MALİYETİN AZALTILMASI VE ÇOĞALTILMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

MALİYETİN AZALTILMASI VE ÇOĞALTILMASI – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Temmuz 2022 Maliyet azaltma örnekleri Maliyet azaltma yöntemleri Maliyet Yönetimi 0
Faaliyet Raporu

Tartışma Grupları

En çok kullanılan tartışma gruplarından biri, şirketi ilgilendiren tüm konuların açık bir şekilde tartışıldığı “Hoparlör Köşesi”dir. Petrol arama, mühendislik, güvenlik kuralları ve yönetmelikleri hakkında bilgiler tartışılır ve paylaşılır. Bir üst düzey yönetici, “Her çalışan, Konuşmacı Köşesine herhangi bir şey gönderebilir ve bu, demokratik katkı ve fikirlerin eşit şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Speakers Corner’ın başarılı olması için üst yönetimden büyük bir taahhüt var. Üst yönetim, Konuşmacılar Köşesine katılmakta ve tartışılan konulara cevap vermektedir. Ayrıca, üst yönetim, hizmetleri geliştirmek ve iyileştirmek için kullanılabilecek çözümler ve geri bildirimler bulmak için Konuşmacılar Köşesi aracılığıyla tartışılan konuları dinliyor ve bunlardan yararlanıyor.”

Buradaki fikir, bireysel bilgiyi başkaları için kullanılabilir hale getirmektir. Bu kavram, bilgi yönetimindeki en önemli ilkelerden biridir. Bilgi üreten şirketin ana ve en önemli faaliyetidir.

Nonaka’ya göre, sürekli olarak yer almalı ve organizasyonun tüm seviyelerini kapsamalıdır. Üst yönetim, şirketin misyonunu, vizyonunu ve stratejisini sadece çalışanlara değil, aynı zamanda iş ortaklarına ve müşterilere de doğrudan ve hızlı bir şekilde iletmek için bir intranet tarafından sunulan fırsatı ve potansiyeli kullanabilir.

Konuşmacılar Köşesi, yalnızca PDO çalışanlarına değil, Shell personeline de açık olan bir bilgi ve bilgi paylaşım fırsatıdır. Yönetim, PDO’nun öğrenen bir organizasyon olduğunu ve şirkete fayda sağlamak için intranetin Shell kullanıcılarına açık olması ve bunun tersinin de olması gerektiğini hissetti.

Bir katılımcı, “İntranet her iki şirket için de bir öğrenme fırsatı olarak görülmelidir. PDO, Shell Group’un petrol arama, mühendislik ve güvenlik prosedürleri konusundaki uzmanlığından öğrenebilir ve Shell intranetine erişerek en iyi uygulamaları öğrenebilir.” Ancak, yerel sorunların veya ihtiyaçların çözümüne yönelik diğer kültürel yaklaşımları ithal etmeden önce, bu tür bir yaklaşımın yerel bağlamda yararlılığını dikkatli bir şekilde düşünmeden dikkatli ve duyarlı olunmalıdır.

Üst yönetimin desteği ve rehberliği ile intranet, uygun yeni bir açıklık kültürünün kabul edilmesini sağlamıştır. Dışa açılma fikri, önceki teknoloji ile zor olan önemli bir kültürel dönüşümdür. Davenport ve Prusak’a göre intranet gibi bilgi tabanlı teknolojilerin varlığı örgüt kültürü üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

ÇALIŞANLARI GÜÇLENDİRME

Konuşmacılar Köşesi, çalışanların soru sormalarına, çözümler sunmalarına (veya önermelerine) ve en iyi uygulamaları aktarmalarına, mesafe ve zaman engellerini aşmalarına izin vererek, organizasyonel ve sosyal hiyerarşik engelleri kırmak ve bilgi yaratmak için bir fırsat haline geldi.

İntranet, farklı departmanlardan ve hiyerarşik pozisyonlardan birçok çalışanın Konuşmacılar Köşesine katılmasıyla, intranetten önce, çoğu durumda şirketteki kıdemli çalışanları içeren resmi toplantılarla sınırlı olan konuları tartışarak, kurumsal sınırların açılmasına yardımcı olur.

İntranet, daha geniş bir kitlenin karar alma sürecine katılmasını ve gayri resmi katılımı artırmasını sağlar. Sonuç olarak, artan bireysel özerklik bilgi yönetiminde önemli bir ilkedir.


Maliyet azaltma yöntemleri
Maliyet azaltma örnekleri
Kalite maliyetleri
Maliyet Yönetimi
Maliyet Nedir
Maliyet etkin ne demek


Katılımcıların çeşitliliği, yeni fikirlerin ortaya çıkabileceği son derece benzersiz bir fırsat yaratabilir. Geniş katılım fikri, yeni fikirlerin tartışılabilmesi, tartışılabilmesi ve hatta gerektiğinde atılabilmesi için bireysel bilginin teknoloji aracılığıyla grup bilgisi ile birleştirilebildiği organizasyonel bilginin büyümesi için çok önemlidir. Bu şekilde, daha yüksek bir hayatta kalma olasılığına sahip olacak ve daha sonra organizasyonun bilgisine entegre edilebilecek yeni bilgiler doğabilir.

İnternet teknolojilerinin bilgi yakalama ve bilgiyi daha geniş bir kitleye yaymadaki, organizasyonel sınırları aşabilen yeteneği, bu teknolojileri bilgi yönetimi için önemli araçlar haline getirir. Gerçekten de, bu teknolojiler fikirlerin, makalelerin, hipotezlerin, verilerin, mesajların ve hatta dedikodunun (Earl) alışverişi yoluyla bilgi inşasını kolaylaştırır.

İntranetin PDO çalışanları üzerindeki etkisi oldukça belirgindir. BT, PDO çalışanlarını pozisyon ve konumdan bağımsız olarak şirket stratejisine katılmaları için güçlendirir. İntranetten önce, bilgi PDO hiyerarşik yapısı üzerinden dikey olarak akıyordu.

Bilgi talebi, genellikle katı olan ve uzun zaman alan emir-komuta zinciri boyunca yukarı veya aşağı doğru akmak zorundaydı. İntranet bunu bir ölçüde değiştirdi. Gerçekten de, birkaç ampirik çalışma, bir intranetin çalışanları karar verme sürecine katılmaya yetkilendirdiği iddiasını bildirmiştir.

MALİYETİN AZALTILMASI VE ÇOĞALTILMASI

Kağıt baskı, telefon rehberleri, formlar, politika ve güvenlik prosedürleri ve envanter raporlarında maliyet düşüşü sağlanmıştır. İntranet ile bir kopya yayınlanabilir ve herhangi bir çalışan herhangi bir zamanda herhangi bir yerden belgeye erişebilir. Bu, gereksiz bilgi tekrarını ve maliyetli, istenmeyen fazlalığı ortadan kaldırmaya yardımcı olurken aynı zamanda güncellemeyi kolay ve hızlı hale getirir.

PDO’lu bilgi yönetimi yetkilisi, “4.000’den fazla farklı belgemiz var (doküman yönetimi, kontrol belgeleri, iş kayıtları ve raporları, mühendislik ve bina çizimleri vb.). Bu belgeler, şirket bilgi birikimini ve yıllar boyunca biriken bilgileri temsil eder.

Artık daha geniş bir kitle tarafından erişilebilen hayati iş bilgilerini içerirler. “Bugün bu belgelerin yaklaşık %60’ı şirkete çok para kazandıran intranette bulunuyor. Çalışanlar, bir konu veya anahtar kelime seçerek bu belgelerde yer alan farklı konuları kolayca arayabilirler.”

Kıdemli bir bilgi danışmanı, “Bu, kuruluşumuz için önemli bir maliyet düşüşü, ancak daha da önemlisi,” diyor, “PDO, nispeten kısa bir süre içinde kağıt belgelerden intranette yayınlanan neredeyse tüm materyallere doğru büyük bir kültürel değişim yaşıyor. zaman. Şirket, şu ana kadar basılı kopya çıktısında %60 ila %70’lik bir azalma elde etti.”

İntranet teknolojisinin en büyük yararı, çevrimiçi, isteğe bağlı bilgi yayma aracı rolünden kaynaklanmaktadır. İntranet kullanılarak, PDO’nun stratejisi, takvime dayalı bir belge yayınlama stratejisinden ihtiyaca dayalı bir stratejiye dönüşmüştür. Bu dönüşüm, yalnızca bilgi yayma maliyetinin düşürülmesiyle sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda güncellenmiş bilgilerle daha geniş bir kitleye erişimi de geliştirir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir