Franchise Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Franchise Sistemi – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Haziran 2022 En çok kazandıran 100 franchise Franchise Ne Demek Franchise okul ne demek 0
Proje Değişimini Yönetmek

Franchise Sistemi

“Aile” ilişkisinin nasıl geliştiğini anlamak için, franchise alan yaşam döngüsünün beş aşamasını bilmek gerekir: (1) Kur yapma: hem franchise alan hem de franchise veren ilişkiden heyecan duyar; (2) “Biz”: ilişki bozulmaya başlar, ancak franchise alan yine de ilişkiye değer verir; (3) : Franchise alan, şimdiye kadarki başarının tamamen kendi işi olduğu tutumuyla ödemelerle ilgili sorunların nedenlerini sorgulamaya başlar; (4) Asi: franchise alan, konulan kısıtlamalara itiraz etmeye başlar; ve (5) Yenileme: Franchise alan, “kazan-kazan” çözümünün, sistemi büyütmek için franchise veren ile takım oluşturmaya devam etmek olduğunu anlar.

Franchisor’a benzer şekilde, franchise alan franchise sisteminde öğrenmeye ve büyümeye devam ettikçe franchise alan yaşam döngüsünün artan yoğunluğunu göstermek için franchise alan’ı çevreleyen saat yönünün tersine yuvarlak bir ok kullanılır.

Franchise alan yaşam döngüsü boyunca ilerlerken, “aile” ilişkisi, Şekil 1’de iki yönlü bir okla gösterildiği gibi, diğerlerini etkileme süreci yoluyla kademeli olarak geliştirilir: (1) çalışma bilgisi, franchise sistemini karlı bir şekilde genişletmenin kanıtlanmış yetenekleri ; (2) olumlu tutum, çalışma bilgisini sunmanın ve paylaşmanın yapıcı yolları; (3) iyi motivasyon, çalışma bilgisini öğrenmek veya öğretmek için teşvikler sağlamak; (4) olumlu bireysel davranış, çalışma bilgisini öğrenmek ve geliştirmek için katılımcıların güçlü yanlarını anlamak ve kullanmak; ve (5) işbirlikçi grup davranışı, zor kazanılan çalışma bilgisini toplamanın, dağıtmanın ve yönetmenin en iyi yolunu bulmak için takım ruhuna sahip olmak gerekir.

Hem franchise veren hem de franchise alan, öğrenme ve etkileme süreçlerinden geçerek franchise topluluğundaki çalışma bilgisini aşamalı olarak kazanır. Franchisor, alan ve franchise topluluğu kesikli çizgilerle çevrelenmiştir, yani öğrenme sürecinde bir sınır yoktur.

FRANCHISE ORGANİZASYON VERİLERİNİN YÖNETİLMESİ

Franchisor topluluğu içinde, franchise veren ve franchise alanın birbirini etkileyebileceği birçok temas noktası vardır; iş hayatında bu temas noktalarına bazen “temas noktaları” denir. Chen, Chong ve Justis (2002), Ives (2004) tarafından geliştirilen Müşteri Hizmetleri Yaşam Döngüsü (CSLC) modeline dayalı olarak, franchising endüstrisi için müşterilere hizmet vermek üzere interneti kullanmak için bir çerçeve önerdi.

11 alt aşama, Justis ve Judd (2002) ve Thomas ve Seid (2000) tarafından iyi bilinen iki franchising kitabına dayanmaktadır. Tablo 1’deki model, özellikle Gereksinimler ve Satın Alma aşamalarında, bir franchise sisteminin Web sitesini geliştirmesi için kapsamlı bir kılavuz olarak da kullanılabilir.

Ayrıca bir franchise organizasyonunun müşterilerine, yani franchise sahipleri ve müşterilerine hizmet vermek için ihtiyaç duyduğu verileri modellemesi için kapsamlı bir çerçevedir. İyi tasarlanmış bir İnternet stratejisi, franchise verene ve franchise alanlara, CSLC modelinin farklı aşamalarında ortak çalışmayı yapmak için gereken kurumsal verileri toplama, kullanma, yenileme, depolama, alma, iletme ve paylaşma yetkisi de verecektir.


En çok kazandıran 100 franchise
Franchise Ne Demek
Franchising örnekleri
Franchise okul ne demek
Franchise mağaza Nedir
türkiye’de franchising örnekleri
Franchising Nedir örnek
Franchisor Nedir


Spesifik olarak, üç tür veriye ihtiyaç vardır:

• Operasyonel veriler: (1) franchisor merkezindeki altı ana varlık türü dahil olmak üzere günlük faaliyetler: çalışanlar; bayilikler veya şirketler tarafından sahip olunan iş yerleri; muhtemel franchise sahipleri; ürün geliştirme; tedarikçiler (ör. pazarlama acenteleri, muhasebeciler, sigorta sağlayıcılar, avukatlar, emlak acenteleri); ve devlet daireleri (ör. vergiler ve işçi tazminatı); ve (2) altı ana tüzel kişilik türü dahil olmak üzere franchise alan iş yeri: müşteriler, çalışanlar, genel merkezle irtibatlar, ürün envanteri, tedarikçiler ve devlet daireleridir.

• Dış veriler: üç ana varlık türü dahil olmak üzere franchise topluluğundaki ilişki yönetimi faaliyetleri: müşterilerle ilişkiler, ortaklar ve tedarikçilerle ilişkiler ve sektördeki performans ölçütleridir.

• Eski veriler: Franchise sisteminin ortaya çıkmasından bu yana iyi işleyen veya kademeli olarak uyarlanan faaliyetler. Örnekler arasında (1) franchise alanlar arasında en iyi performans gösterenlere ödüllendirme faaliyetleri; (2) franchise alanlarını destekleyen genel merkezdeki çalışanlar için verimli prosedürel faaliyetler; ve (3) saha temsilcilerinin bayilerine satış noktalarında hizmet vermeleri için etkin ve samimi yüz yüze faaliyetler yer alır.

FRANCHISE ORGANİZASYON BİLGİLERİNİN YÖNETİLMESİ

Franchise veren/franchisee ilişki yönetimine göre franchise organizasyonlarında veri madenciliğinin Inmon’dan (1996) uyarlanmış bir mimarisi de gösterilmektedir.

Mimari dört seviyeden oluşur: (1) franchise iş ortamından toplanan operasyonel, harici ve eski verileri tutan veri toplama; (2) konu odaklı, entegre, zamanla değişen ve geçici olmayan veri ambarı verilerini tutan mutabık kalınan veriler; (3) çeşitli bayi/müşteri merkezli segmentasyonlara dayalı olarak veri ambarından türetilen çeşitli veri pazarlarını (örneğin bayilikler, müşteriler, rakipler ve tedarikçiler) içeren türetilmiş veriler; ve (4) karar vermeleri için karar destek sistemlerini (DSS) kullanan karar vericiler için çeşitli ilişki performans raporları (örneğin, iş yeri periyodik özeti, finansal, puan kartları ve gizemli alışveriş) üreten analitik raporlama düzeyi de oldukça büyük önem.

Veri toplama seviyesinden uzlaştırılan veri seviyesine geçmek için veri entegrasyonu gereklidir. Temizleme, ekstraksiyon, filtreleme, şartlandırma, ovma ve yükleme gibi aktiviteleri içeren çok zaman alıcı bir süreçtir.

Mutabık kılınan veri düzeyinden türetilmiş veri düzeyine geçmek için, çoğaltma, yayma, özet, toplama ve meta veriler gibi etkinlikleri içeren veri dönüşümüne ihtiyaç vardır. Türetilmiş veri seviyesinden analitik raporlama seviyesine geçmek için, iki ana aktiviteyi3⁄4çevrimiçi analitik işleme (OLAP) ve veri madenciliğini içeren veri analizine ihtiyaç da vardır.

Tipik bir OLAP analizi, önceden tanımlanmış çok boyutlu sorgulardan oluşur. Franchising ile ilgili bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir:

• Son beş yılda Şükran Günü’nden Noel’e kadar ürün kategorisine ve franchise satış noktalarına göre brüt kar marjını gösterin.
• Hangi franchise satış noktalarının satışları artıyor ve hangileri azalıyor?
• Hangi tür müşteriler belirli franchise satış noktalarında düzenli olarak aynı siparişleri veriyor?
• 2001’in son çeyreğinde 2000, 1999 ve 1998’e kıyasla kaç franchise kaybettik?

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir