Ders Dağıtım Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Ders Dağıtım Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

20 Aralık 2021 Bilsa ders dağıtım programı full Bilsa haftalık ders dağıtım programı full indir Ders Dağıtım Programı ücretsiz En iyi Ders Dağıtım Programı hangisi Haftalık Ders Dağıtım Programı 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Ders Dağıtım Sistemi

Kullanıcılara doğrudan faydalarının yanı sıra, ACS Ders Dağıtım Sistemi, yazılım mühendisliğinde önemli bir gerçek dünya deneyimi sunarak onu tasarlayan ve uygulayan öğrencilere de fayda sağlamıştır. Yaz 2002 pilot projesinin başarısı üzerine konsorsiyum, ACS Yaz Yazılım Mühendisliği Stajını kurdu. 2003 yazında, yedi kurumdan on öğrenci, yazılım mühendisliği kavramlarını öğrenmek ve gerçek dünya uygulamalarını tasarlama ve kodlama konusunda uygulamalı deneyim kazanmak için Southwestern Üniversitesi’ndeki ACS Teknoloji Merkezine geldi.

Bu staj, daha geleneksel yazılım mühendisliği öğelerini aşırı programlama (XP) ilkeleriyle birleştiren hibrit bir yaklaşım içeriyordu. Program 7 Haziran-9 Ağustos 2003 tarihleri ​​arasında yürütülmüştür ve bu süre zarfında öğrenciler ACS Teknoloji Merkezinde ikamet etmekteydi. Yazılım mühendisliği stajyerleri, DAMSEL adında bir Dijital Varlık Yönetim Sistemi (DAMS) üretti.

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://dev.colleges.org/typo3/damsel.0.html. Yazılım, ACS bünyesindeki Modern Diller fakültesinin ortak projesi olan REALIA projesinin (www.realiaproject.org) ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yaz stajı 2004 yazında tekrar sunulacaktır.

Bu yazılım geliştirme modeli, küçük liberal sanat kolejlerinden oluşan bir konsorsiyuma çok şey sunar. Model, ücretsiz olarak temin edilebilen yazılımın ötesinde, geleneksel olarak büyük üniversitelerde küçük kolejlerden daha güçlü olan bilgisayar bilimi programlarının tekliflerini de güçlendirebilir. Bu geliştirilmiş programlar, bilgisayar bilimleri ana dallarının hem liberal sanatlar eğitimi alabilecekleri hem de bilgisayar bilimlerinde rekabetçi bir eğitim kazanabilecekleri anlamına gelmektedir.

Aynı zamanda, konsorsiyum öğrencilerin çalışmalarından yararlanır. Bu model, örneğin küçük bir kolejin sınırlı kaynaklarını telafi etmek için, örneğin stajlar yoluyla, lisans kaynaklarını kullanma konusunda daha büyük bir stratejiye uyar.

Son olarak, CDS’nin oluşturulması, akademik bilgi sistemleri hakkında bir diyaloğa katılmamızı sağlayarak, bu sistemi oluşturma deneyimine sahip olmasaydık imkansız olacak şekilde ACS personelinin işine yaradı. Yükseköğretimde nasıl idari sistemlerde bir patlama olduysa, son zamanlarda akademik sistemlerde de bir patlama yaşandı.

CDS ile olan deneyimimiz sayesinde bu tür sistemlerle ilgili bilgi ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabiliyoruz. Ayrıca, stratejik kararlar alırken seçmenlerimize daha iyi tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Kullanıcılara, geliştiricilere ve konsorsiyum personeline sağlanan birleşik faydalar, CDS’yi, ACS’nin teknoloji destekli işbirliği yoluyla liberal sanat kolejlerini geliştirme misyonuna gerçekten önemli bir katkı sağlıyor.


Haftalık Ders Dağıtım Programı
Ders Dağıtım Programı ücretsiz
Bilsa ders dağıtım programı full
Bilsa Ders Dağıtım programı
Bilsa haftalık ders dağıtım programı full indir
Bilsa ders programı ücretsiz indir
Online Ders Dağıtım Programı
En iyi Ders Dağıtım Programı hangisi


Yeniden Başlasaydık Neyi Farklı Yapardık?

Genel olarak, ACS bu projenin gidişatından çok memnun. Bununla birlikte, çoğu projede olduğu gibi, her zaman iyileştirme için bir yer vardır. Örneğin, proje lideri Eric Jansson, “Kullanıcılar için daha yapılandırılabilir hale getirirdim” diyor. Yani, kullanıcılara sistemin nasıl göründüğü ve kaynaklarını ve sınıflarını sınıfa göre benzersiz bir kimlik duygusu yaratmak istedikleri şekilde düzenleme konusunda daha fazla seçenek sunacaktı.

Böyle bir esneklik, küçük liberal sanat kurumlarının karakterine uyar. Aynı zamanda, Jansson, kullanıcıyı kullanım kolaylığından uzaklaştıran daha fazla karmaşıklığa maruz bıraktığı için bu yönün böyle bir sistemi geliştirmek ve kullanmak için daha tehlikeli olduğunu kabul ediyor.

Jansson ayrıca üniversitedeki diğer kullanıcıların hangi ürünleri kullandığı ve bu ürünler ile CDS arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacını da tanımlar.

Dikkate alınması gereken sorular şunları içerir:

• Kullanıcılar başka hangi ürünleri biliyor? Örneğin, WebCT veya Blackboard gibi ticari veya başka bir öğrenme yönetim sistemi kullanıyorlar mı? Dijital varlık yönetim sistemi kullanıyorlar mı?
• CDS, olası kullanıcıların bildiği diğer ürünlerle nasıl uyumludur? Bu sistemler karşısında nasıl bir rol oynuyor? İhtiyaç duymadıkları hizmetleri sağlıyor mu? CDS’yi halihazırda kullanımda olan ürünlere nasıl tamamlayıcı hale getirebiliriz? CDS bu diğer sistemlerle birlikte çalışabilir mi?

Son olarak, Jansson, projenin başlangıcından bu yana izlediği birkaç yeni yönü tanımlar. Tasarımcılar, gelecekteki genişlemeye daha kolay uyum sağlayacak ve bakımı kolaylaştıracak Model-View-Controller tasarımına dayalı daha ölçeklenebilir bir çerçeve uyguladılar.

Yazılımı farklı kampüs ortamlarına daha iyi entegre etmenin yollarını araştırmak amacıyla, arka uç yönetim veritabanlarına erişim için standartları tanımlayan bir dizi ara yazılım yazılımı arabirimi geliştiren bir ekip olan Açık Bilgi Girişimi (OKI) geliştiricileri ile bir araya geldiler. CDS ekibi, PHP ortamında OKI Open Service Interface Definitions (OSID’ler) kullanımını keşfetme çabalarına dahil olmuştur.

Ayrıca çabalarını, özellikle Açık Bilgi Girişimi’nin (OKI) himayesi altında birlikte çalışabilirliğe odakladılar. Geliştiricilerin 2003 Baharında OKI ile buluşmasından bu yana, ACS geliştiricileri OKI Açık Hizmet Arayüzü Tanımlarını (OSID’ler) uyguluyor. Son olarak, fakülte kullanıcılarının sistemi sınıflarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmeleri için daha modüler bir sistem de oluşturdular. Bu kullanıcılar, temayı seçmenin (görüntüleme renk şeması ve düzeni) yanı sıra, kurslarının hangi modülleri içermesi gerektiğini, örneğin çalışma soruları, sınavlar, vb. belirleyebilir.

Proje Değerlendirmesi

Bu projenin değerlendirilmesi esas olarak fiili kullanıma dayanmaktadır. CDS 1.0, Ağustos 2002’de beta testinden geçti. Daha sonra AY 2002–2003’te üç ders için kullanıldı. Başarı, işlevselliğe (bir yarıyılda birden fazla ders verme yeteneği) ve tüm kullanıcılar için kullanım kolaylığına bağlıydı ve kurs değerlendirmelerinin yanı sıra resmi olmayan kullanıcı geri bildirimleriyle değerlendirildi. Her iki ölçüm de projenin başarısını göstermiştir. En önemlisi, teknoloji kullanıcılar için esasen şeffaf hale geldi.

Sürüm 2.0, 2003 Yazında beta testine girdi ve tam uygulama Güz 2003’te gerçekleşti. Başarı, sürüm 1.0 ile aynı kriterlere göre ölçülmüştür. Kurslardan ikisi için kurs değerlendirmeleri, CDS’yi en sık kullanan ACS programı olan Sunoikisis programının üç yıllık değerlendirmesinin bir parçası olarak tasarlanmış ve analiz edilmiştir. Tam değerlendirme sayıları nispeten küçüktür, bu nedenle istatistiksel analiz zordur.

Yine de, daha büyük bir örneklem olan Latince kursundan alınan sonuçlarla, bu değerlendirmeler, kurumlar arası kurs sunumu için bir araç olarak CDS’nin başarısını göstermektedir. Katılımcılardan şu özelliklerin kullanım kolaylığını ve işlevselliğini değerlendirmeleri istendi: sesli dersler, arşivlenmiş dersler, Web kaynakları ve çevrimiçi tartışma konferansı. Bu teknik sorulara verilen tüm yanıtların ortalaması Lichert ölçeğinde (1–5) 4’ün üzerindedir.

Bu anket araçları oluşturulduğuna göre, gelecekteki Sunoikisis derslerinde kullanılacak ve CDS hakkında bize daha fazla veri sağlayacaktır. Ayrıca, anekdot olarak, sistem için destek süresi de 2003 Sonbaharında personeli desteklemek için daha az görünüyordu. Bir kez daha, her iki ölçüm de başarılı bir proje gösterdi. Ek olarak, kullanımın kurumlar arası kursların ötesinde atölyelere ve diğer alanlara genişletilmesi, esnekliğinin ek bir ölçüsünü göstermektedir.

CDS’nin başarısı da bu projenin öğrenci tasarımcılar üzerindeki etkisiyle belirlendi. 2002 Yazı pilot projesinin başarısı, ACS Yaz Yazılım Mühendisliği Stajının oluşturulmasına yol açmıştır. Bu staj, on iki ACS ve bir NITLE (Liberal Eğitimde Ulusal Teknoloji Enstitüsü) Güney Bölgesi kurumundan yirmi beş başvurudan başvurular aldı. Başvuranların sayısı ve ACS okullarının çeşitliliği, bu programın liberal sanat kurumlarında bilgisayar bilimi için doldurduğu ihtiyacı göstermektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir