ERP SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ERP SİSTEMLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Mayıs 2022 En iyi ERP Programları ERP İngilizce açılımı Erp yazılımı Nedir 0
Proje Önlemleri

ERP Yaşam Döngüsü Maliyet Modeli

Günümüzde, kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ve hizmetleri endüstrisi en umut verici olanlardan biridir. SAP, BAAN, Peoplesoft ve Oracle gibi ERP sistemlerinin kullanımıyla kuruluşlar, farklı iş alanlarının bilgi akışını entegre etmeye ve aynı zamanda verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

Teorik olarak bu entegre sistemler, farklı yazılım sistemleri ile entegre edildiklerinde veri akışı ile ilgili problem çözme açısından büyük işlevsellik sağlamaktadır.

ERP sistemlerine yönelik bazı eleştiriler, esas olarak ERP projelerinin yüksek maliyetlerine, yüksek başarısızlık oranlarına ve karmaşıklıklarına odaklanır, bu da kullanıcıların bu sistemlerin faydalarını ve fırsatlarını algılamasını zorlaştırır.

ERP sistemleri, ekonomik, insan kaynakları ve organizasyonel düzeylerde büyük bir yatırım gerektirir. Bu yatırım sadece başlangıç ​​aşamasında değil, yaşam döngüsü boyunca da yapılır. Bu nedenle, bu çalışma, bir ERP sistemini ömrü boyunca entegre etmek için gerekli yatırımı analiz etmeyi amaçlamaktadır.

ERP sistemleri alanındaki konulardan biri de yapılan yatırımın gelecekte karşılanıp karşılanmayacağının belirlenmesidir. Meta Group Inc. tarafından yapılan bir anket, finansal açıdan ERP projelerinin beklenen faydalardan daha pahalıya mal olduğunu gösteriyor. Bu, bu konuda akademik çalışmalara yakındır. Ancak finansal koşulların ve diğer stratejik faydaların dikkate alınması gerektiğine dair bazı öneriler var.

Bu konu, bilgi sistemlerine (IS) yatırım ve bunların performansı hakkında daha geniş tartışmalara dahil edilmiştir. Bazı yazarlar aralarında hiç veya çok az ilişki bulurken, diğerleri IS’ye yapılan yatırımın kuruluşlar için zararlı olduğu sonucuna vardı.

Meta Group (2000) tarafından yürütülen bir araştırma, ERP çözümlerini uygulayan şirketlerin yalnızca %20’sinin, dağıtımlarının toplam sahip olma maliyetini (TCO) gerçekten bildiğini gösterdi.

Diğer %80, devam eden desteğin büyüklüğünü ve altyapıyla ilgili maliyetleri tam olarak anlamamaktadır. Çalışmamız, bir ERP sisteminin varlığı sırasında entegrasyonu için gerekli yatırımları ve her aşama ile ilgili maliyetlerin bir analizini analiz etmektedir.

ERP SİSTEMLERİ YAŞAM DÖNGÜSÜ

ERP yaşam döngüsü modelini tanımlamak için Esteves ve Pastor (1999) tarafından önerilen modelin basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanıyoruz. Diğer yazarlar, ERP sistemleri için modeller önerdiler, ancak ERP uygulama aşamasına odaklandılar. Ancak uygulama kavramıyla ilgili bir yanlış anlaşılma var.

Modelimiz aşamalar ve boyutlarda yapılandırılmıştır. Burada sadece bir organizasyondaki bir ERP sisteminin yaşam döngüsünün farklı aşamaları olarak aşamalara atıfta bulunuyoruz. Ardından, benimseme, edinme, uygulama, kullanım ve bakım, evrim ve kullanımdan kaldırma olmak üzere her bir aşamayı açıklıyoruz.

• Benimseme kararı aşaması: Bu aşamada yöneticiler, kritik iş zorluklarını en iyi şekilde ele alacak ve kurumsal stratejiyi iyileştirecek genel IS yaklaşımını seçerken yeni bir ERP sistemine olan ihtiyacı inceler. Karar aşaması, sistem gereksinimlerinin tanımını, amaçlarını ve faydalarını ve benimsemenin iş ve organizasyon düzeyindeki etkisinin bir analizini içerir.


Erp yazılımı Nedir
En iyi ERP Programları
ERP programları listesi
türkiye’de en çok kullanılan erp programları
ERP programı öğrenme
Erp ekşi
ERP İngilizce açılımı
Oracle ERP


• Satın alma aşaması: Bu aşama, organizasyonun gereksinimlerine en uygun ürün seçiminden oluşur ve böylece özelleştirme ihtiyacını en aza indirir. ERP yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında, özellikle uygulama aşamasında yardımcı olması için bir danışmanlık şirketi de seçilir. Fiyat, eğitim ve bakım hizmetleri gibi unsurlar analiz edilerek sözleşmeye dayalı anlaşma tanımlanır. Bu aşamada, seçilen ürünün yatırım getirisinin bir analizinin yapılması da önemlidir.

• Uygulama aşaması: Bu aşama, kuruluşun ihtiyaçlarına göre alınan ERP paketinin özelleştirilmesi veya parametreleştirilmesi ve uyarlanmasından oluşur. Genellikle bu görev, uygulama metodolojileri, teknik bilgi ve eğitim sağlayan danışmanların yardımıyla yapılır.

• Kullanım ve bakım aşaması: Bu aşama, ürünün beklenen faydaları sağlayacak ve kesintiyi en aza indirecek şekilde kullanılmasından oluşur. Bu aşamada, organizasyonel ve iş süreçlerine işlevsellik, kullanılabilirlik ve yeterlilik ile ilgili yönlerin farkında olunmalıdır. Bir sistem uygulandıktan sonra bakımı yapılmalıdır, çünkü arızaların düzeltilmesi, özel optimizasyon taleplerinin karşılanması ve genel sistem iyileştirmelerinin yapılması gerekir.

• Evrim aşaması: Bu aşama, gelişmiş planlama ve çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, iş akışı ve sınırların dış çevrelere genişletilmesi gibi yeni faydalar sağlayan daha fazla yeteneğin ERP sistemine entegrasyonuna karşılık gelir. diğer ortaklarla işbirliği.

• Emeklilik aşaması: Bu aşama, yeni teknolojilerin ortaya çıkması ya da ERP sisteminin yetersizliği veya iş ihtiyaçlarına yaklaşımın yetersiz kalmasıyla birlikte yöneticilerin ERP yazılımını başka bir bilgi sistemi ile değiştirip değiştirmemeye karar verdikleri aşamadır. o anın organizasyonel ihtiyaçlarına daha uygun yaklaşımlar.

ERP YAŞAM DÖNGÜSÜ BOYUNCA MALİYETLER

ERP araştırmalarına ilişkin literatür, ERP sistem maliyetleri ve yatırımları üzerine çalışmaların eksikliğini göstermektedir. IS’nin maliyet analiziyle ilgili yayınlanmış vaka çalışmaları ve literatür incelemesine dayanarak, ERP yaşam döngüsü boyunca bir maliyet yapısı geliştirdik. Daha sonra, bu maliyet yapısını doğrulamak için keşif amaçlı bir vaka çalışması yürütüyoruz.

Tablo 1, maliyetlerin maddi veya maddi olmayan olarak sınıflandırıldığı maliyet kalemlerini özetlemektedir. Bu nedenle maddi maliyetler, bazen maddi maliyetlerin parasal olarak ölçülemeyeceğini her zaman dikkate alarak doğrudan ölçülebilen maliyetlerdir. Maddi olmayan maliyetler, Tablo 1’de gösterildiği gibi belirsiz kavramlara atıfta bulundukları için doğrudan ölçülmesi zor olan maliyetlerdir.

Maddi Maliyetler

• Karar verme maliyetleri: Bu aşama belki de en az ilişkili maliyete sahip aşamadır, çünkü yalnızca bir ERP sistemini benimseme veya benimsememe kararını temsil eder. İlişkili maliyet, esasen yöneticilerin karar verme görevinde harcadıkları zamandır. Karar verme süreci bağlamında, belirli bir seçim veya çözümü tercih ettiğimizde ortadan kaldırılabilecek maliyetleri tanımlamak için kaçınılabilir maliyetler kavramı kullanılır. Kaçınılmaz maliyetler, ortadan kaldıramadığımız maliyetleri ifade eder.

• Danışmanlık maliyetleri: Danışmanlar, mevcut IS mimarisinin değerlendirilmesinde ve yeni IS stratejisinin tanımlanmasında bilgi ve deneyimle yardımcı olur.

Maddi Maliyetler

• Danışmanlık maliyetleri: Yine danışmanlar, kurumsal ihtiyaçlara en uygun ERP sisteminin seçiminde bilgi ve deneyimleriyle yardımcı olurlar ve uygulama aşamasında yardımcı olurlar. Ayrıca, ERP sağlayıcısı ile kuruluş arasında arabulucu görevi görürler. Analistler, danışmanlıkla ilgili maliyetlerin bir ERP sistemi için en yüksek maliyet olduğu konusunda hemfikirdir.

• Donanım maliyetleri: Bir ERP sisteminin satın alınması, mevcut donanım altyapısında değişiklik yapılması anlamına gelir. Bu değişiklikler, gerçek donanım altyapısının değiştirilmesinden ve/veya gerçekleştirilmesinden yeni bir donanım altyapısının komple kurulumuna kadar değişebilir.

Yeni donanım altyapısının veritabanlarına ve ERP sistem modüllerine gerçek zamanlı erişimi sağlamak için maksimum performansa sahip olması gerektiğinden, donanım ihtiyaçları da unutulmamalıdır. Ağ-iletişim kapasitesi, sunucular ve işlem hızı oranları gibi hususlar önemlidir.

• Yazılım lisansları: ERP yazılımlarının seçiminden sonra sözleşme sözleşmesi yapılması gerekmektedir. Bu sözleşmenin maliyeti birkaç şekilde hesaplanabilir. Bazı sözleşmeler, lisans sayısını ve kullanıcı sayısını dikkate alırken, diğerleri kuruluş faydaları ve çalışan sayısı gibi faktörleri içerir.

Genellikle sağlayıcılar, satın alınan modüllerin sayısına ve genişletilmiş uygulamaların edinilmesine ve bakım hizmetlerinin satın alınmasına ve yazılım yükseltmelerine bağlı olarak fiyat indirimleri sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir