UYGULAMA AŞAMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

UYGULAMA AŞAMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Mayıs 2022 Mobil uygulama geliştirme Aşamaları Mobil yazılım geliştirme süreci Yazılım unsurları Nelerdir 0
Lojistik Sağlayıcıları

Maddi Olmayan Maliyetler

• Karar verme maliyetleri: Satın alma aşamasında, karar verme maliyetleri yeniden analiz edilmelidir. Ana karar, organizasyonun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan ERP sisteminin seçiminden oluşur.

• Fırsat maliyetleri: Bu maliyetler, bir seçenek terk edildiğinde kaybedilen veya feda edilen fırsatı ölçer. Piyasada bulunan çeşitli ERP sistemlerinin analizi bu maliyetleri hesaba katmalıdır.

Analistler, bu noktada bir yatırım getirisi (ROI) çalışması yapılmasını önermektedir. ROI’nin iki önemli unsuru vardır: “ne kadar” ve “ne zaman”. “Ne kadar” unsuru yatırımın yarattığı faydaları, “ne zaman” ise yatırımın geri dönüş süresini temsil eder.

UYGULAMA AŞAMASI

Maddi Maliyetler

• Danışmanlık maliyetleri: Çoğu kuruluş, bu süreci tamamlamak için kurum içinde teknik bilgiye sahip olmadıkları için ERP sistemini uygulamak için danışman kullanır. Danışmanlar, kullanıcılar için bilgi, deneyim, uygulama metodolojileri ve eğitim programlarını birleştirir. Ayrıca organizasyonun ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasına yardımcı olurlar.

• Eğitim maliyetleri: Burada bir proje ekibinin ve son kullanıcıların eğitimini içerir. Bu maliyetler genellikle yüksektir, çünkü kullanıcıların yalnızca yeni bir yazılım uygulamasının kullanımını değil, bir dizi yeni süreci öğrenmesi gerekir. Bu eğitim maliyetlerini en aza indirmek için, şu anda, eğitici sayısını azaltan ve daha geniş bir eğitim kapsamına sahip olan İnternet tabanlı araçlar veya video konferans araçları bulunmaktadır.

• İnsan kaynakları maliyetleri: Proje ekibiyle ilişkili maliyetlerin ağırlığı yüksektir. Onlar uzman profesyonellerdir ve saatlik fiyatları yüksektir ve ölçülmeleri gerekir. Bazen bu insan kaynağının dışarıdan temin edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

• Sistem spesifikasyon maliyetleri: Bu maliyetler, yalnızca bu görev için harcanan insan kaynakları saatlerinin sayısını değil, aynı zamanda gerekli iş vizyonunu belirlemeye yardımcı olan araç ve gereçlerin (belirli kurumsal modelleme araçları) satın alınmasını da ifade eder.

Maddi Olmayan Maliyetler

• Özelleştirme, dönüştürme ve veri analizi: Yazılımın özelleştirilmesi ve kuruluş ihtiyaçlarına uyarlanması için harcanan çaba, zaman dışında genellikle ölçülemez. Yeni sisteme eklenecek veriler proje maliyetlerine ağır bir yük oluşturmaktadır. Diğer sistemlerden dönüştürülen veriler ve yenileri, genellikle yeni formatlar için yeterli olmadıklarından, tutarsızlıklar nedeniyle doğrulanmalıdır. Genellikle, yeni sisteme yeni veriler ekleme ihtiyacı vardır.

• Adanmış personelin zamanı: Proje ekibi ve personeli, çalışmalarını birçok kez sürdürmek ve proje ile ilgili görevleri yapmak zorundadır. Bu çabayla ilişkili maliyetler ve ilgili verimlilik kaybı genellikle ölçülemez. Onları tamamen projeye adama seçeneği, maliyetleri ölçülebilir personelin işe alınmasıyla sonuçlanabilir.

• İş sürecini yeniden yapılandırma maliyeti: Forrester Research 1997 yılında tipik bir SAP kurulumunda uygulama bütçesinin %50’sinden fazlasının iş süreci yeniden mühendisliğine harcandığını tahmin ediyor. Bir ERP sisteminin uygulanması, birçok durumda organizasyonun iş süreçlerinde köklü bir değişiklik, organizasyonel akışlarda ve organizasyon yapılarında zorunlu değişiklikler anlamına gelir.


Mobil uygulama geliştirme Aşamaları
Mobil yazılım geliştirme süreci
App geliştirme
Yazılım unsurları Nelerdir
Yazılım süreci Nedir
Sıfırdan Android uygulama geliştirme
Mobil uygulama nasıl Yapılır
Yazılım GELİŞTİRME Süreçleri Nelerdir


KULLANIM VE BAKIM AŞAMASI

Maddi Maliyetler

• Sistemin yeniden yapılandırılması: Genellikle, ERP sisteminin uygulanmasından sonra, işleyişinde ERP yapılandırmasında bir ayarlama yapılmasını gerektiren bazı verimsizlikler görülür. Raporlama işlevleri, yeniden yapılandırma gereksinimlerine karşı özellikle hassastır.

• Sistem uyarlamaları: Organizasyonlar zamanla değişir, bu nedenle her zaman sistemleri yapılan değişikliklere uyarlama ihtiyacı vardır. Yeni bilgi akışlarının ve yeni iş süreçlerinin tanıtılması, ERP sisteminin kullanımını ve performansını etkiler.

• Sistem arıza maliyetleri: Arıza maliyetleri, ERP sistemi arızalarından kaynaklanan maliyetleri ifade eder. Büyük organizasyonlarda direkt maliyetler çok yüksektir, çünkü siparişler karşılanamaz, stoklar güncellenemez ve bazı durumlarda bu arızalar organizasyonun işlerinin tamamen aksamasına neden olur.

Maddi Olmayan Maliyetler

• Sistem arızasının dolaylı maliyetleri: Sistem arızaları, hayati bilgilere erişim kaybı, müşteri sadakati kaybı veya işte hayatta kalma yeteneği gibi birçok dolaylı maliyete neden olur.

• Rekabet gücü kaybı. ERP sistemlerine yönelik yaygın bir eleştiri, ERP modellerinin dayatılması yoluyla iş modellerinin standartlaştırılmasıdır. Çoğu kuruluş, yazılım uygulamasını kolaylaştırmak için bu iş modellerini benimser ve bu nedenle diğer kuruluşlara göre rekabet avantajlarını kaybedebilir. Bu değişimler ekonomik olarak ölçülmelidir.

EVRİM AŞAMASI

Maddi Maliyetler

• Yeni uygulamaların maliyeti: Bu aşamada ana maliyetler, gelişmiş planlama ve çizelgeleme, müşteri ilişkileri ve yönetimi, iş akışı, e-ticaret vb. gibi yeni uygulamaların satın alınması ve uygulanmasıyla ilgilidir.

• Danışmanlık maliyetleri: Çoğu kuruluş, bu süreci tamamlamak için kurum içinde teknik bilgiye sahip olmadıklarından, bu yeni uygulamaları uygulamak için danışmanlar kullanır.

EMEKLİLİK AŞAMASI

Burada, yazılımla ilgili tüm somut maliyetlerle birlikte fırsat ve karar verme maliyetleri tekrarlanır. Bu aşamaya gelindiğinde, orijinal yatırımın geri kazanılması beklenmektedir. Vazgeçme durumlarında (örneğin uygulama aşamasında), ilgili maliyetler, FoxMeyer şirketinin başına geldiği gibi yüksek kayıplara neden olabilir. Şirket, iflasını ERP sistemine yaptığı yatırıma bağladı.

Sonuç

Bu çalışma, tipik ERP yaşam döngüsü aşamaları boyunca ERP sistemleriyle ilişkili maliyetleri analiz etmeye çalışır. Makale, bu tür bir sistemin güçlü bir organizasyonel bakış açısına sahip olduğunu ve bu nedenle bu bakış açısıyla ilişkili maliyetlerin dikkate alınması ve ölçülmesi gerektiğini gösteren bir maliyet listesi sunmaktadır.

Liste ayrıntılı olmayı amaçlamamakta, ancak tüm ERP yaşam döngüsü hakkında genel bir fikir vermeye çalışmaktadır. Gelecekteki araştırmalara gelince, bu modeli vaka çalışmaları ve farklı kuruluşlara anketlerle doğrulamayı planlıyoruz. Sanayi sektörleri, şirket büyüklükleri ve ülkeler arasındaki farklılıkları analiz etmeye çalışıyoruz. Diğer bir konu da yatırım getirisi (ROI). Bu konuyla ilgili olarak, ROI’yi ölçmenin nedenlerini, şirketlerin bunu nasıl ölçtüğünü ve ROI sonuçlarını incelemeye çalışıyoruz.

İş Süreçleri Yeniden Yapılanma (BPR): Bu, iş süreçleri ile ERP iş modeli ve ilgili en iyi uygulamalar arasındaki uyumla ilgilidir. Bu süreç, yazılım işlevselliğinin mevcut ve gelecekteki organizasyon ihtiyaçlarına göre geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. Yöneticiler, ERP uygulaması öncesinde, sırasında veya sonrasında iş süreçleri mühendisliği yapıp yapmayacaklarına karar vermelidir.

Danışmanlık: Kuruluşların bilgi ve deneyimleri aracılığıyla karmaşık süreçleri daha iyi anlamalarına ve hedeflere ulaşmak için çözümler sunmalarına yardımcı olma sürecidir. Danışmanlar, tüm ERP yaşam döngüsünde kuruluşlara yardımcı olabilir. Harici danışmanların kullanımı, kuruluşun o anda sahip olduğu dahili bilgi birikimine bağlı olacaktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir