ETKİLEŞİM ETKİLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ETKİLEŞİM ETKİLERİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

7 Ağustos 2022 Etkileşim etkisi nedir Etkileşim etkisi örneği İnteraction effect 0
Yabancı Dil Teknolojileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

ETKİLEŞİM ETKİLERİ ARAŞTIRMASI

Etkileşimli ve eğlenceli Web teknikleri ve etkilerinin incelenmesi, hem reklamcılık hem de bilgi sistemleri araştırmalarında yürütülmüştür. Bu bölüm, mevcut literatürde rapor edilen araştırma bulgularını da kısaca özetlemektedir.

Philport ve Arbittier, TV, dergiler, gazeteler ve İnternet üzerinden 2000’den fazla ticari iletişim mesajının içeriğini incelediler ve Web reklamcılığında hiçbir ayırt edici özellik bulamadılar, yani banner reklamlar herhangi bir boyutta özellikle farklı da değildi.

Bu gözlem bize, hiper ortamdaki tekniklerin ve etkilerin incelenmesinde muhtemelen bütün bir Web sitesine bakmamız gerektiğini de gösteriyor. Ghose ve Dou (1998), araştırmalarında göz önünde bulundurulan etkileşimli işlevlerin toplam sayısıyla tanımlanan daha yüksek düzeyde etkileşimin, Web sitesinin çekiciliğiyle olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu bulmuşlardır.

Coyle ve Thorson (2001), etkileşim ve canlılığın algılanan televarlığı ve dolayısıyla siteye karşı tutumu etkileyen iki ana faktör olduğunu da iddia etmektedir. Ayrıca, görüntü haritalarının, ses ve animasyonun varlığının algılanan telepresence ve siteye karşı tutumu etkilediğini de buldular. Bir Web sitesinin daha yüksek algılanan etkileşimi, siteye karşı daha olumlu bir tutuma da yol açar.

Bir kullanıcı profili çalışması, bir Web sitesinin bilgi, yapı ve tasarımına ek olarak, ziyaretçinin daha iyi algılamasına katkıda bulunan önemli faktörler olduğunu da bulmuştur. Lohse ve Spiller, site özellikleriyle ilgili olarak, mağaza trafiği ve satışlarına karşı 28 çevrimiçi perakende mağazasında 32 kullanıcı arayüzü özelliğini ölçen bir çalışma da gerçekleştirdi.

Çevrimiçi mağaza trafiğinin ve satışların, bir SSS sayfası, promosyon faaliyetleri ve ürün menüsünün daha iyi düzenlenmesi gibi arayüz öğelerinin varlığından etkilendiği sonucuna da varmışlardır. Li ve Bukovac bir banner reklamdaki boyutun ve animasyonun izleyici yanıtlarında fark yarattığını da buldu.

Büyük animasyonlu banner’ların, daha küçük ve statik banner’lardan daha fazla dikkat çektiği ve böylece reklamın hatırlanmasına yardımcı olduğu bulundu. Westland ve Au (1998) tarafından farklı dijital perakendecilik arayüzlerinin etkisini ele alan bir araştırma, sanal gerçeklik vitrinlerinin bir tüketicinin ürün aramak için harcadığı zamanı artırdığını, ancak satışları önemli ölçüde artırmadığını da bulmuştur.

Açılır pencereler aracılığıyla uygulanan kesinti kullanımını ilişkilendiren bir çalışmada, Xia ve Sudharshan (2000), kesintilerin sıklığını manipüle etti ve kesintilerin tüketici alışveriş deneyimleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu buldu. Geçiş reklamları gibi araya giren reklam biçimlerinin bu yeni ortamda “tepki riskleri” olduğu da tespit edildi.

Geleneksel mizah araştırmalarında Wells, Leavitt ve McConville (1971) canlılık, kişisel ilgi ve sinirlilik ile birlikte mizahın, TV reklamlarına kullanıcı tepkilerinin profilini çıkarmada önemli bir algısal boyut olduğunu bulmuşlardır. Bu faktörü açıklayan sıfatlar neşeli, neşeli, eğlenceli, esprili ve eğlencelidir.


Etkileşim etkisi nedir
Etkileşim etkisi örneği
Temel etki nedir
Main effect Nedir
İnteraction effect


Mizahın algılanan eğlenceye katkıda bulunduğu sonucuna varmışlardır. Aaker ve Bruzzone (1985), 600 sıfattan oluşan bir havuzdan bilgilendirici, eğlenceli, rahatsız edici veya saldırgan reklamları tahmin etmede varyansın çoğunluğunu açıklayan dört faktör de tanımlar. Özellikle eğlenceli/mizahi değişkeni “eğlence” faktörünün açıkladığı varyansın %37.6’sına katkıda da bulunmuştur.

Bilgisayar aracılı iletişimle ilgili deneysel bir çalışmada, mizahın bilgisayar arayüzünün beğenilirliğini arttırdığı ve kullanıcı işbirliği üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da bulundu. Animasyonlu ürün teşhirlerinin algılanan eğlence üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, mizah kullanımının ise algılanan eğlence üzerinde marjinal olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu da bulunmuştur.

Web pazarlaması ve kullanıcı arayüzü tasarımındaki araştırmalar, hem gözlemsel hem de deneysel yaklaşımları üstlenir. Gözlemsel araştırma, mevcut gerçek dünya Web sitelerinden yararlanarak yüksek derecede dış geçerlilik de sağlamıştır.

Öte yandan, deneysel çalışmalar, belirli bir Web tabanlı tekniğin denekler arası karşılaştırmalar yoluyla algısal, tutumsal veya davranışsal sonuçlar üzerinde ne gibi nedensel etkilerinin olabileceği sorularına yanıt vermek amacıyla dikkatli bir şekilde tasarlanmış ve kontrol edilen hiper ortam tabanlı uyaranları da gerçekleştirir.

Gelecekteki araştırmalar, etkileşimli özellikler ve mizah gibi sunum özelliklerinin çeşitli kombinasyonlarını sabit faktörler olarak da keşfedebilir. Araştırmacılar, Web tabanlı anket tekniklerinin rahatlığından yararlanmalı ve tıklama akışları yoluyla kullanım ve keşif verilerini toplamanın müdahaleci olmayan yollarını da düşünmelidir.

Özetle, bu yazıda Web etkileşimi ve eğlence özelliklerinin mevcut durumuna ve geçmiş araştırmalarda bildirilen etkilerine genel bir bakış sunmaktadır. Bu makale, gözlemsel araştırma ve kullanıcı profili oluşturmanın ötesine geçen bir araştırma paradigmasını savunur ve elektronik ticarette etkileşimli tekniklerin ve eğlence özelliklerinin etkilerinin araştırılmasında gelecekteki potansiyel yönleri de önerir.

Çevrimiçi iş yapmak sürekli gelişiyor. Elektronik ticaretin yapılandırılmış, verimli ve etkili bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için bu ortama giren çeşitli bileşenlere titiz ve bilimsel bir bakış atmak da gerekir.

ANAHTAR TERİMLER

  • Eğlence: Eğlenme, eğlendirilme veya memnun olma durumudur.
  • Animasyon: Canlı, aktif veya canlı olma koşulu yaratmak için ürünler ve karikatürler gibi nesnelerin grafik görüntülerinde hareket ve etkinlik verme tekniğidir.
  • Siteye Yönelik Tutum (Ast): Bir Web kullanıcısının doğal bir maruz kalma durumunda bir Web sitesine olumlu ya da olumsuz yanıt verme eğilimidir.
  • Eğlence: Bir ziyaretçinin estetik zevk, gerçeklerden kaçma, oyalama veya duygusal salıverme ihtiyacını karşılayan bir şeydir.
  • Mizah: Gülmeyi veya eğlendirmeyi amaçlayan karikatürler ve şakalar gibi tekniklerdir.
  • Etkileşimli Reklamcılık: Tüketicilere ürün bilgileriyle ilgili deneyimleri üzerinde geleneksel medya reklamlarından daha fazla kontrol sağlamak için bire bir etkileşimi simüle eden reklamdır.
  • Etkileşim: Kullanıcının aracılı sunum veya deneyimin biçimini ve içeriğini etkileyebileceği bir ortamın özelliği de olmalıdır.
  • Web Pazarlama: Bir şirketin Web sitesi aracılığıyla bilgilerin yayılması, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, satış işlemlerinin yürütülmesi ve müşteri desteğinin de geliştirilmesi de gereklidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir