İşbirlikçi E-Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İşbirlikçi E-Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

18 Şubat 2022 İşbirliğine dayalı öğrenme örnek uygulama İşbirliğine dayalı öğrenmenin Temel İlkeleri 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Gelecek Trendleri

Değerlendirme, öğrencilerin öğretme ve öğrenme süreçlerine bakış açıları hakkında güçlü kanıtlar sağlasa da, burada rapor edilen değerlendirme uygulamaları daha da geliştirilebilirdi. Öğrencilerin çevrimiçi tartışmalarından veri toplamak, çevrimiçi görüşmeler yoluyla daha fazla veri toplamak için bir başlangıç ​​noktası olarak öğrencilerin anketlerdeki puanlarını kullanmak gibi değerlendirmeye fayda sağlayabilirdi. Ayrıca, basılı anketler yerine çevrimiçi anketler kullanılabilirdi.

Tüm araştırma anketinin güvenilirliği ve geçerliliği istatistiksel olarak test edilmemiştir. Anlamlı öğrenme süreçlerini işlevselleştirmek için formüle edilen yirmi iki ifadeden sadece on ikisi daha önce test edilmiştir. Gelecekteki araştırmalar bu eksikliği gidermeli ve anketteki alt ölçeklerin iç tutarlılığını doğrulamalıdır. Örnek olarak, anket verileri öğrencilerin işbirlikçi ve işbirlikçi öğrenme süreçleri arasında ayrım yapmaz.

Bransford ve ark. (2001), “öğrenme bilimleri için bir zorluk, değerlendirme uygulamalarını öğrenme teorisine bağlayan teorik bir çerçeve sağlamaktır”. Kullandığımız değerlendirme çerçevesi TML modeliydi. TML modeli ne kadar uygulanabilir? Modelin geniş ve genel yapısı, hem gücü hem de zayıflığı olarak değerlendirilebilir. TML modelinin gücü, farklı konu alanları ve farklı pedagojik modeller veya yaklaşımlar içindeki öğrenme süreçlerini ve sonuçlarını değerlendirmek için oldukça geniş ve genel bir çerçeve sağlama yeteneğinde yatmaktadır.

Model, pedagojik profil oluşturma, yani verilen bir dersin genel pedagojik özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme olarak kavramsallaştırılabilecek bir süreçte yardımcı olur. Model aynı zamanda zamanlı yapılandırmacılığın genel bir görüntüsü olarak da düşünülebilir: 2000’lerde genel olarak iyi öğretim süreçleri olarak anlaşılan, ancak her şeyi kapsayıcı olarak düşünülemeyen şeyi temsil eder.

Bazıları, TML modelinin çok karmaşık olduğunu ve anlamlı öğrenmenin süreç özelliklerinin ve beklenen sonuçlarının azaltılabileceğini öne sürüyor. Değerlendirmenin sonuçları, modelin bu açıdan ayarlanması için yeterli kanıt sağlamamaktadır. TML modelini daha da geliştirmenin bir yolu, tutum öncesi, sonrası ve gecikmeli testler dahil olmak üzere deney ve kontrol gruplarını içeren deneysel tasarım temelinde uzun vadeli bir öğretim deneyi düzenlemektir.

Toplanan veriler nicel yöntemler kullanılarak analiz edilebilir. Karakteristiklerin sayısının birleştirilerek azaltılıp azaltılamayacağını görmek için faktör analizi yapılabilir. Gelecekteki araştırmalar, farklı pedagojik modeller içindeki hangi öğretme ve öğrenme etkinliklerinin, belirli öğrenme çıktıları üretmek için anlamlı öğrenme süreçlerinin özellikleriyle ilişkili olduğunu da ele almalıdır.


İşbirliğine dayalı öğrenmenin Temel İlkeleri
İşbirliğine dayalı öğrenme örnek uygulama


Wikileri Kullanarak İşbirlikçi E-Öğrenme: Bir Vaka Raporu

Web 2.0 kavramı içinde, sosyal yazılım, akran üretimi ve müfredat içeriğinin gözden geçirilmesini kapsayan öğrenmeye yönelik sosyal yapılandırmacı bir yaklaşımla iyi uyum sağlayarak, onu özellikle E-Öğrenme ile ilgili kılan özelliklere sahiptir. Bu bölümde sosyal yazılım kullanımına ilişkin örnekler açıklanmakta ve bu özelliklerden yararlanma yolları tartışılmaktadır.

Biyoloji 12. sınıfını tamamlamamış ve birinci sınıf tıp eğitimine başlayan öğrenciler için üç haftalık yoğun bir çevrimiçi çalışma programı geliştirilmiştir. Program, bireysel öz-yönelimli öğrenme ve işbirlikçi projeleri içermektedir. İkincisi, bir Wiki oluşturulmasını içeren gruplar arasında bir tartışma ve rekabeti içerir.

Sosyal yazılım olan Wiki, akran desteği ve ortak akran üretimi ve öğrenme materyallerinin gözden geçirilmesi dahil olmak üzere akran öğrenme etkinliklerini mümkün kıldı. Sosyal yazılım ayrıca genel becerilerin geliştirilmesi için mekanizmalar sağladı ve yeni öğrenciler için geçiş sorunlarına katkıda bulundu. Sosyal imlemenin projeye dahil edilmesi, daha geniş bir akran değerlendirmesi ve akran değerlendirmesi kavramıyla bağlantılı bilgi potansiyelini genişletebilir.

Monash Üniversitesi’nde lisans tıp kursuna giren öğrencilerin 12. Biyoloji yılını tamamlamaları gerekli değildir. Bu, öğrencilerin geniş bir geçmişe sahip olmalarını sağlarken, üniversitede tıp eğitiminin ilk yılında biyoloji eğitimi almamış olanları dezavantajlı duruma getirebilir. Tıp fakültesindeki değerlendirme verileri, bu öğrencilerin, diğer öğrencilerin aşina olduğu terminoloji ve biyolojik kavramlarla derinliklerinin dışında ve şaşkınlık hissettiklerini bildirdiklerini ortaya koydu. Bu öğrenci grubunu desteklemek için Biyoloji 12. sınıfın ilgili bölümlerini kapsayan bir köprü programı geliştirildi.

İlk yarıyıldaki öğrenciler için zaman çizelgesi, yarıyıl boyunca köprüleme programının planlanmasına izin vermediğinden, öğrenciler için tıp eğitimlerine başlamadan önce yoğun bir program tasarlanmıştır. Tekliflerin kabulü ile birinci dönemin başlangıcı arasındaki süre dört haftadır, dolayısıyla köprüleme programının süresi bu süre ile sınırlandırılmalıdır.

Birçok öğrenci, sömestr başlamadan önce üniversite kampüsüne erişimi zorlaştıran ücretli istihdam veya kişisel faaliyetlere kendini adamıştır. Birçok uluslararası öğrencide olduğu gibi, öğrenciler bu dönemde yurtdışında da olabilir. Bu nedenle program yalnızca yoğun ve ilk yarıyıldan önce değil, aynı zamanda çevrimiçi olarak sunulmak zorundaydı.

Web 2.0 teknolojilerinin ve sosyal yazılımın son zamanlardaki genişlemesi, öğrenciler için ilgi çekici bir çevrimiçi öğrenme ortamı tasarlama fırsatı sundu. Tasarımda, programa katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun üniversiteye geçiş sürecinde olduğu ve henüz üniversite yaşantısı deneyimlemedikleri ve birbirleriyle tanışma fırsatı bulamadıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretime geçiş sorunları yükseköğretim kurumlarını ilgilendirmektedir. Öğrenciler genellikle kalabalık sınıflar ve anonimlik duygularıyla boğuşurlar.

Kurumsal düzeyde buna yönelik stratejiler, boş zaman ve akademik arayışlara odaklanan oryantasyon kursları ve kulüpleri içerir. Kurs içi geçiş kampları etkilidir ve grup çalışmasının hem resmi olarak ders çalışma birimlerine hem de resmi olmayan çalışma gruplarını teşvik ederek ve kolaylaştırarak dahil edilmesi de değerli stratejilerdir.

Web 2.0 teknolojilerinin sosyal yazılımının kullanılması yoluyla, köprüleme programı, öğrenciler için hem akademik hem de sosyal perspektiflerden geçiş sorunlarının çözülmesine katkıda bulunma fırsatı sundu. Yazılım, öğrenciler tarafından içerik oluşturma ile iletişimi bütünleştirdiği için öğrencilerin gruplar halinde işbirliği içinde çalışmasına olanak tanır.

Web 2.0 bir terim olarak belirsizdir. O’Reilly (2005) terimini türetmekle, onu bir “yerçekimi çekirdeği” olarak tanımlar ve ” bu ilkelerin bazılarını veya tamamını gösteren gerçek bir güneş sistemini birbirine bağlayan bir dizi ilke ve uygulamayı, bu çekirdekten değişen bir mesafededir. ” Açıklık eksikliğini gidermek için, işlevselliği tanımlamak için Web 2.0 teknolojileriyle ilgili olarak ‘maliyetler’ terimi sıklıkla kullanılır.

Karşılanabilirlik ilkeleri ve uygulamaları arasında, çevrimiçi iletişim ve işbirliği için fırsatlar sağladıkları için sosyal yazılım olarak kategorize edilenler bulunmaktadır. İnternet üzerinden iletişim ve işbirliği fırsatları onlarca yıldır mevcut olsa da, yeni teknolojiler e-posta ve web sayfalarının çok ötesine geçiyor. Sosyal yazılımlar arasında bloglar, wiki’ler, podcasting, vodcasting (video podcasting) ve MySpace ve Facebook gibi sosyal ağ araçları bulunur.

Kullanıcıların içeriği değiştirmesini sağlama etrafında döner. Web 2.0 alanının olanakları dahilinde, sosyal yazılım, ‘web sayfalarının’ (içerikli) oluşturulduğu ve iletişimle bütünleştirildiği şekilde işbirlikçi araştırma ve fikirlerin sentezini kolaylaştırır. İnsanlar (bizim durumumuzda, öğrenciler), medya ve içerik arasındaki etkileşimleri içeren bir etkileşim izi kaydedilir. Bu, öğretmenlerin işbirlikçi süreci ve geliştirilmekte olan ürünü gözlemlemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır ve böylece işbirlikçi grup çalışmasının değerlendirilmesi için yollar açar.

Bu bölümde, birinci sınıf öğrencileri için sosyal yazılım kullanan ortak bir projeyi içeren bir E-Öğrenim programının örnek olay incelemesi anlatılmaktadır. Yazılımın sağladığı olanaklar, geçiş sorunları da dahil olmak üzere çoklu düzeylerde öğrenme, değerlendirme ve akran desteği açısından tartışılmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir