Kullanılabilirlik Kavramları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kullanılabilirlik Kavramları – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Kullanılabilirlik ÇALIŞMASI Kullanılabilirlik ilkeleri Kullanılabilirlik Nedir Mobil kullanılabilirlik Nedir Mobil kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir Mobil ortam söz konusu olduğunda kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir 0
Küme Tedarik Zinciri

Televizyon İzleme için Olumlu Seçenekleri Teşvik Etmek

Hava dalgaları kamu malı olarak kabul edilir, ancak Federal İletişim Komisyonu, Birinci Değişiklik haklarını korurken, halkın “çıkarına, rahatlığına ve gerekliliğine” hizmet etmek için kullanımlarını düzenlemekle görevlidir. Ancak bu dengeleme eylemi, 1990 tarihli Çocuk Televizyon Yasası yasalaştığında biraz daha yapılandırılmış hale geldi.

Ticari istasyonlarda televizyon programcılığı, her şeyden önce, kâr odaklı bir girişimdir. Çocuklara yönelik eğitim içeriğinin faturaları ödemeyeceğinden korkan çoğu istasyon, programlarını daha geniş kitlelere ve reklamcıları desteklemek için isteğe bağlı geliri olanlara pazarlamayı seçti. Ticari, prime-time televizyonun çocukların sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimi üzerindeki bir etkisi olarak potansiyelini fark eden kamu savunuculuğu grupları, kaliteli çocuk programlarının yayıncılar tarafından gönüllü olarak üretilmeyeceğinin netleşmesinin ardından düzenleyici yasaları geçirmesi için Kongre’ye baskı yaptı.

1990 tarihli Çocuk Televizyon Yasası, tüm istasyonların “çocuğun bilişsel/entelektüel veya sosyal/duygusal ihtiyaçları da dahil olmak üzere herhangi bir açıdan olumlu gelişimini artıracak” “eğitimsel ve bilgilendirici programlar” sağlamasını şart koşmaktadır. 1997’de, haftada üç saat eğitim veya bilgi amaçlı programlama gerektiren yeni yönergeler yürürlüğe girdi; ne yazık ki, bu programlar bazen öğrenme etkinlikleri olarak sorgulanabilir değerdedir, ancak çoğu eğitimci ve çocuk televizyonu eleştirmeni, yasanın birincil hedefine ulaştığını düşünüyor.

Televizyonun öğrenim için olumlu kullanımını kolaylaştıran bir diğer girişim de Sınıfta Kablolu (CIC) girişimidir. 1989’da başlayan bu proje, 2001’de 8.500’den fazla yerel kablo şirketinin katılımıyla yaklaşık kırk ulusal kablo ağını kapsayacak şekilde büyümüştü.

Bu ücretsiz hizmete kaydolan okullar, en az bir yıl süreyle bu kasetlerde telif hakkı izniyle birlikte bir kablo bağlantısı ve kaydedilebilen ve öğretim için kullanılabilen televizyon programlarına erişim elde eder. Ağların bazıları, özellikle CIC kullanımı için programlama üretir (örneğin, Sports Figures, ESPN’nin matematik odaklı programı) ve diğerleri genel amaçlı programlama (örneğin, A & E’s Biography) üzerinde hakları serbest bırakır. Tüm programlar şiddet içermez, eğiticidir ve reklam içermez.

Kullanılabilirlik

Uluslararası standarda göre kullanılabilirlik, “belirli bir kullanım bağlamında etkinlik, verimlilik ve memnuniyetle belirli hedeflere ulaşmak için belirli kullanıcılar tarafından bir ürünün ne ölçüde kullanılabileceğidir.” (Uluslararası Standardizasyon Örgütü, katılımcı uluslararası kuruluşlar arasında malzemelerin, ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin amaçlarına uygun olmasını sağlayacaklarına dair belgelenmiş anlaşmalar oluşturan sayısal bir atama ile standartlar yayınlar örneğin, ISO 9241: Kullanılabilirlik.) Kullanılabilirlik, genellikle yazılım uygulamaları ve web siteleri için kullanıcı performansının ve memnuniyetinin bir kalite ölçümü olarak kabul edildi.


Kullanılabilirlik Nedir
Kullanılabilirlik ilkeleri
Kullanılabilirlik ÇALIŞMASI
Mobil kullanılabilirlik Nedir
Etkileşim tasarımı Nedir
KULLANILABİLİRLİK standardı
Mobil kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir
Mobil ortam söz konusu olduğunda kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir


Bununla birlikte, kullanılabilirlik kriterleri, elektronik sistemler (kişisel bilgisayar uygulamalarından uçak pilot sistemlerine kadar), teknik belgeler (kullanım kılavuzları ve yardım sistemleri gibi) ve diğer kullanıcı tarafından çalıştırılan cihazlar (örn. dijital termometreler gibi).

Basitçe söylemek gerekirse, bir ürünün kullanılabilirliği, belirli bir durumda, kullanıcı için minimum hayal kırıklığı ile belirli bir görevi yerine getirmek için ne kadar iyi kullanılabileceğinin bir ölçüsüdür. Kullanılabilirlik mühendisliği gibi metodik geliştirme yaklaşımları, kullanılabilirliği bir ürüne dönüştürmeye yardımcı olur.Kullanılabilirliğin birbiriyle ilişkili yönlerini göstermektedir.

Kullanılabilirliğin Öncüleri

Kullanılabilirliğin kökleri, en azından yirminci yüzyılın başlarına kadar uzanan alanlarda bulunur. Büyüyen sanayileşme yıllarında, ergonomi alanı, zaman-hareket analizi ve standartlaştırma araçları, malzemeleri ve iş süreci yoluyla işçi verimliliğini artırmanın yollarını aradı. İkinci Dünya Savaşı sırasında insan faktörleri alanı, operatör hatasını en aza indirmek için karmaşık askeri teçhizat tasarımını optimize etmenin yollarını araştırdı.

Hem ergonomide hem de insan faktörlerinde, çalışmalar insan özelliklerinin, yeteneklerinin, davranışının ve çevrenin bir nesnenin ne kadar etkili kullanılabileceğini ve dolayısıyla nasıl tasarlanacağını nasıl etkilediğine odaklanır. Bilgisayarların gelişiyle birlikte, insan-bilgisayar etkileşimi (HCI) adı verilen ve giriş aygıtları (fare, klavye) ve çıktı aygıtları (bilgisayar monitörleri, yazıcılar) aracılığıyla bilgi alışverişi de dahil olmak üzere, bilgisayarlarla insan etkileşiminin benzersiz yönlerini dikkate alan ilgili bir alan gelişti. Grafik ve metin arayüzlerinin tasarımı da oldukça önem taşır.

Son zamanlarda, kişisel bilgisayarların ve internetin bilgisayar dışı profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, “kullanılabilirlik” (HCI’nin odak noktası) terimi, kitlesel bir pazarı desteklemeyi uman elektronik ürün ve hizmet geliştiricilerini hedefleyen literatürde de öne çıktı.

Kullanılabilirlik Kavramları

Bir sistem veya cihazın kullanılabilirlik özellikleri, kullanım amacına göre farklılık gösterir. Örneğin, bir otomatik vezne makinesinin tasarımının, hem sistem tarafında, arızaya karşı güvenli hata kontrolü yoluyla, hem de kullanıcılar tarafında, net bir arayüz aracılığıyla doğruluğu sağlaması gerekir. Parayla uğraşırken, kullanıcıların hataya da sıfır toleransı vardır.

Bununla birlikte, bir grafik yazılım programı için, karmaşık görevlerin (özel efektler oluşturma gibi) otomasyonu yoluyla verimlilik, öğrenme kolaylığı düşse bile en önemli kullanılabilirlik yönü olabilir. Grafik yazılım programlarını karşılaştıran veya sanat eserinin manuel olarak hazırlanmasından geçiş yapan kullanıcılar için memnuniyet, programın sunduğu emek tasarrufu sağlayan özelliklerin sayısına bağlı olabilir. Kullanılabilirlik kavramı geniş olduğundan, teknik literatür bunu genellikle faktörlerin bir kombinasyonu olarak da açıklar.

Kullanılabilirlik beş özellikten oluşur:

1. Öğrenilebilirlik: Acemi bir kullanıcı sistemi kullanmakta ne kadar hızlı yetkin olabilir?
2. Verimlilik: Deneyimli bir kullanıcı görevleri ne kadar hızlı tamamlayabilir?
3. Unutulmazlık: Kullanım düzensiz olduğunda bir kullanıcı sistemin nasıl çalıştığını ne kadar iyi hatırlayabilir?
4. Hata Oranı: Kullanıcılar sistemi kullanırken ne sıklıkla hata yapar ve bu hatalar görevlerin gerçekleştirilmesini nasıl etkiler?
5. Memnuniyet: Kullanıcı sistemi kullanmayı ne kadar seviyor?

İdeal olarak, geliştirme sürecinin başlangıcından itibaren üreticiler bu kullanılabilirlik mühendisliği adı verilen bir yaklaşımla ürün tasarımına da bakılır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir