İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

18 Temmuz 2022 Süreç İYİLEŞTİRME Nedir Süreç İYİLEŞTİRME Projeleri Süreç İYİLEŞTİRME yöntemleri nelerdir? 0
Program Tipolojisi

İŞ SÜREÇLERİNİ İYİLEŞTİRME

İnsan kaynakları (İK), PDO’da intraneti kullanan önemli departmanlardan biridir. Vizyon, İK bilgilerine, faaliyetlerine ve hizmetlerine hızlı ve kolay erişim ve farkındalık sağlamaktır.

PDO, bu amaca ulaşmak için bilgi teknolojisini kullanıyor. İnsan kaynakları departmanı Infolink adlı kendi intranetini geliştirmiştir; Infolink’in açık stratejisi, bir katılımcının belirttiği gibi “önceden bulunması zor olan bilgileri, politikaları, prosedürleri ve formları doğrudan çalışanların bilgisayarlarına getirmektir”.

Infolink’in tasarımcısı, sitenin “insan kaynakları bilgilerine sadece iki fare tıklamasıyla erişilebileceğini” vaat ettiğini belirtti. BT veya İK gibi bir veya iki fonksiyonel departmandaki şirket bilgisini, ihtiyacı olanlardan izole ederek, şirketler sonuç olarak faydalarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Farklı süreçler arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılması, PDO’nun çalışanlara ve müşterilere daha iyi hizmetler sunarken zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlamıştır.

İntranet kullanımı, İK’nın rutin kağıt işleme görevlerinin çoğunu ortadan kaldırmasını sağlar. Kıdemli bir bilgi danışmanına göre, birkaç ay içinde piyasaya sürülecek olan “Akıllı Formlar” olarak adlandırılanlar, “siber uzayda dolaşacak, gittikleri zaman imzaları toplayacak ve geri döndüklerinde otomatik olarak tamamlanacaklar. kayıtların güncellenmesi.” İnternet teknolojileri, organizasyonların ve çalışanların zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan değişen iş süreçlerinde önemli bir rol oynamıştır.

İnsan kaynakları intranetinin bir diğer önemli uygulaması, Infolink’in bir parçası olarak tüm PDO çalışanlarına erişim sağlayan SAPpHiRe çevrimiçi veritabanıdır. SAPpHiRe, “tüm personelin kendi kişisel bilgilerine erişmesini” sağlar.

Bu kendi kendine erişim hizmeti, çalışana ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri sağlar. Ayrıca SAPphiRe, çalışana dosyasındaki belirli bilgileri (örneğin, adres, telefon numarası, e-posta vb.) güncelleme olanağı sağlar. SAPpHiRe ayrıca anketler aracılığıyla belirli hizmetleri geliştirmek ve sorunları çözmek için şirkete geri bildirim sağlar.

Bu tesis, çalışanın görüş bildirmesini ve endişelerini dile getirmesini sağlar. Anket sonuçlarına tüm çalışanlar SAPpHiRe üzerinden ulaşabilmektedir. Personel değerlendirme formları intranette bulunabilir ve süpervizör(ler) personeli değerlendirmek için formu doldurabilir. Bu nedenle ilgili personel, değerlendirmeye erişebilir ve performansı hakkında geri bildirimde bulunabilir.

ÇAPRAZ PLATFORM UYUMLULUĞU

Arama ve üretim, intraneti çok yoğun kullanan bir diğer departmandır. Jeologlar ve jeofizikçiler, intranet aracılığıyla farklı veri tabanlarından ve farklı platformlardan (PC’ler [kişisel bilgisayarlar], Ana Bilgisayarlar ve Mac’ler) bilgilere erişebilir ve bunları paylaşabilir.

İntranet, platformlar arası uyumluluğa izin verir, bu nedenle bilginin nerede olduğu önemli değildir. Tarayıcılar gibi araçlar, kullanıcıların bilgi ve birikime sahip farklı platformlardan ve bunlar arasında bilgi ve bilgiye erişmesini ve bunları paylaşmasını sağlar.

Benzer şekilde, “İnternet tabanlı teknoloji, birden fazla türde bilgisayar platformunda bilgi yayınlamak, multimedya veritabanları için ve hiper metin bağlantıları aracılığıyla diğer bilgilerle bağlantılı bilgileri görüntülemek için idealdir” demiştir.

Jeologlar ve jeofizikçiler, ülkedeki petrol sahaları hakkında bilgi içeren farklı topoğrafik haritalara kolayca ulaşabilirler. İntranet kullanımı, keşif, mühendislik, üretim ve ekonomik çözümler kolaylıkla sağlanmakta ve erişilebilir durumdadır.
PDO, bilgi yönetimi için intraneti kullanmak için gereken teknoloji, insan ve organizasyonel faktörleri birleştiren bütünsel bir bakış açısı benimsemiştir.


Süreç İYİLEŞTİRME Projeleri
Süreç İYİLEŞTİRME Nedir
Süreç İYİLEŞTİRME yöntemleri nelerdir
Süreç İYİLEŞTİRME Mühendisi
Süreç İYİLEŞTİRME örnekleri
Sürekli iyileştirme Süreci
Süreç Optimizasyonu Nedir
Kalite iyileştirme Yöntemleri


Vaka çalışması, bir Umman şirketinin deneyiminin ayrıntılı bir açıklamasını vererek intranetin etkisiyle ilgili literatüre katkıda bulunmuştur. Vaka çalışması, intranetin PDO çalışanlarını pozisyon ve lokasyondan bağımsız olarak şirket stratejisine katılmaları için yetkilendirdiğini ve sonuç olarak organizasyon hiyerarşisini düzleştirdiğini göstermiştir.

Ayrıca, PDO’nun 4.500 personeli birbirleriyle iletişim kurabilir ve bilgi paylaşabilir. Öte yandan, intranet, dahili bölünme engellerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, üst yönetimin desteği ve rehberliği ile intranet, uygun yeni bir açıklık kültürünün kabul edilmesini sağlamıştır.

Bir yabancıya, Shell Group’a açıklık fikri, önceki teknolojiyle zor olan önemli bir kültürel dönüşümdür. Bu, PDO’nun tarihinde önemli bir kültürel değişimdir. PDO ve diğer Umman kuruluşları, teknolojiyi ulusal ve uluslararası düzeylerde gelecekteki fırsatlar ve işbirliği için kullanmak için bu deneyimi geliştirebilir.

Etki modeli, intranetin birçok süreci ve iş yönünü etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, intranetin daha iyi kullanılmasına karşı duran insani ve kültürel engellerin üstesinden gelmek için üst yönetim desteğinin önemini gösterirken, intranetin benimsenmesinden fayda sağlayabilecek ortak değerler kültürünün nasıl geliştirilebileceğini gösterir.

Bu nedenle model, direnci en aza indirmek ve çalışanları sistemi kullanmaya motive etmek için yönetim desteği, eğitim ve organizasyon kültürünün etkileşimini önermektedir.

Profesyonel Hizmet Firmalarında Bilgi Paylaşımının Önündeki Engeller

Profesyonellerin (danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, vergi danışmanları vb.) çalıştığı profesyonel hizmet firmaları (PSF’ler), işleri büyük ölçüde çalışanlarının bilgisine bağlı olduğundan bilgi yönetimi ile ilgilenmektedir. Temel bir varlık, karmaşık sorunları yaratıcı ve yenilikçi çözümlerle çözme yetenekleridir ve bunun temeli, çalışanlarının bilgisidir. PSF’lerin müşterilerine sunduğu “ürün” bilgidir.

Meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı, bir firmanın çalışanların bilgisinden elde edebileceği ekonomik faydaları artırır. Bu, özellikle entelektüel hizmetler sağlamak için geniş bilgi yelpazesinin tutulması gereken ve belirli sorular ve durumlarla ilgili gerçek yaşam deneyimlerinin önemli bir varlık olduğu PSF’ler için geçerlidir. Kuruluşlar ve üyeleri, ülke veya dünya çapında çeşitli ofislere yayılmıştır.

Çoğu durumda profesyonellerden oluşan ağ, herhangi bir bireyden önemli ölçüde daha iyi profesyonel tavsiyeler sunabileceğinden, paylaşma ihtiyacı artıyor. “Bilgi satıyoruz… Sunabileceğimiz en değerli şey firmamızın kolektif, kurumsal bilgisidir. Geride bırakmadan veya hayati bilgi parçalarını korumadan açık bir şekilde birlikte çalışmak, bireysel olarak ulaşılabilecekten daha fazla üretkenlik ve yenilikle sonuçlanacaktır.

Hiçbir profesyonel, başkaları tarafından üretilen çalışma belgelerini ve materyalleri kullanmanın değerini inkar edemez. Tüm PSF’ler, paylaşmak ve yeniden kullanım için korumak için projelerde edinilen bilgi koleksiyonlarını oluşturmaya çalışıyor. Bilgi veritabanları, bazen PSF’nin geleneksel zayıflığı olarak adlandırılan şeyi ele alabilir: “yalnızca kendi çözümlerini gören dar uzmanlar, meslektaşları ile işbirliği yapmak istemeyen veya işbirliği yapamayan ben merkezli egoistler”. Birçok yazar, bilgi paylaşımının “doğal olmayan” göründüğünün sinyalini verir.

Ancak, bilgi veritabanlarını kullanma girişimleri genellikle başarısız olur. Yalnızca birkaç veritabanı güncel olarak kabul edilir. Özel uzmanlık alanları sadece bölümler halinde ele alınmaktadır. Erişim zahmetli ve rahatsız edici. Heterojen kaynaklar (metin, iç ve dış veri tabanları, dergiler, kitaplar, yorumlar, hukuk kuralları vb.) bütünleştirilemez. Gerçeklik ve bütünlük eksikliği, düşüncesizce ele alınırsa ve üzerinde düşünülmezse kalite risklerine neden olur.

İnsanların sorunları, başarılı bilgi paylaşımı için kritik öneme sahiptir. Ruggles’a (1998) göre, “Aslında, eğer insan sorunları ortaya çıkmazsa, yürütülen çaba muhtemelen bilgi yönetimi değildir. Teknoloji sorunu çözüyorsa, sizinki bir bilgi sorunu değildi”.

Bu nedenle, bilgi paylaşımının neden özel çabalar gerektirdiğini analiz ediyor ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için olası eylemleri tanımlıyoruz. Literatürden yola çıkarak yaptığımız araştırma ve analizlerle bilgi paylaşımında bulunan insanların karşılaştıkları çeşitli engelleri kategorize ediyor ve tartışıyoruz. Bu engelleri doğrulayan bazı ampirik sonuçlar vardır. Ardından bu engelleri aşmak için çeşitli yaklaşımlar gösteriyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir