E-Eğitim Çerçevesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Eğitim Çerçevesi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

21 Aralık 2021 MEB Çerçeve programı /2021 megep. çerçeve program 2020 Orgm. uzaktan eğitim rehberlik yıllık çerçeve planı 2020-2021 0

E-Eğitim Çerçevesi

Kategoriler

E-ticaret uygulamaları sıklıkla birincil odaklarını veya amaçlarını oluşturan unsurlar açısından tanımlanmaktadır. Böylece İşletmeden Tüketiciye (B2C) uygulamaları işletmelerin tüketicilere ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermelerine, işlem gerçekleştirmelerine ve online hizmet ile satış takibi yapmalarına olanak sağlamaktadır. Business to Business (B2B) uygulamaları ise işletmelerin diğer işletmelerle (örneğin tedarikçileri veya iş ortakları) elektronik olarak etkileşime girmesine olanak tanır.

E-devlet alanında dört uygulama alanı tanımlanabilir: Devletten Vatandaşa, Devletten Çalışana, Devletten İşletmeye ve Devletten Devlete. Bu çalışma, bu e-devlet uygulamaları kategorilerinin eğitimde BT uygulamalarını sınıflandırmak için de yararlı bir yol sağladığını öne sürmektedir. Yükseköğretim bağlamında bu kategoriler, 1) Üniversiteden Öğrenciye (U2S); 2) Üniversiteden Çalışana (U2E); 3) Üniversiteden Kuruluşa (U2O); ve 4) Üniversiteden Üniversiteye (U2U) şeklindedir.

Ek olarak, Üniversiteden Öğrenciye (U2S) daha ayrıntılı olarak ayrılabilir. U2S ilişkisinin iki ana yönü olduğu görülebilir: idari ve akademik. Bu nedenle, bu analizin amaçları doğrultusunda, U2S uygulamalarının idari işlevleri ele aldığı ve Fakülteden Öğrenciye (F2S) uygulamalarının öğretme ve öğrenme ile ilgili etkileşimleri ele aldığı varsayılmaktadır. Yeni ve ortaya çıkan bir ilişki türü de tanımlanabilir. eBay’in tüketicilerin diğer tüketicilerle doğrudan etkileşime girmesine izin vermesiyle aynı şekilde, öğrencilerin diğer öğrencilerle etkileşime girmesine izin veren çeşitli çevrimiçi mekanlar geliştirilmektedir. Bu analizin amaçları doğrultusunda, bu uygulamaları Öğrenciden Öğrenciye (S2S) e-eğitim olarak adlandırıyoruz.

Çeşitli e-eğitim uygulamaları kategorilerinin temsili örnekleri Tablo 7.1’de verilmiştir (ve yazarın çeşitli kurumlarda bu uygulamalara ve literatüre maruz kalmasından alınmıştır). Üniversite Web sitesi bir U2S uygulaması iken, fakülte Web sitesi bir F2S uygulamasıdır. U2E uygulamaları, bir intranet üzerinden sağlanan çevrimiçi bir eğitim programını içerebilir.

Gittikçe daha fazla sayıda üniversite, e-ticaret işletmeleri örneğini takip ediyor ve kendi iç sistemlerini tedarikçilere bağlıyor ve üniversite ortamında bir U2O uygulaması bir e-satın alma portalı olabilir. U2U uygulamaları üniversiteler arası sistemlerdir ve daha büyük bir eyalet sistemindeki bir üniversitenin, işlendiği sistem düzeyindeki bir BT uygulamasına bilgi (örneğin insan kaynakları verileri) sağladığı bir durumu içerir. Ve son olarak, bir S2S uygulaması, kampüs yönetimine, kulüplere ve diğer sponsor kuruluşlara katılan öğrencilerin birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalarını desteklemeye yardımcı olan bir yazılım içerebilir.

Tüm bu e-eğitim uygulamaları kategorileri, kuruluşun iç verimliliğini ve etkinliğini (IEE) önemli bir şekilde iyileştirmelidir veya muhtemelen uygulama için akıllıca seçimler değildir. Bazı e-devlet çalışmaları, harici organizasyon arayüzüne sahip olmayan, ancak maliyetleri azaltmak ve organizasyon içinde yanıt vermeyi hızlandırmak için yalnızca en iyi uygulamaları ve BT’yi kullanmak üzere tasarlanmış başka bir uygulama kategorisini içerir.


Orgm. uzaktan eğitim
rehberlik yıllık çerçeve planı 2020-2021
megep. çerçeve program 2020
2019-2020 rehberlik çerçeve planı
MEB Çerçeve programı /2021
Fotoğraf çerçeve programı
Uzaktan Eğitim tablosu
Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı Tablo 1


Örneğin, insan kaynakları departmanı başvuranları, çalışan eğitimini ve raporlama gereksinimlerini daha iyi yönetmelerini sağlayan yeni yazılımlar kurmayı seçebilir. Bu tür kurum içi üniversite IEE BT uygulamaları önemli olmakla birlikte, genellikle harici seçmenler tarafından görülmezler ve bu nedenle Tablo 7.1’de diğer uygulama kategorilerini destekleyen “IEE BT ve en iyi uygulamalar” olarak temsil edilirler.

Bu kategoriler, farklı e-eğitim uygulamalarını anlamak için bir çerçeve sağlamaya yardımcı olsa da, sınıflandırma eksiktir. Örneğin bir üniversitenin Web sitesi, sağladığı özellikler ve işlevler açısından başka bir üniversitenin Web sitesinden çok farklı olabilecek bir U2S uygulaması sağlar. Bir Web sitesi yalnızca çok temel bilgiler sağlayabilir ve bu nedenle özünde çevrimiçi bir broşür sağlayabilir. Ancak başka bir Web sitesi, araştırma makaleleri ve ders kaydı gibi çevrimiçi işlemler için bir veritabanı araması sağlamak için temel bilgilerin ötesine geçebilir.

Aşamalar

Aynı e-eğitim kategorisindeki uygulamalar arasındaki farklar, e-ticaret ve e-devlet araştırmalarında kullanılan bir yaklaşım uygulanarak verimli bir şekilde analiz edilebilir. BT uygulamaları zaman içinde geliştirilip geliştikçe, bu uygulamalar genellikle yeni özellikler ve işlevlerle daha ayrıntılı ve karmaşık hale gelir. E-ticaret çalışmaları, çeşitli projelerin evrimsel bir gelişim aşamasına nasıl uyduğunu araştırır.

Balutis (2001), e-devlet geliştirme çabalarında aşağıdaki aşamaların tanımlanabileceğini öne sürmektedir: 1) Aşama 1: Bilginin yayılması; 2) Aşama 2: Formların sağlanması; 3) Aşama 3: İşlem yapabilme; ve 4) Aşama 4: Devlet dönüşümü (örneğin, vatandaşlara bilgi ve “kesintisiz hizmet” sağlamak için kurumsal sınırları aşan süreçlerle sonuçlanır). Bu çalışma, e-devlet uygulama evriminin bu aşamalarının, eğitimde BT uygulamalarını sınıflandırmak için de yararlı bir yol sağladığını öne sürmektedir. Tablo 7.2’de e-eğitim çerçevesinin aşamaları ve kategorileri için örnek uygulamalar gösterilmiştir.

Örneğin, Üniversiteden Öğrenciye (U2S) uygulamalarında, 1. Aşama Web sitesi yalnızca bilgi sağlar ve muhtemelen bir e-posta köprüsü aracılığıyla etkileşim kurmanın bir yolunu sunar. Aşama 2 U2S Web sitesi, indirilebilen ve daha sonra postalanabilen, fakslanabilen veya uygun departmana geri gönderilmek üzere bir e-postaya eklenebilen belgelerin kopyalarını sağlayabilir. Bu nedenle, bir kütüphane bir U2S uygulaması olarak kütüphaneler arası ödünç verme talep belgesinin çevrimiçi bir kopyasını sağlayabilir.

Aşama 3 geliştirme ile, bir U2S Web sitesi, çeşitli türlerdeki işlemler için destek sağlayacaktır. Örneğin, e-posta yoluyla geri gönderilecek bir belge yerine, bir kütüphane çevrimiçi bir form sunabilir, bu form doldurulduğunda otomatik olarak kütüphaneler arası ödünç verme talebini başlatır. Aşama 3 U2S uygulamaları, fatura ödemesi gibi finansal işlemleri veya dinamik olarak bir yanıt sayfası oluşturan veritabanı sorgularını destekleyebilir. Tüm bu uygulamalar verimliliği ve etkililiği artırır, ancak eğitim organizasyonu dönüşümünün 4. Aşama seviyelerine ulaşamayabilirler.

4. Aşamada, e-eğitim “kesintisiz hizmeti” destekleyecek ve böylece kullanıcılar, organizasyonu oluşturan departmanlar etrafında değil, kendilerini ilgilendiren olaylar etrafında organize edilmiş uygulamalar bulabilecektir. E-eğitim çerçevesinin temel kategorilerindeki 4. Aşama BT uygulamaları hem “tıkla ve harç” hem de sanal üniversiteleri destekleyecektir. “Tıkla ve harç” kurumları, çevrimiçi ve beden eğitiminin en iyilerini sorunsuz bir şekilde birleştirir.

Bu hedefteki başarının, coğrafya ile sınırlı olmayan, kampüs çapında sağlam bir bilgi sistemi sağlamak için çoğu geleneksel yüksek öğretim kurumunun dönüşümünü gerektireceği öngörülmektedir. Aşama 4 geliştirmenin amacı, e-devlet destekçilerini canlandıran vizyondur ve bu vizyon, e-öğrenmenin doğasında bulunan olasılıkları destekleyen eğitimciler tarafından daha da geliştirilmiştir.

Ancak bir bütün olarak, bir üniversite, idari ve akademik tüm BT uygulamaları portföyünü, müşterilerine sorunsuz, birleşik bir şekilde hizmet etmek için tasarlanmış entegre bir araç seti olarak görmeyebilir. Bu görüş, burada sunulan e-eğitim çerçevesinin temelini oluşturmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir