Sosyal Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sosyal Yazılım – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

18 Şubat 2022 Bilgisayar yazılımı nasıl yapılır Yazılım nasıl yapılır 0
Elektronik Tablo Sistemleri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve İşbirliği Yapmayı Öğrenme

Sosyal yapılandırmacılık, yüksek öğretimde baskın bir öğrenme teorisidir. Vygotsky’nin (1978) fikirlerinden türetilen bu kitap, öğrenmeyi, öğrenme bağlamının önemli olduğu sosyal bir süreç olarak tanımlar. Bu tür öğrenme için sosyal bağlam, genellikle işbirliği içinde çalışan öğrenci grupları tarafından sağlanır.

Bower ve Richards (2006), işbirlikçi öğrenmeye farklı yaklaşımları ele aldı ve başarısının, uygulanma yollarına bağlı olduğu sonucuna vardı. Uygulama için bir bağlam, bir grup bireyin bir bilgi alanı etrafında ortak faaliyetlere katıldığı, öğrencilerin kendi kendini düzenlediği ve bağımsız hale geldiği bir ortam olarak tanımlanan bir “uygulama topluluğu” kavramı aracılığıyla sağlanır.

Bir bilgi alanı içinde öğrenme için sosyal yapılandırmacı faydalara ek olarak, işbirlikçi becerilerin geliştirilmesi için fırsatlar önemlidir. Birçok yüksek öğretim kurumu, mezun nitelikleri beyanlarına işbirliği becerilerindeki mükemmelliği dahil eder.

Paha biçilmez yaşam becerileri olmasının yanı sıra, işbirliği yapma kapasitesine de çoğu meslekte çok değer verilir ve kurumlar işverenlere mezunlarının bu becerilere sahip olduğunu gösterebilmek ister. Çağdaş üniversite programlarının çoğu, grup çalışması ve işbirliği becerilerinin açık öğrenme hedefleri ve ders sonuç hedefleri olarak gösterilmesini içerecektir.

Sosyal Yazılım ve İşbirlikçi Öğrenme

Sosyal yazılım, sosyal etkileşimin ve ortak bir ilgiyle etkileşimin kolaylıkla gerçekleşebileceği bir ortam sağlayan bir uygulama topluluğunu desteklemek için özellikle uyarlanabilir. Leslie ve Landon’ın (2008) yazdığı gibi:

… sosyal yazılım, öğrenmeyi mümkün kılmak için son derece uygundur; kullanıcıların kimliklerini vurgularken, onları birbirine bağlarken ve bireysel eylemlerden ağ düzeyindeki değerin ortaya çıkmasına yardımcı olurken, birçok kritik engeli ele alır. daha önceki E-Öğrenim çabalarını rahatsız etti.

Sosyal yazılımı, aşağıdaki özelliklerin uygunluğunu tanımlayan çağdaş öğrenme teorileri açısından ele alırlar: iletişim; kullanıcının motivasyonuna dokunmak; otantik çevrimiçi kimlik ve öğrenme deneyimi; yakınlık ağları (grupların gücü) ve bağlantılı bilginin ortaya çıkışı; ve akran üretimi ve incelemesi.


yazılım nedir, nasıl yapılır
Yazılım nasıl yapılır
Bilgisayar yazılımı
Capital yazılım Netcad
Yazılım Nedir
Ücretli yazılım nedir
Bilgisayar yazılımı Nedir
Yazılımcı Nedir


Çevrimiçi kimliğin özgünlüğü fikri, grup çalışması için önemli motivasyonlar olan sorumluluk ve sahiplenmeye yol açan güç ve kontrol sorunlarına katkıda bulunur. Dron (2007), etkileşimsel mesafe ve işlemsel kontrol açısından işbirlikçi öğrenme için sosyal yazılımı ve yazılımın grubun ortaya çıkan kontrolüne nasıl izin verdiğini tartışır.

“Yapı, öğretmen kontrolüne, diyalog müzakere edilmiş kontrole ve özerklik öğrenci kontrolüne eşittir” iddiasını sürdürerek “işlemsel kontrolün seçimlerle ilgilendiğini” öne sürüyor. Bir öğrenme yörüngesinin herhangi bir noktasında, işlemsel kontrol değişiklik gösterecektir.” Bu, sosyal yapılandırmacılığa vurgu yaparak yapılandırmacı bir yaklaşıma dayalı eğitim tasarımının bilgilendirilmesine yardımcı olur.

Sosyal yazılım wiki’lerinin olanakları arasında özellikle grup çıktısını mümkün kılar. Eğitimde wiki kullanımına ilişkin literatürü gözden geçirirken Parker ve Chao (2007), en güçlü kullanımların özellikle öğrenmeye yönelik işbirlikçi/işbirlikçi ve yapılandırmacı yaklaşımları desteklemek olduğunu öne sürerler.

İşbirlikçi Öğrenme ve Akran Değerlendirmesi

Öğrenme için değerine rağmen, öğrenciler genellikle bireylerin farklı düzeylerdeki katkılarını tanımayan grup çalışmalarından hoşlanmazlar. Birinci sınıf öğrencileri arasında grup çalışması deneyimine bakan araştırmalar, öğrenmenin değerinin kabul edildiğini, ancak ‘yolcular; yani, öğrenme etkinliklerine amaçlı olarak katkıda bulunmayan ancak grup başarısına dayalı olarak başarılı olan grup katılımcılarıdır.

Öğrencilerin gruplarının bireysel üyelerinin katkılarını değerlendirdiği akran değerlendirmesi, öğrencinin yetkilendirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin artmasıyla bunu ele almak için başarıyla kullanılmıştır, ancak özetleyici değerlendirme için kullanıldığında tartışmalıdır. Tartışmayı ele almak için akran değerlendirmesinde yanlılığı azaltmak için bir normalleştirme prosedürü tasarlandı, ancak nihai araç olamadı.

Akran değerlendirme yaklaşımlarını incelerken Kennedy (2005), öğrencilerin birbirlerini değerlendirmeleri gereğinden kaynaklanan gruplar içinde gerilimin kanıtlarını buldu ve dahası, bunun öğrenci notları arasındaki ayrımcılığı geliştirmek için çok az şey yaptığı sonucuna vardı.

Bununla birlikte, Raban ve Litchfield (2007) akran değerlendirmesini öğrenme perspektifinden ele almak, değerini birden çok düzeyde göstermiştir. Öğrencilerin birbirlerini tekrar tekrar değerlendirdiği ve yorum yaptığı, “öğrencilerin akran değerlendirme becerilerini öğrenebilecekleri biçimlendirici, tanılayıcı ve özetleyici bir değerlendirme ortamı yaratan” çevrimiçi bir strateji tanımlarlar.

Gibbs ve Simpson (2004) öğrenmede değerlendirmenin rolüne kapsamlı bir şekilde baktılar ve akran değerlendirmesi ve proje çıktısının (bireylerin katkısından ziyade) değerlendirilmesinin, öğrenciler diğerlerinin çalışmalarını eleştirirken öğrenmeye katkıda bulunduğu sonucuna vardılar.

Sosyal Yazılım ve Değerlendirme

Değerlendirme konularını ele alırken, bir soru ortaya çıkıyor: eğer sosyal yazılım grubun kimliğine dayanıyorsa, bireyler grubun bütünlüğünden ve kimliğinden ödün vermeden yüksek öğrenim bağlamında nasıl değerlendirilebilir? Stigmergic doğası gereği yazılımın kendisi buna yanıt verir; Terimin türetildiği karıncaların bıraktığı kalıp gibi, katkıda bulunanların bıraktığı iz, örneğin wikilerde, bir bireyin girdisini ortaya çıkarır. Tıbbi ve biyomedikal birimlerde wikiler kullanılarak grup proje çalışmalarının değerlendirilmesinde, bireylerin katkılarını takip etmek için tarih ve tartışma işlevleri kullanılmıştır.

Tartışma gönderilerinin izlenmesi, geçmişte zorluklarla karşılaşan sürecin değerlendirilmesine de izin verdi. İlgili sosyal bağlam, proje yönetimi ve problem çözme stratejileri ile uygulama topluluğunun gelişimi, öğrencilerin kendi kendilerine rapor vermelerine veya akranlarını değerlendirmelerine gerek kalmadan gözlemlenebilir.

Sosyal Yazılım ve Üniversiteye Geçiş

Sosyal yazılım kavramları, yeni öğrenciler için geçiş konularının ele alınmasında da bir rol önerir. Dickey (2004), küçük grup öğrenme topluluklarında söylem için blogların kullanılmasının sosyalleşme, etkileşim ve diyaloga girme, destek ve yardım arama ve duygu ve duyguları ifade etme fırsatları sağladığını ve bunun tecrit duygularının köprülenmesine veya önlenmesine yardımcı olduğunu bulmuştur.

Bu bölümde sunulan örnekte, sosyal yazılımın, öğrenenin merkeziyetini, bilginin inşasının sosyal doğasıyla bir araya getirme olanağından yararlanılır. Söylemin düzeyi ve doğası, wikileri kullanan öğrenci projelerinin, öğrencilerin sorgulama ve uygulama toplulukları oluşturma derecesi, söylemin doğası ve uygulama alanı da dahil olmak üzere, kamu alanındaki diğer sosyal yazılım kullanımlarının özelliklerini nasıl yansıttığı açısından tartışılmaktadır. 

Öğrenciler grup çalışması için çevrimiçi ortamın esnekliğini takdir edebilirler, ancak bu yararlı öğrenmeyle sonuçlanıyor mu? Ve tecrit ve üniversite eğitimine geçiş konularını ele aldığına dair kanıt var mı? Bu bölümün çalışmalarını bilgilendiren eğitim tasarımı, sosyal yapılandırmacılıktan yararlanır ve bireysel öz-yönelimli öğrenme ve işbirlikçi projeleri içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir