Sanal Ekiplerin Kalitesini Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sanal Ekiplerin Kalitesini Analiz Etme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Mayıs 2022 Sanal organizasyon örneği Sanal organizasyonlar nedir Sanal organizasyonlar PDF 0
Klasik Bulanık Değerlendirme

Sanal Ekiplerin Kalitesini Analiz Etme

Küresel pazar gelişmeleri ve bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) alanındaki çeşitli uygulamaların geniş ölçekli kullanımı, dağıtılmış ekiplerin ortaya çıkmasında kilit faktörler olmuştur.

Bu tür ekiplere genellikle sanal ekipler denir. Sanal ekipler, geleneksel sınırları aşan insanlar arasında işbirliğini mümkün kılar ve çeşitli başarılar için muazzam fırsatlar sunar. İşletmeler artık tek bir saat dilimine bağlı değiller ve örneğin 24 saat boyunca yazılım geliştirebiliyorlar.

Sınırlar arası etkileşim için neredeyse evrensel bir ortam olarak İnternet, birçok organizasyonun sanal ekipler kurmasını sağlayan bir altyapı oluşturmuştur.

Bu süreçler grup yazılımları ve diğer işbirliği uygulamaları (örneğin video konferans, elektronik kara tahtalar) gibi yüksek teknolojili işbirliği çözümleri tarafından desteklendiğinden, coğrafi sınırlar arasında iletişim ve işbirliği için neredeyse hiçbir teknik engel kalmamaktadır. Sanal ekipler, nadir bulunan uzmanlıkları dahil etmek gibi, aynı yerde bulunan ekiplerde bulunmayan bir dizi fırsata sahiptir.

Örneğin, farklı kuruluşlardan sekiz bilim insanından oluşan bir grup, coğrafi olarak dağınık koşullar altında ve önceden iş ilişkisi olmadan çalışarak hızla devrim niteliğinde bir roket motoru tasarımı geliştirdi.

Karmaşık ve yenilikçi tasarım, son derece uzmanlaşmış sekiz bilim insanının uzmanlığı olmadan geliştirilemezdi. Bununla birlikte, tasarım yalnızca dikkatli bir uzmanlık kombinasyonunun bir sonucu değildi, aynı zamanda roket bilimciler ekibi arasında bir dizi birbirine bağlı yinelemeli “sanal” beyin fırtınası seansı gerektirdi.

Tüm bu faaliyetler, uzmanların zamanlarının en fazla %15’ini projeye ayırdıkları “İnternet defteri” adı verilen bir işbirliği aracı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki örneğin gösterdiği gibi, sanal ekipler, seyahat süresi, çalışma alanı ve sosyalleşme ile ilgili bariz kısıtlamalar olmadan insanları bir araya getirme avantajına sahiptir. Sanal ekipler çeşitli görevleri yerine getirir ve ayrıca çeşitli şekillerde tanımlanır.

Terim genellikle, bir kurumsal görevi gerçekleştirmek için iletişim ve bilgi teknolojilerinin bir kombinasyonunu kullanan coğrafi ve kültürel olarak dağılmış iş arkadaşlarından oluşan grupları ifade eder.

Hutchinson (1999) üç tür sanal ekip ayırt eder: organizasyon içi ekipler, organizasyonlar arası ekipler ve organizasyonlar arası dağıtılmış ekipler. Bu genel bakışta, yaklaşımımızı tartışırken her üç türü de aklımızda tutacağız.


Sanal organizasyonlar nedir
Sanal organizasyon örneği
Sanal organizasyon Özellikleri nelerdir
Sanal organizasyonlar PDF
Şebeke organizasyon
Sanal örgüt yapısı özellikleri
Küçülmenin temel özellikleri
Sanal organizasyonların ortaya çıkma nedenleri


“Sanal” olmak bir derece meselesidir ve çeşitli yazarlara göre mekansal mesafe, zaman, kültürel çeşitlilik, zamansallık, örgütsel sözleşme ve etkileşim biçimi gibi boyutlara atıfta bulunur.

Etkileşim şekli önemli bir boyuttur. Bazı ekipler düzenli olarak yüz yüze buluşur, ancak bazı e-posta tabanlı etkileşimlere de sahip olabilirken, diğer ekipler yoğun ve neredeyse yalnızca çeşitli medya ve karmaşık grup yazılımı araçları aracılığıyla etkileşime girer. Coğrafi uzaklık ve farklı zaman dilimleri, grupların elektronik olarak iletişim kurmasının önemli nedenleri olabilir.

‘Sanallık’, bir grubun coğrafi olarak dağılmış olma, örgütsel ve kültürel olarak çeşitli olma, çalışma için farklı zaman çerçevelerine sahip olma, elektronik olarak iletişim kurma (‘etkileşim modu’) ve üyeleri serbest çalışan veya sabit sözleşmelere sahip olma derecesini ifade eder. 

ICT’ye olan güven derecesi, mevcudiyeti ve kullanıcıların yetkinliği sanal ekipler için çok önemlidir. Yukarıdakilerden daha fazlası, bir takım daha çok sanal bir grup olarak kabul edilir. ‘Sanallık’, geçici olarak etkileşime giren ve yalnızca elektronik yollarla iletişim kuran farklı kuruluşların (veya serbest çalışanların) kültürel olarak çeşitli üyelerinden oluşan küresel olarak dağılmış ekiplerde en yüksek olanıdır.

Bir ekibin (veya çalışma grubunun) yararlı bir tanımı, kendilerini ve başkaları tarafından sosyal bir varlık olarak görülen, bir grubun üyesi olarak gerçekleştirdikleri görevlerden dolayı birbirine bağımlı olan, tek bir gruba gömülü olan bireyler topluluğudur. veya daha büyük sosyal sistemler (örneğin topluluk, organizasyon) ve başkalarını etkileyen görevleri yerine getirenler.

Sıklıkla tanımlanmamasına rağmen, geleneksel ekiplerin bir dizi örtük özelliği, üyelerin genellikle bir organizasyonun daimi çalışanları olduğunu, genellikle aynı yerde bulunmalarını ve ana etkileşim biçiminin yüz yüze temastan oluştuğunu içeriyor gibi görünmektedir.

Sanal ekipler, ortak konumdaki ekiplerden çok farklı görünmeyebilir. Bilgi paylaşımı, işbirliği, koordinasyon ve ekip oluşturma gibi grupların temel süreçlerini yeterli şekilde yerine getirmek için karşılaştırılabilir sorumluluk seviyeleri vardır. Sanal ekiplerin ayrıca gerekli kaynakları harekete geçirmesi ve net hedeflere sahip uyumlu bir ekip geliştirmesi gerekiyor.

Bununla birlikte sanal ekipler, yüz yüze ekiplere göre zaman, mekan ve kültür açısından optimal olmayan iletişim kanallarının olduğu koşullarda bu süreçlerle ilgilenmek zorundadır. Yetersiz BİT araçları veya altyapıları ve teknolojinin uyumsuzluğu, işbirliği için engellerle sonuçlanacaktır.

Ancak ekip oluşturmaya ve yeterli BİT araçlarına yeterince dikkat edilerek bu sorunların üstesinden gelinebilir. Ekip oluşturma süreci, sanal bağlamda, özellikle bir ekibin “yaşam döngüsü” kısa olduğunda, üyelik istikrarı sınırlı olduğunda ve yüz yüze toplantıların az olduğu durumlarda zor olabilir.

Küresel sanal ekipler, farklı zaman dilimleri, diller ve kültürler arasında iletişim kurmanın ek sorunlarıyla uğraşmak zorundadır.
Diğer problemler, iletişimde sözel olmayan ipuçlarının eksikliğini ve planlanmamış sosyal karşılaşmaların eksikliğini içerebilir, bu da diğerlerinin mevcudiyeti ve durumu, işin ilerleyişi veya başkalarının çalıştığı ortam hakkında ‘farkındalık’ ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Bu engeller, genellikle daha düşük performans seviyelerine yol açabilen güven ve uyum eksikliği ile sonuçlanabilir. Jarvenpaa ve Leidner (1998), küresel sanal ekiplerin bir tür “hızlı” güven ile başlayabileceğini, ancak bu güvenin kırılgan ve geçici gibi göründüğünü doğruladı.

Cramton (1997), örneğin, sanal ekip üyelerinin, uzaktaki ekip üyelerinin sessizliğinin anlamına verebilecekleri çoklu yorumları örneklemektedir.

Ek olarak, sanal ekip üyeliği oldukça değişken olabilir ve mevcut ekip ile kendi inançlarını ve referans çerçevesini getiren yeni üyeler arasında sürekli adaptasyon süreçleri gerektirebilir. Takım çalışması için genellikle çok önemli kabul edilen, insanların sahip olduğu bu ortak görüş ve inanç sistemidir. Sanal bir ekibin özel durumu, böyle bir sistemin geliştirilmesini engeller.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir