Eleştirel Düşünme Becerileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Eleştirel Düşünme Becerileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Ekim 2021 Eğitimde eleştirel düşünme Eleştirel düşünme becerilerinin GELİŞTİRİLMESİ Eleştirel düşünme becerisi etkinlikleri Eleştirel düşünme becerisi Nedir Eleştirel düşünme örneği Eleştirel düşünme özellikleri Eleştirel düşünme pdf Yaratıcı düşünme becerileri 0
Çıkarım Yapmada Kullanılan Bilgi

Tartışma

Yüksek Lisans programında çoğu öğrenci, şirketlerin aşağı yukarı aynı olduğuna inanır ve onlara göre program bu tutumu zorunlu kılar. Çoğu MBA öğrencisi, şirketlerin benzersizliğine (istenen zihniyet) inanır ve programın bu tutumu zorunlu kıldığı konusunda hemfikirdir. MBA öğretmenlerinin kendileri, programın etkisinin istenen yönde olma olasılığını onaylarlar. Muhtemel bir açıklama, MBA programının, dünyanın her yerindeki ve bunun bir sonucu olarak şirketleri arasındaki farklılıkları MSc programından daha fazla vurgulayan uluslararası karakteridir.

Paydaş yaklaşımını tercih eden MBA öğrencileri (“arzu edilen zihniyet”; konu 2), MSc meslektaşlarından daha fazladır ve birinci grup, ikincisinden de daha büyük bir büyüme ortaya koymaktadır. MBA puanları öğretmenlerin beklentileri ile uyumludur. Muhtemelen bu konu MBA programında sıkça tartışılmıştır.

8 (Eğitimin rolüne karşı pratiğe karşı) ve 9 (Beceri eğitimi ve yansıtma) konularına ilişkin olarak, programın her iki grup üzerinde de (orta düzeyde) bir etkisi oldu ve MBA öğretmenlerinin böyle bir etkinin olmadığına inandıkları. Bu konular eğitim konuları ile ilgilidir ve öğrencilerin cevapları muhtemelen programın öğrenme çıktılarından memnuniyetlerine dayanmaktadır.

Konu 4’te programın herhangi bir etkisi görülmedi (strateji formülasyonuna karşı iyi kararlar almaya karşı). Bu sonuç, MSc grubunun sonuçlarıyla oldukça tutarlıydı. Ancak öğretmenler, programın öğrencilerin zihniyetlerini iyi kararlar alma yönünde etkileyeceğini kuvvetle beklemektedir (B).

Mintzberg, yönetim öğrencilerinin bir organizasyonun politikasını stratejik planlara ve rasyonel hesaplamalara dayandırma olasılığına güçlü bir şekilde güvendiğine inanıyor. Bu görüşe şiddetle bağlı kalırlar, çünkü özellikle genç öğrenciler, sezgi ve içgörünün gerekli olduğu ve rasyonel planlar geliştirmek için zamanın eksik olduğu bulanık koşullarda karar verme konusunda hala çok az deneyime sahiptir.

Konu 6 (Eğitime karşı deneyim) ve konu 10 (Performans göstergelerine karşı Motivasyon), program MBA öğrencilerinin tutumlarında çok fazla değişiklik göstermemektedir. Gruplar arasındaki fark oldukça fazladır.

MBA öğrencilerinin aksine, MSc öğrencileri, programın, deneyimin eğitimden daha zengin bir öğrenme kaynağı olduğu inancını güçlendirdiğini belirtmektedir. Muhtemelen, MBA öğrencilerinin teori ve uygulama arasındaki ilişkiyle ilgili olumlu deneyimleri, yüksek lisans öğrencilerine göre programlarının eğitimsel değerlerine daha fazla güvenmelerini sağlar. Bu durum öğretmenlerin görüşleri ile uyumludur.

10. konuda, her iki grup da performans göstergelerine kıyasla motivasyonun önemine kuvvetle inanmaktadır. Yüksek Lisans öğrencileri söz konusu olduğunda, program bu inancı MBA öğrencilerine göre daha büyük ölçüde pekiştirmiştir. Bu durum öğretmenlerin görüşleri ile uyumludur.

Eleştirel düşünme becerisi etkinlikleri
Eleştirel düşünme becerilerinin GELİŞTİRİLMESİ
Eleştirel düşünme özellikleri
Eleştirel düşünme becerisi Nedir
Eğitimde eleştirel düşünme
Yaratıcı düşünme becerileri
Eleştirel düşünme örneği
Eleştirel düşünme pdf

Çözüm

Henri Mintzberg’in “geleneksel MBA programları yanlış insanları yanlış yollarla yanlış sonuçlarla eğitir” şeklindeki ünlü sözü, bu bölümde anlattığımız soruşturmanın tetikleyicisi olmuştur. Diğerlerinin yanı sıra, bir “MBA zihniyetinin” geliştirilmesi yanlış sonuçlardan biridir (“yaygın etkiler”). MBA eğitimi ile belirli bir öğrenci kategorisi arasındaki etkileşimin sonuçları olan bu zihniyetin on bileşenini belirledik.

Genel olarak, bulgularımız Mintzberg’in içgörülerine dayanan hipotezleri doğrulamamaktadır. MBA öğrencilerinin zihniyeti, istenen zihniyete tam tersinden daha çok benziyor. Öğrenciler daha çok oybirliğiyle programın “istenen” zihniyeti uyguladığını belirtiyorlar. MBA öğrencileri ile MSc öğrencileri arasındaki farklar sınırlıdır. Bazı açılardan, MBA öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerinden daha güçlü bir şekilde “arzu edilen zihniyetlere” bağlıdırlar.

Örneğin, paydaş değerinin önemi (2) ve şirketler arası farklılıklara bakmak gerektiği durumlarda. Ayrıca, yüksek lisans öğrencilerinden daha fazla programdan etkilendikleri görülmektedir. Yüksek lisans öğrencileri genel olarak eğitim ve öğretimin yönetsel yeterliliklerin geliştirilmesindeki rolü konusunda daha şüphecidir. Bu gözlem, muhtemelen MBA öğrencilerinin yönetim yetkinliklerini geliştirmek için bir MBA programını tercih etmeleri durumuyla ilgilidir. Yüksek lisans öğrencilerinin genellikle başka motivasyonları da vardır.

Araştırmamız sadece mütevazı ve dikkatli sonuçlara izin veriyor. MBA öğrencileri ile MSc öğrencileri arasındaki farklar sınırlıdır ve en azından Euro MBA öğretmenlerinin programın etkisine ilişkin beklentileri genel olarak “arzu edilen” zihniyetlerle uyumludur. Genel olarak olmasa da genel olarak programın etkileri öğretmenlerin beklentilerine uygundur.

Araştırmamız, MBA müfredatının amaç ve beklentilerinin daha fazla açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunabilir. Sonuçlar, MBA öğrencilerinin hızla değişen bir dünyada karşılaşacakları zorluklara cevap verebilecek iş liderleri olarak gelişebilecekleri inancını besliyor.

Öğrencilerin İşletme Konularına Yönelik Tutumlarında

Eleştirel Düşünme Becerilerinin Rolü

Eğitim literatüründe üst biliş olarak da adlandırılan eleştirel düşünme becerileri, öğrencilerin çeşitli görevlerdeki performanslarını tahmin etme ve mevcut ustalık ve anlama düzeylerini izleme yeteneklerini ifade eder. Ampirik çalışmalar, daha yüksek düzeyde eleştirel düşünme becerisine sahip öğrencilerin, daha düşük düzeydeki akranlarına göre daha iyi öğrenme sonuçları elde ettiğini göstermektedir.

Bu çalışmalarda eleştirel düşünme becerileri ya doğrudan öğrenme süreçlerinin çıktılarıyla ya da öğrenmenin kalitesini ölçen değişkenlerle ilişkilidir. İkincisinin örnekleri, öğrenmeye derin veya yüzeysel bir yaklaşım benimsemek gibi öğrenciler tarafından seçilen bilişsel öğrenme stratejileridir. Bilişsel faktörlerin yanı sıra duyuşsal faktörler de öğrenme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğrenilecek konunun özelliklerine ilişkin duyuşsal faktörler, öğrencilerin akademik konulara yönelik tutumları veya konuya özel başarı motivasyonları olarak belirtilmektedir.

Bu çalışmada, öğrenme sürecinin bu iki önemli belirleyicisi arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz: bilişsel faktörün ‘eleştirel akıl yürütme becerileri düzeyi’nin duyuşsal faktörün ‘öğrencilerin’ konuya özel başarı motivasyonlarının açıklanmasındaki rolü nedir? 

Bu ampirik araştırmaya katılan öğrenciler, bir Lisans İşletme programının birinci sınıf öğrencileridir. İş Matematiği, İş İstatistikleri, Organizasyon teorisi ve Pazarlama konularına odaklanıyoruz. Hem eleştirel düşünme hem de başarı motivasyonları öz-bildirim araçlarıyla ölçülür. Eleştirel düşünme becerileri veya üstbilişsel yetenekler, AILI veya ‘Bağımsız Öğrenme Envanteri Farkındalığı’ ile ölçülür.

AILI, üstbiliş içinde üç ana kategori ayırt eder: üstbilişsel bilgi, üstbilişsel beceriler ve üstbilişsel tutum. Öğrencilerin konuya özel başarı motivasyonları, SATS veya ‘İstatistiklere Yönelik Tutum Anketi’ne dayalı bir araçla ölçülür. Başarı motivasyonunun beklenti-değer teorisine dayanan bu araç, onu bir dizi İşletme konusuna uygun hale getirmek için uyarlanmıştır. SATS, konuya özel altı tutumu ayırt eder: etki, bilişsel yeterlilik, zorluk, değer, ilgi ve çaba.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir