Dersin Oluşturduğu Duygular – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Dersin Oluşturduğu Duygular – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

18 Şubat 2022 Ağ toplumu nedir Distopyan bakış açısı nedir Teknolojik distopya Nedir Teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşünürlerin bakış açısı 0
Lojistik Sağlayıcıları

Anlamlı Öğrenmeye Öğrenci Bakış Açısı

Büyük ölçüde işbirliğine dayanan öğretim, öğrenme sürecinin bireyselliğini ve öz-yönelimliliğini azaltabilir ve kendi kişisel tarzlarına uygun olarak çalışabildiklerini belirten öğrencilerin oranı aslında oldukça düşüktür (%52). Ancak veriler, öğrencilerin daha bireysel odaklı mı yoksa kendi kendine yönetilen bir öğrenme süreci mi istedikleri konusunda sonuç çıkarmamıza izin vermiyor.

Öğrenme sürecinin işbirlikçi doğası, vakaya dayalı yaklaşımın olduğu ölçüde öğrenmeyi destekleyici olarak görülmedi. Ankete katılanların %57’si küçük gruplarda işbirlikli öğrenmenin öğrenmelerine yardımcı olduğu konusunda hemfikir veya orta derecede hemfikir olsa da, bu öğrenmenin bu tür öğrenmeyle ilişkili olumlu duygular yoluyla gerçekleştiği söylenebilir.

Veriler arasında özellikle dikkat çekici olan, öğrencilerin sohbet ve tartışma alanı kullanan çevrimiçi tartışmaların rolüne ilişkin derecelendirmesidir: çoğu katılımcı, bu çevrimiçi forumların gerçekten öğrenmelerine yardımcı olduğuna ikna olmamıştır. Öğrencilerin öğretim faaliyetlerine ilişkin görüşleri ışığında bakıldığında, bu sonuçlar gelişmiş çevrimiçi rehberliğe ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

İfadelerin üçü, öğrenme sonuçlarının transfer edilebilirliği ile ilgiliydi. Öğrencilerin %90’ı “Derste öğrendiklerimi başka durumlarda da kullanabilirim” (Ort. = 4,43, SD = 0,77) ifadesine katıldı veya orta düzeyde katıldı ve “Çalışılan vakalar desteklendi” ifadesine %93’ü katıldı. Çalışma hayatında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazanılması gerekir (Ort. = 4.43, SS = 0.63).

Ancak, kursun problem çözme yeteneklerini geliştirip geliştirmediği konusunda önemli ölçüde daha az anlaşma sağlandı, çünkü ilgili ifadeyle yalnızca %56’sı katıldı veya orta derecede katıldı (Ort. = 3.57, SD = 1.14). Her şeye rağmen, bu sonuçlar vaka temelli öğretim yaklaşımının problem çözme becerilerini geliştirdiği görüşüne net bir destek vermemektedir.

Öğrenciler, kapalı ve açık uçlu 10 soru ile ders videolarının rolünü değerlendirdiler. Verdikleri yanıtlar nicel olarak her bir derecelendirmenin oranı hesaplanarak, nitel olarak ise açık uçlu sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıkan temalar ışığında analiz edilmiştir. DV’lerin öğrenme süreçlerinde destekleyici bir rol oynadığı görülüyor: Ankete katılanların %60’ı videoları izlemenin öğrenmelerine yardımcı olduğunu kabul etti veya kısmen kabul etti.

Katılımcıların tamamı videoların vakaları aydınlattığını ve %81’i videoların öğrenme sürecinde katma değer yarattığını; katma değerin niteliği açık uçlu sorularda detaylandırılmıştır. Anlamlı öğrenme süreçleri açısından, DV’lerin “vakaları örnekleyerek” ve “konuları tanıtarak ve netleştirerek” öğrenmenin bağlamsal yönlerini desteklediği sonucuna varabiliriz.

Öte yandan, DV’ler “teorileri ve farklı bakış açılarını örnekleyerek” öğrenmenin soyut ve çoklu bakış açılarına yönelik yönlerini de desteklediler. Ek bir bulguda, videolar “ilham verici bir etki yaratarak” ve öğrenme sürecine “çeşitlilik” ekleyerek öğrencilerin duygusal katılımını artırdı. Katılımcılar ayrıca DV’lerin “öğrenmeye başlama eşiğini düşürmeye” hizmet ettiğini de belirttiler.


Teknolojik distopya Nedir
Ütopyan bakış açısı nedir
Distopyan bakış açısı nedir
Ütopyan nedir
Teknolojik gelişmelerin toplumu olumsuz etkilediğini savunan düşünürlerin bakış açısı
Ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkileri
Ağ toplumu nedir
Distopya Nedir


Dersin Oluşturduğu Duygulara Öğrenci Bakış Açısı

Öğrencilerin yaşadıkları duygular, puanlarının ortalamaları ve standart sapmaları çıkarılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin DV destekli vakaları çözmede olumlu duygusal katılımları açıktı ve vaka temelli öğretimin öğrencinin ilgisini ve katılımını artırabilecek pedagojik bir model olduğu algısını destekledi. Olumlu duygular gösteren derecelendirmelerin ortalama değerleri, olumsuz duygular gösterenlerden açıkça daha yüksekti.

Öğrenciler, en yoğun duygularının meydan okuma (Ort. = 3.37, SS = 0.62), ilgi (Ort. = 3.27, SS = 0.79) ve coşku (Ort. = 3.00, SS = 0.79) olduğunu ve bunların kurs, öğrenme materyalleri, öğrenme görevleri, yerel odaklı vakalar ve küçük grup çalışması. Başarılı bir öğrenme süreci için bu duyguların hayati rolü göz önüne alındığında, bu cesaret verici bir sonuçtur.

Vakaların başarıyla tamamlanması memnuniyet (Ort. = 2.77, SD = 0.77), neşe (Ort. = 2.70, SD = 0.84) ve rahatlama (Ort. = 2.60, SD = 1.04) uyandırdı. Özetle, kurs öğrencilere “yaylalar” veya ödevleri tamamlayabilecekleri dönemler sunmayı başardı ve bu da onların motivasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olan başarı deneyimleri sağladı.

İlginç bir şekilde, öğrencilerin çevrimiçi tartışmaların öğrenmelerine yardımcı olup olmadığı konusunda şüpheleri olsa bile, bazıları çevrimiçi işbirliğini başlıca neşe kaynağı olarak gösterdi. Burada araştırma, sosyal etkileşimin güçlü bir duygu üreticisi olduğu argümanını ortaya koyuyor. İşbirliği aynı zamanda güven duygularını uyandırdı (Ort. = 2.70, SD = 0.99), çünkü öğrenciler ödevleri tamamlamak için gruplarına güvenilebileceğini hissettiler.

Olumsuz duygulardan, stres (Ort. = 2.59, SS = 0.98) ve belirsizlik (Ort. = 2.23, SS = 1.17) en yüksek yoğunluğu sergiledi ve öğrenciler duygularının nedenlerini şu şekilde sıraladılar:

1. Sıkı ders programı (stres, endişe, sinirlilik)
2. Kapsanacak malzeme miktarı (stres, yetersizlik hissi, hayal kırıklığı)
3. Öğrenme görevleri için yetersiz yönergeler (belirsizlik, hayal kırıklığı)
4. Grup dinamikleri (belirsizlik, endişe, sinirlilik, yetersizlik duyguları, hayal kırıklığı ve gerginlik)
5. Öğrenme yönetim sistemiyle ilgili sorunlar (belirsizlik, hayal kırıklığı, sinirlilik)

Kursun gelecekteki uygulamaları bu endişeleri ele almalıdır. Ders programı olumsuz duyguların ana nedenlerinden biri olarak tanımlansa da, sadece zaman çizelgesini uzatmanın yardımcı olacağına ikna olmadık. Daha etkili bir çözüm, e-öğrenmenin belirli gerekliliklerini, özellikle de düzenli bir öğrenme programının önemini kursun en başında tartışmak olacaktır.

İşbirliği ayrıca yoğun olumsuz duygular yarattı. Sözü edilen duyguların birçoğu, örneğin, hüsran (Ort. = 1.87, SD = 1.14) ve gerilim (Ort. = 1.73, SD = 1.09) grup dinamiklerinden kaynaklanmaktadır: gruptaki diğerlerinin bağlılık eksikliği, eksiklik güven, farklı çalışma stilleri ve öğrenme görevinin üstesinden gelmek için değişen çaba. Bu bulgular, başarılı grup dinamiklerinin öğrencilerin duygusal katılımı için gerekli olduğunu ve bunun karşılığında öğretmenin grup dinamikleri için bir temel olarak çevrimiçi gruplara sağlam bir başlangıç ​​yapması gerektiğinin sinyalini verdiğini göstermektedir.

Sonuç

Değerlendirme, DV destekli vakaları çözmenin, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerinin aktif ve bağlamsal özelliklerini ve ayrıca öğrencilerin öğrenme süreçlerine olumlu duygusal katılımlarını desteklediğini açıkça göstermektedir. Vakaları çözmek, anlamlı öğrenmenin soyut, yansıtıcı ve çoklu bakış açılarına yönelik özellikleriyle de ilişkilendirilmiştir. Genel olarak, öğrencilerin öğretim faaliyetlerine ilişkin algıları oldukça olumluydu. Sonuçlar, Ağ Yönetimi dersinde yerel odaklı, vakaya dayalı öğretimi kullanmanın pedagojik olanaklarına işaret etmektedir.

Bir e-öğrenme öğretmeni tarafından verilen kritik kararlar, hem öğrencilerin öğrenme süreçlerinin hem de sonuçlarının değerlendirilmesiyle ilgilidir. Tasarladığımız ve kullandığımız anket, kursun öğretme ve öğrenme süreçlerine ilişkin öğrenci bakış açısının kanıtlarını toplamak ve daha sonra kursun nasıl revize edileceğine karar vermek için yararlı bir araç olduğunu kanıtladı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir