E-Eğitim Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

E-Eğitim Uygulamaları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

21 Aralık 2021 Dünyada uzaktan eğitim Uygulamaları nelerdir Uzaktan eğitim kitap pdf uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi - pdf 0
Proje Önlemleri

E-Eğitim Uygulamalarını Keşfetmek: Bir Analiz Çerçevesi

Bilgisayarlar ve iletişim yakınsadıkça, toplum Sanayi Çağından Bilgi Çağına hızla geçmektedir. Bu geçişte organizasyonların, çalışmanın ve öğrenmenin doğası değişiyor. Hiyerarşik ve bürokratik kuruluşlar, çevresel değişikliklere hızlı yanıt verebilen daha esnek yapılar yaratmanın yollarını arıyorlar.

Bu değişen organizasyonlar, büyük miktarda bilgiyi hızla özümseyebilen ve çeşitli ve yapılandırılmamış sorunları çözebilen bilgi çalışanlarına ihtiyaç duyar. Bu bilgi işçileri, bu karmaşık, bilgiye dayalı, hızla değişen iş ve organizasyon ortamındaki sorunları başarılı bir şekilde çözmek için sürekli olarak yeni beceriler öğrenmek zorunda kalacaklar.

Bu toplumsal değişimler kolejleri ve üniversiteleri çeşitli şekillerde etkiler. Birincisi, birçok eğitimci, mezunların Bilgi Çağında bilgi işçileri olarak daha etkin bir şekilde işlev görmelerine yardımcı olmak için müfredatlarını ve pedagojilerini değiştirmeye çalışıyor. Buna ek olarak, eğitim kurumlarından da örgütün hızla değişen çevreye daha etkin bir şekilde yanıt verebilmesi için daha esnek, yenilikçi yapılar yaratmaları istenmektedir.

Yüksek öğretim kurumlarına bu toplumsal değişimleri tanımaları ve gerekli değişiklikleri başlatmaları için defalarca çağrı yapıldı. Örneğin, 1989’da Richard L. Nolan bir grup yüksek öğretim liderine şunları söyledi:

“1990’lar ve sonrasındaki bilgi ekonomisinde kuruluşların yaşayabilir, üretken ve rekabetçi olabilmeleri için temel bir ‘dönüşümden’ geçmeleri gerekir” dedi. anla.'”

Son zamanlarda yayınlanan “Yeni Kuvvetler ve Yeni Gerçekler: Uyum Yapmak” adlı monografinin de gösterdiği gibi, yüksek öğretim hâlâ daha uyumlu ve rekabetçi olma ihtiyacıyla boğuşmaya devam ediyor.

Bu çalışmanın yaklaşımı, e-ticaret ve e-devletin örgütsel süreçlerini yeniden yapılandırma veya dönüştürme çabalarından çok şey öğrenilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu bölüm özellikle, e-ticaret ve e-devlet bilgi teknolojisi (BT) uygulamalarını sınıflandırmak için kullanılan yaklaşımlara bakmakta ve bunların yüksek öğretimle olan ilişkisini araştırmaktadır.

Çalışma, yükseköğretimdeki uygulamaları uygulama kategorisi ve aşaması açısından analiz eden bir e-eğitim çerçevesi geliştirmektedir. Başvuru kategorileri arasında üniversiteden öğrenciye, fakülteden öğrenciye, üniversiteden çalışana, üniversiteden kuruluşa, üniversiteden üniversiteye, öğrenciden öğrenciye ve temel kategori, iç verimlilik ve etkililik uygulamaları yer almaktadır.


Uzaktan eğitim kitap pdf
Dünyada uzaktan eğitim Uygulamaları nelerdir
Uzaktan eğitim pdf
Uzaktan eğitim dergipark
Uzaktan eğitim Modelleri
Günümüzde uzaktan eğitim
Online eğitim hakkında makale
uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi – pdf


Başvuru aşamaları, bilgi sağlama, form sağlama, işlemleri sağlama ve son olarak kurumsal dönüşümü desteklemeyi içerir. Çalışma, e-ticaret ve e-devlette öğrenilen derslere dayalı bir analiz çerçevesi geliştirerek, bir kurumun BT portföyünü görüntülemenin ve gelecekteki uygulama olasılıklarının haritasını çıkarmanın başka bir yolunu sağlayabilir.

Bölüm şu şekilde düzenlenmiştir. İlk olarak, arka plan literatürü gözden geçirilir ve metodoloji tanımlanır. Ardından, çerçevenin çeşitli kategorilerini gösteren uygulamalarla birlikte bir e-eğitim çerçevesi sunulur. Eğitim kurumlarının BT hedeflerine ulaşmak için nasıl çalıştığına dair bir keşifle birlikte, çerçevenin olası etkileri daha sonra tartışılacak ve ardından sonuçlar bildirilecektir.

1990’ların başlarında birçok makale, dönüşüm geçirmesi gereken kuruluşların nasıl radikal bir değişim yaratmak için tasarlanmış bir yeniden yapılanma sürecine girebileceklerini anlattı. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması/yeniden tasarımının büyümesiyle birlikte iş liderleri, BT’nin kuruluşlarını, müşterilerle ilişkilerini ve iş ortaklarıyla ilişkilerini kökten dönüştürmede oynayabileceği rolün farkına vardılar. Hükümette dönüşümsel sonuçlara ulaşma olasılığı Clinton/Gore yönetiminde keşfedildi ve hükümeti yeniden yapılandırma/yeniden icat etme vizyonu bugüne kadar devam ediyor.

Eğitim alanında, uygulayıcılar ve araştırmacılar, verimliliği artırmak ve dönüşümü sağlamak için değişim mühendisliği kavramlarının nasıl uygulanabileceğini de incelediler. Genişletilmiş bir rapor olan “Yeniden Yapılanma: Yüksek Öğrenimi Dönüştürmek İçin Bir Süreç”, yeniden yapılanma ilkelerinin, bunların yüksek öğretime uygulanmasının ve kampüs bilgi teknolojisi birimleri için yeniden yapılanmanın belirli etkilerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar.

Bazıları değişim mühendisliğinin artık modası geçmiş olduğuna inanırken, diğerleri değişim mühendisliğinde yer alan kavramların popülerliğinden önce de var olduğunu ve bugün organizasyonlar ve toplumla ilgili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Örneğin, yakın tarihli bir makale, hükümette BT destekli kurumsal dönüşüm için değişim mühendisliğinin kullanımını açıklamaktadır. Ayrıca, Penrod’un yüksek öğrenimin nasıl yeniden yapılandırılabileceğine ilişkin analizi, BT destekli süreç dönüşümüne başlamak isteyen kuruluşlar için şimdi bile yararlı bir belge olmaya devam ediyor.

Bazı kuruluşlar, benzer bir yolda ilerleyen diğer kuruluşlarla bakış açılarını ve deneyimlerini paylaşan vaka çalışmaları da geliştirmiştir. Örneğin, California Eyalet Üniversitesi/Los Angeles’taki temsilciler tarafından geliştirilen “Başkanların Bilgi Teknolojisinin Kampüsteki Entegrasyonu Hakkında Bilmesi Gerekenler” başlıklı Yürütme Stratejileri raporu, bir kurumun yüksek öğrenimdeki temel eğilimleri nasıl değerlendirdiği ve bunları nasıl ele aldığına dair mükemmel bir örnek sunmaktadır. organizasyonları içindeki değişikliklerdir.

Ek olarak, The Technology Source1 gibi dergiler ve The Chronicle of Higher Education 2 gibi yayınlar da yükseköğretim kurumlarının bilgi teknolojisi ve Bilgi Çağı tarafından sunulan fırsatlar ve zorluklarla boğuşma çabaları hakkında fikir vermektedir. Bu literatür, bazı kuruluşların hedeflerine ulaşmada başarılı olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, California Eyalet Üniversitesi gibi diğer kurumlar, iş dünyasındaki meslektaşları gibi, önemli organizasyonel değişimin tartışmalara yol açabileceğini ve güçlü itirazlara yol açabileceğini buluyor.

Metodoloji

Bu çalışma öncelikle bir eylem araştırması yaklaşımına dayanmaktadır. Lau, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için BT uygulamalarının uygulanmasında ve ayrıca çeşitli eğitim BT uygulamalarının kullanıcısı ve bir Bilgi Sistemleri (IS) grubunun müşterisi olarak yer almıştır. Ayrıca yazar, yerel e-devlet uygulamalarını ve küçük işletme e-ticaret çabalarını araştıran genişletilmiş eylem araştırma projelerinde yer almıştır.

Bu çalışmanın amacı, yüksek öğrenimde BT uygulamalarının uygulanmasını anlamaya yardımcı olacak bir çerçeve geliştirmekti. Yazar, e-eğitimde BT’nin rolünü aydınlatabilecek kar amacı gütmeyen ve kar amacı gütmeyen sektörlerden materyalleri analiz etti ve e-eğitim uygulamalarını analiz etmek için e-ticaret ve e-devletten temel sınıflandırma şemalarını kullandı.

Çerçeve geliştirildikten ve yazarın yüksek öğretimdeki eylem araştırması çabalarında geçerli olduğu tespit edildikten sonra, BT e-eğitim uygulamalarının çeşitli kategorilerini daha fazla açıklayacak deneyimlerden ve uygulayıcılardan ve akademik literatürden örnekler arandı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir