KOLEKTİF NİYETLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

KOLEKTİF NİYETLER – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

17 Mayıs 2022 Toplumsal hareket türleri Toplumsal hareketler Nedir Toplumsal hareketler Sosyolojisi 0
Proje Çalışma Sistemi 

SANAL TOPLULUK KATILIMCILARININ TOPLU NİYETLERİ

Sanal topluluklar, devam eden iletişim süreçleri aracılığıyla insan topluluklarının oluşmasına ve sürdürülmesine izin veren çevrimiçi ortamdaki aracılı sosyal alanlardır. İki tür sanal topluluk, ağ tabanlı ve küçük grup tabanlı sanal topluluklardır.

İlki, ortak bir odağı paylaşan katılımcılar arasında yapılandırılmış, nispeten seyrek ve dinamik bir ilişkiler modeline dayanan, uzmanlaşmış, coğrafi olarak dağılmış bir sanal topluluktur. Yaygın örnekler arasında e-posta listeleri, Web sitesi ilan panoları ve Usenet haber grupları yer alır. Ağ tabanlı sanal toplulukların üyeleri, topluluğu tipik olarak mekan açısından görür ve topluluk içindeki belirli bireylerle yalnızca yüzeysel olarak özdeşleşir.

Küçük grup tabanlı sanal topluluk, ortaklaşa tasarlanan geniş bir yelpazedeki hedefleri gerçekleştirmek ve grubun işleyişini sürdürmek için çevrimiçi olarak etkileşime giren, yoğun bir ilişkiler ağına sahip bir avuç insandır.

Bu tür toplulukların yaygın örnekleri, gerçek zamanlı, çevrimiçi sohbet sistemleri, Web tabanlı sohbet odaları, çok oyunculu sanal oyunlar ve çok kullanıcılı alanlardır (MUD’ler). Küçük grup temelli sanal toplulukların üyeleri, tipik olarak, adlarıyla ve bir dereceye kadar kişisel olarak tanıdıkları aynı belirli bireylerle sık sık ve yoğun bir şekilde meşgul olurlar ve hatta bazen belirli topluluklarda yüz yüze de tanışabilirler.

Sanal topluluklarda yer alan ve bu makalenin odak noktasını oluşturan birçok davranış, güçlü bir “biz-lik” duygusuna dayalı kolektif kavramların kullanımı yoluyla aktörleri tarafından tanımlanmaktadır. Gilbert, “biz”in benlik ve “bir fiilin eylemini paylaşan” bir veya daha fazla başka kişi anlamına gelebileceğini öne sürüyor.

İsteğe bağlı olarak, çoğul bir özneyi “belirli bir nedene” adanmış bir havuz veya iradeler toplamı kavramlarıyla, örneğin bir grup hedefinin desteklenmesiyle eşitleyebiliriz. Sonra, “X’i istememiz, X’i elde etmek için irademi kullanmam için bir nedendir”.

Son zamanlarda filozoflar, kolektif niyetlerin mantıksal temellerinin ayrıntılı açıklamalarını geliştirdiler. Kısaltılmış formlarda, iki not formülasyonu Tuomela’nın (1995) bir biz-niyet kavramıdır “bir bireyin ortak eyleme katılma taahhüdü, katılımcılar arasında bu ortak eyleme katılmak için örtülü veya açık bir anlaşmayı içerir”.

Bratman’ın (1999) paylaşılan niyetler fikri (“sizin ve benim bir niyeti paylaşmamız için”, “önce, birbirimizi, paylaşılan faaliyet lehine niyetleri kısmen ortak niyeti oluşturan bir katılımcı olarak tanırız” anlamına gelir.

İkinci olarak, her birimiz diğer kişinin ilgili niyetlerinin ortak faaliyetimizde etkili olmasını amaçlıyoruz. Üçüncüsü, her birimiz, ortak faaliyete katılmak için birbirimizle örtüşen ve birbirini engellemeyen şekillerde bireysel planlarımızın her birini doldurmayı ve yürütmeyi amaçlıyoruz).


Toplumsal hareketler Nedir
TOPLUMSAL HAREKETLER örnekleri
Toplumsal hareketler Sosyolojisi
Sosyal hareket nedir
Toplumsal hareket türleri
Sosyal hareketler Nedir
Yeni sosyal hareketler Nedir
türkiye’deki toplumsal hareketler


Filozoflar anlaşılır bir şekilde kolektif niyetleri işlevselleştirmek ve kolektif niyetlerin öncüller ve sonuçlarla ilişkilerini deneysel olarak test etmek için hipotezler geliştirmekle ilgilenmediler.

Bagozzi ve Dholakia, sanal sohbet odası katılımına ilişkin araştırmalarında, “biz niyetler” olarak adlandırdıkları iki toplu niyet ölçüsü kullanmışlardır: “Biz (yani, ben ve düzenli olarak sohbet ettiğim çevrimiçi arkadaş grubu) sanal sohbet odası önümüzdeki iki hafta içinde bir ara birlikte” ve “Grubumuzun (yani, ben ve düzenli olarak sohbet ettiğim çevrimiçi arkadaş grubumuzun) önümüzdeki iki hafta içinde sanal sohbet odasında birlikte sohbet etmesini düşünüyorum.”

Sanal topluluk araştırmasında bugüne kadar araştırılmamış olmasına rağmen, kolektif niyetlerin üçüncü bir operasyonelleştirilmesini incelemek mümkündür.

Bu ikinci niyet, hem daha yaygın Ben-niyetiyle (yani, bir bireyin bir grubun parçası olarak değil, tek başına bireysel bir eylemi gerçekleştirme niyetiyle) karşılaştırmak için grup odaklı bir Ben-niyeti olarak adlandırılabilir. ) ve biz-niyetleri ve yukarıda tanımlandığı gibi paylaşılan niyetler söz konusudur.

Özetle, kolektif niyetler, sanal topluluklardaki amaçlı sosyal etkileşimlerin merkezi bir yönünü yakalar. Topluluğun üyeleri kendilerini ya (a) grubun bir aracısı olarak hareket eden veya kendisi hareket eden tüm grubun içsel bir parçası olarak hareket eden veya (b) bir grup hedefine veya eylemine bireysel olarak katkıda bulunan bir kişi olarak hareket eden biri olarak görürler. Şimdi kolektif niyetlerin öncüllerinin bir analizine dönüyoruz.

KOLEKTİF NİYETLERİN ÖNCELİKLERİ

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, sanal topluluk katılımını, oyunculuk için toplumsal ve bireysel güdülerin bir işlevi olarak incelemiştir. İlk önce katılımın sosyal belirleyicilerini düşünün. Üç sosyal faktör kategorisi araştırılmıştır: uyum (öznel normlar), grup normları ve sosyal kimlik.

Öznel normlar, uzun zamandır planlı davranış teorisi bağlamında incelenmiştir, ancak yakın zamana kadar sanal topluluklarda çalışılmamıştır. Önemli diğer kişilerin harekete geçmek için hissettikleri ifadeler olarak, öznel normlar kişilerarası etkinin yönleridir ve onay ihtiyacına dayalı bir tür uyumu yansıtır.

Çoğu sanal topluluk, ödül veya cezaların doğrudan arabuluculuğu için çok az fırsat veya hiç fırsat olmaması, topluluktan çıkmak için düşük engeller ve diğer insanların uyumunu izleme yeteneğinin nispeten düşük olması anlamında genellikle göze çarpmayan katılım ile karakterize edilir. Sonuç olarak, sanal topluluğun diğer üyelerinden gelen öznel normatif baskının genellikle olmadığı veya mütevazı olduğu bulunmuştur.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, öznel normların arzunun aracılık ettiği niyet üzerindeki dolaylı etkisini incelemiştir (eylem için bireysel nedenler hakkındaki aşağıdaki sunuma bakınız). Gelecekteki araştırmalar için bir yön, sanal topluluk dışındaki önemli kişilerin (örneğin, aile üyeleri, otorite figürleri, yakın arkadaşlar, iş arkadaşları) beklentilerinin bir işlevi olarak, sanal topluluklara katılmak veya katılmamak için hissedilen normatif baskıyı incelemek olacaktır.

Öznel normlar kişilerarası yollarla işlev görür, ancak kendi başlarına grup süreçleri değildir. Kolektif niyetler üzerinde daha sosyal bir etki türü, grup normları aracılığıyla bulunabilir. Grup normları, grup üyelerinin davranışlarına ilişkin ortak beklentilere ilişkin olarak topluluk üyeleri arasında paylaşılan değerlerden veya hedeflerden oluşur ve gelişimsel süreçlerin, sosyalleşmenin ve rol modellemenin bir işlevi olarak içselleştirilir.

Grup normlarının, sanal topluluğa katılmaya yönelik kolektif niyetleri, arzular aracılığıyla dolaylı olarak ve doğrudan etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, grup normlarının kişinin sanal topluluğuyla sosyal kimliğini etkilediği bulunmuştur.

Sanal bir topluluktaki sosyal kimlik, kişinin topluluğa üyeliğe dayalı benlik algısını ifade eder ve üç farklı bileşeni vardır. Bilişsel bileşen, sanal topluluğa üyeliğin öz-farkındalık derecesini yakalar ve “Ben kimim?” sorusuyla ilişkilidir. Kişi kendini grup üyeliği ile tanımladığı ölçüde grupla özdeşleştiği söylenebilir.

Bilişsel sosyal kimlik, hem kişinin kişisel kimliği ile sanal topluluğun kimliği arasındaki örtüşme derecesine hem de kişinin öznitelikleri ile sanal topluluğun öznitelikleri arasındaki algılanan uyumun derecesine yansır.

Sosyal kimliğin ikinci bir bileşeni, kişinin sanal topluluğa duygusal bağlılığını ele alır. Bu tipik olarak kişinin sanal topluluğa bağlılık ve aidiyet hissetme derecesi ile ölçülür. Sosyal kimliğin üçüncü bileşeni, sanal topluluk üyeliğine atfedilen olumlu veya olumsuz değer çağrışımlarıyla ilgilidir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir