Programlarının İşletmeye Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Programlarının İşletmeye Etkileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Ekim 2021 Bilişim Sistemleri nelerdir Bilişim sistemlerinin gelişimini özetleyen 6 aşama Bilişim teknolojilerinin işletmelere etkileri Fonksiyonel bilişim sistemleri Oryantasyon Nedir Teknolojik işletmeler nedir Teknolojinin işletmeler için Önemi Teknolojinin işletmelere sağladığı olumlu ve olumsuz yönleri 0
Program Tipolojisi

Yüksek Öğrenim Programlarının İşletmeye Etkileri

Ayrıca, öğrencilerin tutumlarının büyük olasılıkla hangi yöne doğru gelişeceği konusunda öğretmenlerin görüşlerini öğrenmek istedik. Bu nedenle, öğretmenlerin programın MBA zihniyetini güçlendireceğine inandıkları ikinci bir hipotez oluşturduk.

Son olarak, bir Master of Science programında MBA mezunlarının tutumlarının gelişimini mezunlarla karşılaştırdık. İşletme yüksek lisans öğrencilerinin MBA öğrencilerine kıyasla akademik nedenlerle daha fazla motive olduklarını ve finansal nedenlerle daha az ilgi duyduklarını varsaydık. Sonuç olarak, üçüncü bir hipotez olarak, MSc mezunlarının zihniyetinin MBA meslektaşları gibi ters yönde gelişmesini bekliyorduk.

İki Mezun Türünün Karşılaştırılması

Hedef guruplar

Hollanda’daki Açık Üniversite’nin Yüksek Lisans programına katılanların çoğu, orta kademedeki Hollandalı yöneticilerdir veya kamu veya ticari kuruluşlarda personel görevlerinde bulunurlar.

Öğrenciler, literatür yardımıyla detaylandırdıkları gerçekçi problemler üzerinde çalışırlar. Sonuç olarak, inceleme yeniden üretme yerine uygulama ve problem çözme odaklıdır. Öğrenciler tezlerini topluluklarda yaparlar. Tezlerine başlar başlamaz topluluğa girerler ve bu nedenle, halihazırda ilerleme kaydetmiş veya çalışmalarını bitirmek üzere olan diğer öğrencilerden çok şey öğrenirler.

Sorulan sorulara yanıt verebilmek için e-posta adresi bizde olan 560 (toplam 1.000) mezunumuza anket gönderilmiştir. Yüz yetmiş beş cevap verdi.

Hollanda Açık Üniversitesi, 1995 yılında EuroMBA’yı kurdu. Günümüzde, beş uluslararası işletme okulundan oluşan bir konsorsiyumdur. Öğrenciler çoğunlukla Avrupa ülkelerinden 20’den fazla öğrencidir. Uzaktan eğitim ana dağıtım şeklidir. Ek olarak, öğrenciler altı yerleşim haftasına katılırlar.

Araştırma soruları

Anket on çift sorudan oluşuyordu. İlk soru, öğrencileri yönetim konularına ilişkin iki görüşle karşı karşıya getirdi. Bu görüşler, yukarıda açıklanan on “zihniyet” ile örtüşmektedir. “B”, “arzu edilen” zihniyete karşılık gelir. İkinci soru, programın yaygın zihniyeti mi dayattığı yoksa bu zihniyetin değişmeden mi kaldığıydı. Program başlamadan önce öğrencilerin zihniyetini sorgulamadık. Program ile yaygın zihniyet üzerindeki algılanan etkisi arasındaki ilişkiye odaklandık.

Teknolojik işletmeler nedir
Bilişim sistemlerinin gelişimini özetleyen 6 aşama
Bilişim teknolojilerinin işletmelere etkileri
Oryantasyon Nedir
Teknolojinin işletmelere sağladığı olumlu ve olumsuz yönleri
Teknolojinin işletmeler için Önemi
Fonksiyonel bilişim sistemleri
Bilişim Sistemleri nelerdir

Sonuçlar

Her iki grup için iki temel değer hesaplandı:

􏰑 Programı takip ettikten sonra B’ye bağlılık (yüzde olarak)
􏰑 A’daki artışla karşılaştırıldığında B’nin kalıtımındaki artış (içinde
yüzdeler)

Her iki grup için temel değerlerin ortalamalarını gösterir. Bu rakamlar, Mintzberg’e göre “uygun zihniyetler” olması durumunda, programı tamamladıktan sonra her iki grubun da B’ye hatırı sayılır bir bağlılık gösterdiğini kabaca göstermektedir. Ancak, MBA grubunda artış daha fazla olmuştur.

Şekil 10.4’te her iki grubun her soruya verdiği cevaplar iki boyutlu bir uzayda konumlandırılmıştır. MBA cevapları beyaz ovallerle ve MSc cevapları gri ovallerle gösterilmiştir. Her cevap iki değerle karakterize edilir:

􏰑 B’ye bağlılık (x ekseni)
􏰑 B’nin artışı ile A’nın artışı arasındaki fark (y ekseni).Bazı ilginç gerçekleri ortaya koymaktadır:
􏰑 B’ye bağlılık, A’ya bağlılığı neredeyse tamamen aşıyor.
􏰑 Genel olarak, B’ye bağlılığın artması, A’ya bağlılığın artmasından daha fazladır.
􏰑 Artış derecesi, farklı öğeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.
􏰑 Her iki hedef grup da benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktadır.

MBA programının etkisi ve MBA programı ile MSc programı arasındaki farklar hakkında sonuca varabilmek için bazı ek hesaplamalar yaptık. B’ye bağlılığın büyümesi (A’ya kıyasla) Büyük (ortalamadan daha yüksek artı standart sapmanın yarısı), Küçük (ortalama eksi standart sapmanın yarısından daha düşük) ve olarak gösterilir. Ortalama (aradaki değerler). Yüksek Lisans programı ile ilgili her soru için aynı değerler hesaplanmıştır.

Her soru için MBA puanını ve MSc puanını temsil eden noktalar arasındaki fiziksel mesafeleri hesapladık. Mesafe, MBA ve MSc puanları arasındaki tutarlılığı gösterir. Örneğin, büyük bir mesafe olması durumunda, her iki program da ters sonuçlar veriyor gibi görünüyor.

Eğitim programının etkisinin istenip istenmediği konusunda bilgi almak için MBA programının asıl öğretmenleri ile görüşülmüştür. Sekiz öğretmenden altısı katıldı ve on konunun her biri için programın etkileyip etkilemeyeceğini ve olumlu cevap verilmesi durumunda bu etkinin hangi yönde olacağını belirtmelerini istedik. Şekil 10.5, öğretmenlerin genel olarak B zihniyetinde bir büyüme beklediklerini göstermektedir. Cevaplar üç değere indirgenmiştir: Büyük, Ortalama ve Küçük etki. Sadece bir durumda, öğretmenler büyük olasılıkla A’nın uygulanmasında küçük bir etkiyi düşündüler.

Tartışma

Bu bölümde açıklanan araştırma, bir MBA programına veya bir Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerin zihniyetleri üzerindeki bazı etkileri aydınlatmayı amaçlamıştır.

Bir ön soru, gözlemlenen değişiklikleri öğrencilerin aldıkları derslere atfetmenin meşruluğu ile ilgilidir. Öğrencilerin gözlemlenen değişiklikleri programa atfetmelerine rağmen, hissedar-paydaş değeri ya da çevre konularındaki genel kanaat değişiklikleri, öğrencilerin zihniyetlerini bilinçsizce etkilemiş olabilir.

Öğretmenlerin beklentileri ile öğrenciler tarafından bildirilen değişiklikler arasındaki zaman zaman büyük sapmalar, müfredat dışı etkilerin söz konusu olabileceğini göstermektedir. Gerçekte, özellikle eğitim, öğrencilerin kendi anlamlarını geliştirdikleri bir süreç olarak görülüyorsa, müfredat içi ve müfredat dışı etkiler bağlantılıdır. Sonuç olarak, programların en azından öğrencilerin zihniyetlerinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olduğunu varsaymakta ısrarlıyız.

Araştırmamızda, MSc programının (beklediğimiz gibi) “istenen zihniyet” gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dair kanıtlar bulduk. MBA programının daha da büyük bir etkisi oldu. Mintzberg ve diğerlerinin bir MBA programına atfettiği etkinin ters bir sonucunu bulduk. Ayrıca, her iki gruptaki öğrencilerin (orta) yönetimde en az 4 yıllık deneyime sahip oldukları unutulmamalıdır. Sonuç olarak, artık Mintzberg’in “yanlış insanlar” dediği gruba ait değiller.

Ancak, “arzulanan” zihniyetin tüm bileşenleri aynı derecede ve aynı yönde gelişmez. Ayrıca MBA programı ile MSc programı arasındaki bazı farklılıklar da belirginleşti. 1 (Karar verme veya kolaylaştırma), (Yapıya karşı kültür) ve 5 (Çevre, politik meseleye karşı temel değer) konularında, her iki program da istenen zihniyeti önemli ölçüde zorladı ve öğretmenler bu etkiyi az çok beklediler.

Konu 7 (Benzerlik ve benzersizlik) ve daha düşük bir derecede, 2 (Hissedar ve paydaş değeri) durumunda MBA programı, MSc programının aksine istenen zihniyeti zorluyor gibi görünmektedir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir