Durum Çalışmaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Durum Çalışmaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Mart 2022 Durum araştırması örnekleri Durum Çalışması pdf Durum çalışması tez örnekleri Durum çalışması ve fenomenoloji farkı 0
Otomatik Metodolojiler

Durum Çalışmaları

Açık ve dağıtılmış öğrenme ortamlarının değerlendirilmesinin nasıl gerçekleştirilebileceğini göstermek için, biri biçimlendirici değerlendirme konuları ve diğeri etki değerlendirme konuları ile ilgili olan iki vaka çalışması aşağıda açıklanmıştır. Her ne kadar benzer sonuçlarla ilgili değerlendirmeler yapmış olsak da, iki vaka çalışması varsayımsaldır. Vaka çalışmaları, herhangi bir değerlendirmenin planlanması, uygulanması ve raporlanması için gerekli olan aşağıdaki temel adımlar etrafında düzenlenmiştir:

1. Değerlendirmenin bilgilendirmesi gereken kararları belirleyin.
2. Belirlenen kararları bilgilendirmek için gereken bilgileri sağlamak için cevaplanması gereken soruları belirtin.
3. Güvenilir, geçerli ve uygulanabilir değerlendirme yöntemlerini seçin.
4. Değerlendirme yöntemlerini titiz ve profesyonel bir şekilde uygulayın.
5. Kararların istendiği gibi bilgilendirilebilmesi için bulguları doğru ve zamanında rapor edin.

Biçimlendirici Örnek

Senaryo: Büyük bir ilaç şirketi, girişimci bir e-öğrenme firması tarafından GMP (İyi Üretim Uygulaması) ile ilgili e-öğrenme materyallerinin geliştirilmesini görevlendirdi.

Kararlar: E-öğrenme materyalleri için grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) hakkında alınması gereken kararlar.

Nihai programlar, eğitim seviyeleri iki yıllık önlisans derecelerinden doktora derecelerine kadar değişen ilaç çalışanları için sekiz saatten fazla interaktif eğitim sağlamaktadır. GUI, kullanıcı dostu gezinme sağlamak ve birden çok etkileşim biçimine ve metnin net okunabilirliğine izin vermek için tasarlanmalıydı.

Sorular: Grafik tasarım ilkelerine, öğrenci analizine ve diğer öğretim tasarımı tekniklerine dayalı olarak, e-öğrenme firması GMP programları için bir prototip GUI geliştirdi. GUI geliştirmeyle ilgili kararları bilgilendirmek için geliştiricilerin aşağıdaki sorulara yanıt vermesi gerekir:

•E-öğrenme uzmanları prototip GUI için hangi geliştirmeleri önerir?
• Prototip GUI’nin kullanıcı testi temelinde hangi geliştirmeler gereklidir?

Yöntemler: Sezgisel inceleme ve kullanılabilirlik testi, etkileşimli bilgisayar programlarının gezinmesini ve kullanım kolaylığını geliştirmek için gerçekleştirilen en yaygın kullanılan iki değerlendirme stratejisidir. Geliştiriciler ilk olarak GUI’yi beş uzmandan oluşan bir panel kullanarak buluşsal incelemeye tabi tuttular. Sezgisel inceleme aşağıdaki prosedürleri içerir:

A. Uzmanlar panelinin her bir üyesi, Nielsen (1994) tarafından sağlananlar veya özellikle açık ve dağıtılmış öğrenme ortamları için geliştirilmiş olanlar gibi bir dizi buluşsal yöntemi kullanarak prototip e-öğrenme ekranlarını gözden geçirir. Tipik bir buluşsal yöntem şöyle olabilir: “Minimalist Tasarım: Ekran görüntüleri alakasız bilgiler içermemeli ve animasyon ve ses gibi medya özellikleri e-öğrenme programına gereksiz yere eklenmemelidir.”

B. Tasarım buluşsal yöntemlerinin ihlallerini belirledikten sonra, her uzman, ciddiyetini (İhlal öğrencinin deneyimini ne kadar ciddi şekilde etkileyecek?) ve kapsamını (ihlal genel program içinde ne kadar yaygın?) değerlendirmek için her ihlali bağımsız olarak inceler. Örnek şiddeti ve yaygınlık ölçekleri gösterilmektedir.

C. Uzman görüşleri sentezlenir ve yüz yüze veya çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir grup toplantısında paylaşılır. Ciddiyet ve kapsamlılık derecelerine dayalı olarak, iyileştirme fırsatları belirlenir ve GUI’nin nasıl yeniden tasarlanacağına dair özel öneriler yapılır.


Durum araştırması örnekleri
Durum çalışması ve fenomenoloji farkı
Durum çalışması örnekleri
Durum Çalışması pdf
Durum araştırması nedir
Durum çalışması Makale
Durum çalışması deseni
Durum çalışması tez örnekleri


Sezgisel incelemenin avantajlarından bazıları şunlardır:

(1) görece hızlıdır çünkü programı gözden geçirmek için kullanıcıları bulmanız veya planlamanız gerekmez, (2) sorunlu alanları birçok kez gözden geçirmek nispeten kolaydır ve (3) süslü kullanılabilirlik testi olanakları olmadığı için nispeten ucuzdur. ihtiyaç vardır. Sezgisel incelemenin bazı dezavantajları şunlardır: *1) gerçek öğrenenler dahil olmadığı için geçerliliği kullanılabilirlik testinden daha zayıftır, (2) genellikle kullanılabilirlik testinden daha az sorun bulur, (3) iyi uzmanları işe almak zor olabilir, ve (4) uzmanlar arasında fikir birliği oluşturmak bazen zor olabilir. Çoğu durumda, kullanılabilirlik testinin öncüsü olarak buluşsal inceleme yapılmalıdır.

Uygulama: Sezgisel inceleme, beş günlük bir süre boyunca gerçekleşir ve yaklaşık 6.000 ABD dolarına mal olur. Maliyetler, beş uzmanın her birine ödenen danışmanlık ücretlerini ve e-öğrenme firmasından iki ana öğretim tasarımcısının zamanı da dahil olmak üzere yarım günlük bir gözden geçirme toplantısıyla ilgili masrafları içerir.

Raporlama: Sezgisel incelemenin analizine dayalı olarak e-öğrenme ekran tasarımlarında önemli değişiklikler yapılır. Bununla birlikte, geliştiriciler buluşsal incelemenin değerli olmasına rağmen kullanıcı testinin yerini tutmayacağını bilir ve daha sonra resmi kullanılabilirlik testine girerler. Reeves ve Carter (2001) kullanılabilirlik testine bir giriş sağlar ve kullanılabilirlik testi için ayrıntılı kılavuzlar Nielsen (1993) ve Rubin (1994) tarafından yazılmıştır.

Etki Örneği

Senaryo: Uluslararası bir kablosuz telekomünikasyon şirketi, müşteriler zaten sahip oldukları ürünler için destek talep ettiğinde ürün ve hizmetlerinin satışlarını artırmak istemektedir. Şirket, müşteri hizmetleri temsilcilerinin (CSR’ler) müşteri desteğiyle meşgul olduklarında ek satış fırsatlarını tanımalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için bir e-öğrenme programı geliştirmektedir.

Kararlar: E-öğrenme programı, şirketin bölgesel müşteri destek merkezlerinden birinde kullanıma sunulmaya hazırdır. İki kilit konu hakkında karar verilmelidir: (1) e-eğitim programı diğer bölgesel müşteri destek merkezlerine dağıtılmalı mı ve (2) e-öğrenim programının genel bir versiyonu ticari olarak geliştirilmeli mi? telefonla müşteri desteği sağlayan diğer şirketlere pazarlama için ürün?

Sorular: Kurumsal sosyal sorumluluk satış e-öğrenme programının dahili ve harici yaygınlaştırılmasıyla ilgili kararları bildirmek için, kurumsal karar vericiler aşağıdaki soruların cevaplarını talep etmektedir:

• E-öğrenme programının tamamlanması sonucunda KSS çağrı performansı nasıl değişir?
•E-öğrenme programının kullanıma sunulması sonucunda ilgili kablosuz ürünlerin satışları nasıl etkileniyor?

Yöntemler: Yukarıda belirtilen soruları cevaplamak için gereken verileri toplamak için üç tür değerlendirme yöntemi planlanmıştır. İlk olarak, e-öğrenme programının tamamlanmasından önce ve sonra CSR çağrı performansının rastgele bir kopyası örneği, ek satış fırsatlarının hangi oranda tanındığını ve buna göre hareket edildiğini belirlemek için nitel veri analizinde bağımsız bir uzman tarafından analiz edilir. 

Nitel uzman, eğitimden önce veya sonra hangi transkriptlerin kaydedildiğinden habersizdir. İkinci olarak, Web anketleri, programın ilk uygulandığı çağrı merkezindeki tüm CSR’lere ve bunların acil amirlerine dağıtılır.

CSR’lere yönelik anket, CSR’lerin bu satış promosyon görevlerinin her birini e-öğrenme kursundan sonra bu görevleri kurstan önce nasıl gerçekleştirdikleriyle (çok daha iyi, daha iyi, aynı, daha kötü, çok daha iyi, daha iyi, aynı, daha kötü, çok daha da kötüsü). Denetçilere yönelik anket, denetçilerin aşağıdaki davranışlarla ilgili e-öğrenme programından sonra KSS personelindeki değişiklikleri gözlemleyip gözlemlemediğini belirlemeyi amaçlar:

• CSR’ler, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında e-öğrenmeden önce bildiklerinden daha fazlasını biliyor gibi görünüyor.
• CSR’lerin müşterilerle ilişkilerinde daha fazla güvene sahip olduğu görülüyor.
• CSR’ler, müşterilerle konuşurken satış fırsatlarını fark edebiliyor gibi görünüyor.
• KSS’ler ilgili ürün ve hizmet satışlarını artırabilecek gibi görünüyor.

Üçüncü olarak, bu çağrı merkezinde üretilen kablosuz ürünlerin satış rakamları, mali yılın önceki 12 aylık satış rakamları ve diğer çağrı merkezlerinde oluşturulan satış rakamları ile karşılaştırılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir