akıl yürütmemize dahil etmek için çaba gösterelim? Damsio (1994), beyninin bir kısmı hasar gördükten sonra artık duygularını hissedemeyen genç bir adamın durumunu anlatıyor.

Bu hastalığın beklenmedik yan etkisi, aynı zamanda iyi kararlar verememesi veya rekabet halindeki görevlere önem verememesiydi. Diğer her şekilde normal görünüyordu ve entelektüel olanakları tamamen bozulmamış görünüyordu.

Yine de artık duyguları hissedemiyor gibiydi ve sonuç olarak normal bir insan olarak işlev göremiyordu. Bir karar verdiğimizde alternatifleri değerlendiririz. Duyguları hissedemezsek, farklı alternatiflere değer veremeyiz. Değerleri farklı alternatiflere yerleştiremezsek, alternatifler arasında hiçbir fark kalmaz ve karar verme ciddi şekilde kusurlu hale gelir. Bu nedenle, duygular olmadan rasyonel karar vermek mümkün olmayabilir.

Etik bir konu hakkında iyi bir hikayenin, entelektüel olana göre duygusal bir yanıt verme olasılığı daha yüksektir, oysa soyut bir analizin entelektüel bir yanıt vermesi daha olasıdır. Sonuç olarak, etik kararlar duygusal kararlardır çünkü insani değerleri içerirler. Bu nedenle, etiği salt rasyonel bir perspektiften incelemek, asıl noktayı tamamen gözden kaçırmaktadır.

OLASI SONUÇSALLIK

Teknoloji tarafından yönlendirilen bir alanda etik davranış standartlarının oluşturulmasındaki sorunlardan biri, teknolojinin sonuçlarının ve teknolojiye verilen tepkilerin çoğu zaman bilinememesidir. Rehberlik etmek için geçmişe bakmak etkisizdir çünkü geçmiş çok az ipucu verir.

Marshall McLuhan, geleceğe rehberlik etmek için geçmişe bakmanın dikiz aynasına bakarak araba kullanmak gibi olduğu şeklindeki ünlü gözlemine sıklıkla atfedilir. Bunu söyleyip söylemediği tartışmalı olsa da, hızlı teknolojik değişim zamanlarında gelecek hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğini anlamak için zengin bir metafordur.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir