İNTRANET ETKİ MODELİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İNTRANET ETKİ MODELİ – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Temmuz 2022 Extranet nedir Internet intranet İntranet ne demek 0

PDO Üzerindeki Etkileri

Umman gibi gelişmekte olan ülkelerde bilgi teknolojilerinin tanıtımı çok yenidir ve kullanımları ve etkileri sistematik olarak değerlendirilmemiş veya değerlendirilmemiştir. Bu konunun araştırmacılar ve uygulayıcılar için önemine rağmen, intranetin faydalarının değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi konusu hala daha fazla ve güçlü araştırma gerektiren bir alandır.

Bu bölümün temel amacı, intranetin büyük bir Umman kuruluşu üzerindeki etkisini değerlendirmek ve değerlendirmektir. Bulgular, intranet kullanımının evrimine ve ilerlemesine bakan derinlemesine bir vaka çalışmasına da dayanmaktadır.

Vaka çalışması temel olarak intranet kullanımının bugüne kadar sahip olduğu ve önümüzdeki birkaç yıl içinde Umman’da bunu benimseyen ilk kuruluşlardan biri üzerindeki etkisini incelemektedir. Sunulan etki modeli, diğer Umman kuruluşlarına intranetten yararlanma konusunda rehberlik edebilecek teorik bir katkıdır. Ayrıca etki modeli, bir intranet sistemi uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken faktörleri de belirler.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER BAĞLAMI

Umman gibi gelişmekte olan ülkelerde, bilgi teknolojilerinin tanıtımı çok yenidir ve geleneksel olarak, gelişmekte olan bir ülke organizasyonu bağlamında tercih edilen iletişim ve bilgi görüşmesi yolu yüz yüze görüşmedir. Ayrıca, örgütsel hiyerarşik yapı, katılığı ile karakterize edilir ve sonuç olarak bilgi yukarıdan aşağıya doğru akar.

Örgüt kültürü, farkındalık, eğitim, dil, sosyal ve psikolojik faktörler gibi göz önünde bulundurulması gereken internet teknolojilerini kullanmaktan gelişmekte olan ülkelerin yararlanmasını engelleyen birçok çalışma bir dizi çalışma da bildirmiştir.

İntranetin başarısı, teknolojiden tam olarak yararlanmak için bir kültürdeki değişim potansiyelleriyle yakından bağlantılı olacaktır. Değişime şiddetle karşı çıkan veya şirket sistemlerine doğrudan erişmesine, etkileşimde bulunmasına ve bunlarla ticari işlemler yapmasına izin verilen yabancı müşterilere düşmanca veya şüpheci olan kültür, faydalarını elde etmek için yollarını değiştirmeli ve yeni bir kültür yaratmalıdır.  Böyle bir kültür yaratmanın zorluğu, ölüme terk edilebilecek kolay bir iş değildir.

Ancak, yönetim desteği, eğitim ve organizasyon kültürü değişikliği, PDO (Umman Petrol Geliştirme) örneğinde göreceğimiz gibi, direnci en aza indirecek ve çalışanları sistemi kullanmaya motive edecek araçlardır.

UMMAN’IN PETROL GELİŞİMİ

Umman Petrol Geliştirme, 5.000’den fazla çalışanı ile Umman’daki en büyük şirketlerden biridir. Umman hükümeti şirketin %60’ına sahiptir ve geri kalanı Shell Petroleum Company Limited (%34), Total (%4) ve Partex Oman Corporation (%2) arasında bölünmüştür. PDO’nun günlük petrol üretimi 800.000 varil ve geri kazanılabilir rezervler 5 milyar varildir. Şirket, 1996 yılının başlarında bir intraneti benimsemiştir ve şu anda 4.500 intranet kullanıcısı bulunmaktadır.


Extranet nedir
İntranet ne demek
Internet intranet
İnternet intranet extranet nedir
Tcp/IP Nedir
Intranet
İntranet Örnekleri
Hmb intranet


ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

Nitel yaklaşım, daha önce çok az araştırma yapılmış olan ve güçlü bir teorik temel tarafından desteklenmeyen olguları incelemek için özellikle de uygundur. Ayrıca Walsham, bilgi teknolojisinin sosyal bağlamda kullanımını araştırmak için vaka çalışmasının tercih edilen yöntem olduğunu ve zengin bir içgörü sağlayabileceğini de öne sürüyor.

Ayrıca, McBride (1997), bilgi sistemlerinin evrimini ve ilerlemesini anlamak için nitel bir yaklaşımla çok daha iyi hizmet edildiğini de belirtmiştir. Vaka çalışması derin ve zengin bir içgörü sunar ve nicel bir yaklaşım kullanmak yerine anlayışa ulaşılabilir.

Yukarıdaki öneriler doğrultusunda, sık ziyaretlere ve yüz yüze görüşmelere dayalı bir vaka çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Veriler iki aşamada da toplandı: ilki, günlük konuşmalar ve PDO personeli ile yaklaşık 2 hafta süren derinlemesine, gayri resmi ve yapılandırılmamış görüşmeler yoluyla; ikincisi, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla ilgilidir. Şirkette intranetin benimsenmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu kilit katılımcılarla 6 aylık bir süre boyunca görüşmeler de yapıldı.

İNTRANET UYGULAMASI İÇİN MOTİVASYONLAR

PDO’nun karşılaştığı ana engellerden biri, maliyetleri artırmadan ülke içindeki ve dışındaki farklı kişi ve gruplarla bilgi ve bilginin etkili bir şekilde nasıl iletileceği ve paylaşılacağıydı.

Bu nedenle, PDO aşağıdaki hedeflere ulaşmak için bir intraneti de benimsemiştir: iletişimi geliştirmek ve farklı departmanlardan ve konumlardan bilgili çalışanların bilgi ve bilgiyi paylaşmalarına yardımcı olacak bir araç sağlamak; Shell grubuyla bilgi, kaynak ve uzmanlığı paylaşmak; maliyetleri azaltmak için; bilgi tekrarını ve fazlalığını ortadan kaldırmak; platformlar arası uyumluluğu etkinleştirmek için; ve iş süreçlerini iyileştirmek de gerekir.

İNTRANET ETKİ MODELİ

Bugüne kadar intranetin benimsenmesi üzerine yapılan araştırmaların çoğu, gelişmiş ülkelerdeki kuruluşlara da odaklanmaktadır. Bu makaleler arasında, intranetin birçok iş yönü ve süreci üzerinde etkisi olduğunu gösteren kanıtlar da vardır.

Örneğin, intranet güncel bilgilere erişimi iyileştirir, iletişimi geliştirir, bilgi paylaşımını ve BT entegrasyonunu sağlar, organizasyonel hiyerarşileri düzleştirir, maliyetleri düşürür, karar vermeyi geliştirir, kullanıcıları güçlendirir ve organizasyonel bilgi ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, Callaghan (1998), intranetlerin iletişim için dahili bölünmüş engelleri yıktığını da belirtmektedir.

Sunulan intranet etki modeli, bu teknolojinin birçok süreci ve iş yönünü etkilediğini göstermektedir. Aşağıdaki bölümlerde, etki modelinin her bir bileşeni de tartışılmaktadır.

PDO’nun intranetini yalnızca statik bilgileri değil, aynı zamanda mühendislik, petrol arama ve güvenlik prosedürleriyle ilgili dinamik bilgileri paylaşmak için kullanan 4.500 kullanıcısı da vardır. Üst düzey bir yöneticiye göre, “İntranet, çalışanlarımızın, konum ve zaman engellerinden bağımsız olarak, bilmeleri gereken şeyi bulmak için nereye gideceklerini bilmelerini de sağlıyor.”

Yararlar, bir departman kuruluştaki diğerinin deneyiminden ve anlayışından yararlanabildiğinde tahakkuk ettirilebilir. Bir organizasyon, çeşitli gruplar ve departmanlar tarafından yıllar içinde üretilen farklı bilgi varlıklarına da sahip olacaktır.

Bu çeşitli ve ayrı bilgi yapıları intranet üzerinden birleştirilip paylaşılabilir ve yeni bilgiler doğabilir. “İntranet, çalışanlarımızın bilgiye erişmesini ve bilgiyi yönetmesini sağlar ve bu nedenle, kuruluştaki herkesin benzer nitelikteki durumlar hakkında öğrendiği her şeyin toplamı ile her duruma yanıt vermelerini de sağlar.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir