TAKIM PERFORMANSI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

TAKIM PERFORMANSI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Mayıs 2022 Başarılı bir takım oluşturmanın Basamakları Takım Yönetimi Takım Yönetimi Nedir 0
Model Yorumlaması

TAKIM PERFORMANSI

Ortak konumlu ve sanal ekipler arasındaki önemli bir fark, sanal ekiplerin hem ortak konumlu hem de dağıtılmış etkileşimi birleştirme ve entegre etme fırsatına sahip olmasıdır. Sanal ekipler, iki dünyanın daha iyilerini birleştirebilir ve bu nedenle geleneksel ekiplere göre bir avantaja sahip olabilir. Sanal ekipler, etkileşimi desteklemek için bilgi ve iletişim teknolojisi alanında belirli araçlara ihtiyaç duyar.

Bazı modern araçlar, bu tür ekiplere geleneksel ekiplerin sahip olmadığı fırsatlar sağlayan gelişmiş işlevlere sahiptir. İşbirliği teknolojisinin tanıtılmasının en büyük etkilerinden biri, belirli türdeki toplantıların artık çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilebilmesi olmuştur. Ayrıca, bazı araçlar bilgilerin kolay depolanmasına ve alınmasına ve belgelerin ortaklaşa düzenlenmesine olanak tanır.

Şimdiye kadar, sanal ekiplerin gelişimi çoğunlukla teknoloji odaklı oldu ve bilgi paylaşımı, uzmanlığı birleştirme ve görevleri bölme gibi işin diğer yönlerini neredeyse ihmal etti. Sonuç olarak, birçok sanal ekibin performansı potansiyellerinin çok altındadır ve bu nedenle kötü iş sonuçları üretir.

Bu optimal işlevsellik düzeyine ulaşmak için, bu yeni işbirliği türleri, yeni örgütlenme ve yönetme yolları gerektirir. Hem yöneticiler hem de çalışanlar için büyük zorluklar, sanal ekiplerle uğraşmanın sonuçlarıdır.

Etkili (küresel) sanal ekiplerin tasarımında ve performansında sistematik içgörü bu nedenle önemli bir ön koşuldur. Sanal ekiplerin etkili işbirliği için önemli engellerle karşılaşabileceği ve başarısızlık olasılığının her zaman mevcut olduğu açıktır. Sonraki bölüm, başarısızlığın nedenlerini analiz etmek için bir model sunar ve sanal grupların tasarımını destekleyebilir.

SANAL EKİPLERİ ANALİZ EDEREK: BİR MODEL

Model, birkaç vaka çalışmasında uygulanan Dinamik Grup Etkileşim modeli (DGIn- modeli) adı verilen genel bir grup işleyişi modeline dayanmaktadır. Bu modelin amacı, işbirlikçi faaliyetlerin analizini belirli yönlerle sınırlamak değil, diğer bağlamlarda değerlerini kanıtlamış fikirler ve içgörüler sağlayarak analizi yapılandırmaktır.

Bu modelde, birkaç teorinin unsurları bir araya getirilmiştir. Üç davranış düzeyi dikkate alınır: bireysel amaca yönelik davranış ve bilişsel süreçler (Eylem Teorisi, Etkinlik Teorisi, Medya Zenginliği Teorisine dayalı); kişilerarası ve grup süreçleri (Etkinlik Kuramı, Uyarlanabilir Yapılanma Kuramı, Sosyal Bilgi Kuramı, Koordinasyon Kuramı); ve makro-sosyal bir bakış açısı (Yapılandırma Teorisi). Çeşitli kavramlar, geleneksel “girdi-süreç-çıktı” şemalarıyla ilgili grup süreçleriyle ilgili buluşsal bir modelde bir araya getirilir.

Bununla birlikte, yorumlayıcı ve yapısal kavramlar ve geri bildirim döngüleri ile zenginleştirilmiştir. DGIn modeli, sanal ekiplere uygulanabilecek aşağıdaki dört temel ilkeye sahiptir:

1) Etkililik—Bazı sanal gruplar yalnızca bir kez işbirliği yapar, bu nedenle bu durumlarda grubun canlılığı ve sürekliliği, sonuçlar olarak üyeler için o kadar ilginç olmayabilir. Ancak gerçek (proje) ekipler söz konusu olduğunda, net sonuçlar elde etmek ve üyelerine ödüller vermek yeterli değildir.


Takım Yönetimi
Başarılı bir takım oluşturmanın Basamakları
Takım Yönetimi Nedir
Takım performansı Nedir
Takım OLUŞTURMA Aşamaları
Etkili bir takım oluştururken hangi hususlara dikkat edilmelidir
Takım oluşturma Sitesi
Takım çalışması ders notları


Ayrıca etkili olabilmeleri için grubun canlılığını ve devamlılığını sağlamaları gerekir. Sanal ekipler bu açıdan geleneksel ekiplerden farklı değildir. Bununla birlikte, canlılığı geliştirmek, aynı yerde bulunan gruplara göre daha zordur. Spesifik problemler modelin diğer prensipleri ile ilgilidir.

2) Grup süreçlerinin kalitesi—Altı temel grup süreci ayırt edildi: iletişim ve yalnızca iletişim temelinde var olabilen diğer beş süreç (işbirliği, koordinasyon, öğrenme, yansıtma ve ekip oluşturma). Bu süreçlerin uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Daha küçük veya daha büyük ölçüde aracılık edilen iletişim türü, “sanallık” kavramının temel boyutunu oluşturur. Sanal gruplar söz konusu olduğunda model, işbirliği, koordinasyon, bilgi alışverişi, sosyal etkileşim ve yansıtmanın iletişim aracılık derecesine göre ayarlanması gerektiğini ima eder.

Bu, diğer şeylerin yanı sıra, aracılı toplantılarda hem uzaktan işbirliğinin hem de sosyal etkileşimin etkili olması için yüz yüze toplantılara göre çok daha açık bir şekilde yapılandırılması gerektiği gerçeğinde yansıtılmaktadır. İletişimde daha önce bahsedilen sözel olmayan ipuçlarının eksikliği, erişilebilirlik ve diğerlerinin durumu hakkında “farkındalık” sorunlarına yol açar, etkileşimi zorlaştırır.

Genel olarak, yüz yüze toplantılar, toplantılar sırasında daha fazla esnekliğe izin verir ve aracılı toplantılar gibi yapılandırılması gerekmez. Tüm üyelerin aynı sonuçları anlamasını sağlamaya yardımcı olduğundan, sanal toplantı tutanakları sağlamak önemlidir. Sanal öğrenci ekipleri durumunda, Cramton (1997), ekip üyelerinin, uzaktaki ortaklarının faaliyet gösterdiği bağlam hakkında bilgi çıkarmakta zorluk çektiklerini, üyelerin kendilerinin ise genellikle kendi bağlamları hakkında önemli bilgiler sağlayamadığını göstermiştir.

Küresel olarak dağıtılmış ekipler, bir dizi Batı ülkesinden çoğu üyeden daha az iddialı olan grup üyelerine yeterli zaman ve dikkat vermelidir. Sanal ekiplerin liderliği ve koordinasyonu bu nedenle sanal ekiplerin çalışmasını ve organizasyonunu kolaylaştırmada kritik bir rol oynamaktadır.

Genel olarak sanal ekiplerin faaliyetleri, aynı yerde bulunan ekiplerden çok daha fazla hazırlık ve açık koordinasyona ihtiyaç duyuyor gibi görünmektedir. Koordinatörlerin rolü bu nedenle sanal ekiplerin performansı için hayati öneme sahiptir.

3) “Bağlam” özelliklerinin kalitesi ve uyumu—Grup süreçlerinin kalitesi “bağlam”ın özelliklerine bağlıdır. Altı özellik grubu ayırt edilir: ekibin görevi, araçlar, üye özellikleri (bilgi, beceriler, tutumlar), ekip yapısı (rol bölümü ve toplantı türü gibi), kültür (normlar, güven, uyum, bilişsel mesafe) ve zaman-mekan ayarı (örneğin, coğrafi dağılım). Grup süreçlerini en iyi şekilde desteklemek için bağlam özelliklerinin birbiriyle eşleşmesi gerekir.

Teknik araçlar ve kullanımları grubun sanallığına göre ayarlanmalıdır. Aşağıdaki öneriler yapılabilir:

• Sanal gruplar, bilgi depolama ve değişim araçları gerektirir.
• Sanal gruplar, 4 grup üyesinin (‘sarı sayfalar’) geçmişi ve uzmanlığı hakkında bilgi içeren bir veri tabanından yararlanabilir.
• Yoğun ve rutin olmayan etkileşime sahip sanal gruplar, eşzamanlı iletişim için araçlardan yararlanabilir: mümkün olduğunda video bağlantıları sohbet özellikleri.
• Karmaşık ve zamana duyarlı görevlere sahip sanal gruplar, projenin ilerleyişi ve grup üyelerinin faaliyetleri hakkında bilgi sağlamak için iş akışı yönetimi araçlarına ihtiyaç duyar.
• Araçların kullanımı kolay ve tüm üyeler için eşit derecede erişilebilir olmalıdır.
• Grup üyeleri, uzaktan etkileşim ve teknolojiyi kullanma konusunda yeterince eğitilmiş olmalıdır.
• Global sanal ekipler, doğru araçları seçme ve kullanma konusunda dikkatli olmalıdır. Araştırmalar, bazı kültürlerden insanların fikirlerin doğrudan ifade edilmesini tercih ederken, diğerlerinin sözel olmayan ipuçlarına ve grup ilişkilerine daha duyarlı olabileceğini göstermektedir.

İlk insan grubu muhtemelen telefon, video ve sohbet gibi eşzamanlı iletişimi sağlayan bir işbirliği aracını tercih ederdi. Diğer gruptan insanlar, kendilerini daha dikkatli ifade etmelerini sağlayan eşzamansız bir iletişim aracından memnun kalacaklardır. Bu nedenle, her iki grubu da kolaylaştıracak uygun bir işbirliği aracı seçimi karmaşıktır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir