Kullanılabilirlik Mühendisliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Kullanılabilirlik Mühendisliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

11 Aralık 2021 Kullanılabilirlik Nedir bilişim Mobil kullanılabilirlik Nedir? Mobil kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir? Mobil ortam söz konusu olduğunda kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir? 0
Kilitlenmeyi Çözme Tekniği

Kullanılabilirlik Mühendisliği

Kullanılabilirlik mühendisliği, teknolojik ürünleri, kullanımlarını kolaylaştırmak için tasarlamaya ve test etmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Ürünün kullanılacağı görevlerin analizi, prototiplerin geliştirilmesi (ürünün ilk sürümleri), tasarımın değerlendirilmesi ve revizyonu ve ürünün temsili kullanıcılarla test edilmesi dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri içerir.

Kullanılabilirlik mühendisleri tarafından benimsenen yaygın bir yaklaşım, kullanıcı merkezli tasarımdır. Kullanıcı merkezli tasarımda mühendisler, kullanıcıları anlamak ve onları tasarım sürecine dahil etmek için çalışır. Kullanıcı katılımı, aşağıda açıklandığı gibi aşamalı aşamalarla gerçekleştirilir.

Kullanıcı Çalışmaları

Kullanıcı çalışmalarında mühendisler, site ziyaretleri (kullanıcıları ürünü kullanacakları ortamda gözlemleyerek), odak grupları (temsilci kullanıcı gruplarıyla görüşme) ve görev analizi (insanların bunu yapmak için kullandıkları teknikleri belirleme) gibi yöntemlerle kullanıcılar hakkında bilgi toplarlar. bir görevi yerine getirmek). Kullanılabilirlik mühendisleri, kullanıcıların görevleri gerçekleştirdiği bağlamı ve işi tamamlamak için attıkları adımları anlayarak, kullanıcı arabiriminin (kullanıcının etkileşimde bulunduğu ürünün bölümleri) tasarımını kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. Ayrıca bu aşamada mühendisler, yukarıda açıklanan beş kullanılabilirlik özelliğiyle ilişkili olarak toplanan kullanıcı bilgilerini yansıtan kullanılabilirlik kıyaslamaları veya hedefleri belirler.

Tasarım

Tasarım aşamasında, kullanılabilirlik mühendisleri ürünün nasıl çalışacağını ve kullanıcılara nasıl görüneceğini belgeler. Ürün özelliklerini geliştirmek için standartlar gibi kullanılabilirlik ve görsel tasarım ilkeleri uygulanır. Tasarım belgeleri daha sonra değerlendirme için maketlere (işlevsiz temsiller) ve prototiplere (işleyen ilk sürümler) dönüştürülür.

Kullanılabilirlik Değerlendirmesi

Değerlendirme aşamasında, hem kullanıcılardan hem de kullanılabilirlik uzmanlarından çeşitli yöntemlerle geri bildirim alınır.

Maketler. Test, kullanıcılara ürünün kağıt maketi veya çalışmayan prototipi gösterilerek ve geri bildirimde bulunmaları istenerek başlayabilir. Bu geri bildirim süreci, mühendislerin gelişmiş tasarımları kullanıcılara birden çok kez göstermesiyle tekrarlanır. Kağıt maketi rafine edildikten sonra, daha titiz bir değerlendirme için ürünün çalışan bir prototipi üretilir.

Kullanılabilirlik testi. Kullanılabilirlik testindeki bir sonraki adım, birden çok senaryoda veya varsayımsal durumlarda çalışan bir prototiple etkileşime giren bir grup kullanıcının gözlemlenmesini içerir. Testler genellikle daha sonraki analizler için kullanıcı yanıtlarını belgelemek için ses ve video kayıt cihazları bulunan resmi bir laboratuvarda gerçekleştirilir; ancak test, kullanıcı ofisleri gibi daha az resmi ortamlarda da gerçekleştirilebilir.


Kullanılabilirlik Nedir
Mobil kullanılabilirlik Nedir
Kullanılabilirlik Nedir bilişim
Mobil ortam söz konusu olduğunda kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir
Kullanılabilirlik ilkeleri
Mobil kullanılabilirlik terimi nasıl tanımlanabilir
Web içeriği KULLANILABİLİRLİK kriteri Nedir
Web sitesi kullanılabilirlik testi


Sesli düşünmek. Test sürecinin bir parçası olarak, kullanıcılardan bir ürünün nasıl kullanılacağını belirlemeye çalışırken düşünce süreçlerini yüksek sesle belirtmeleri istenebilir. Bu sesli düşünme geri bildirimi, kullanıcı arayüzündeki belirsizlikleri ortaya çıkarmada faydalıdır.

Uzman değerlendirmesi. Kullanılabilirlik uzmanları tarafından tasarımın eleştirilerinin alınması, değerlendirme sürecini kısaltabilir veya kullanıcı geri bildirimleriyle ortaya çıkmayan kullanılabilirlik zayıflıklarını belirleyebilir. Bir tür uzman değerlendirme süreci, buluşsal değerlendirme olarak adlandırılır.

Sezgisel değerlendirme, Jakob Nielsen (1993) tarafından açıklananlar gibi genel kabul görmüş kullanılabilirlik ilkelerine (“sezgisel”) uygunluk açısından bir kullanıcı arayüzünü eleştiren küçük bir değerlendirici grubuna sahip olmayı içerir. Diğer bir değerlendirme yaklaşımı, geliştiricilerden, kullanılabilirlik uzmanlarından ve kullanıcılardan oluşan bir ekibin prototip ürünü ortaklaşa incelediği ortak bir kullanılabilirlik denetimi yapmaktır. Farklı bakış açılarının birleşimi nedeniyle, geri bildirimdeki boşluklar doldurulabilir ve bu da ürün tasarımını önemli ölçüde iyileştirir.

Alternatif Tasarım Yaklaşımları

Yazılım mühendisliği, kullanım merkezli tasarım adı verilen alternatif bir tasarım yaklaşımının popülaritesinde bir artış gördü. Bu yaklaşım, bir sistem ve kullanıcının çeşitli senaryolarda etkileşime girerken yapacağı eylemleri ve yanıtları modellemek için görev senaryolarını veya kullanım durumlarını kapsamlı bir şekilde kullanır. Bir kullanım durumu, aktörlerin (hem sistem hem de kullanıcılar) çizgileri ve sahne yönergelerini belirlediği bir senaryo gibi okunur.

Örneğin, bir kullanım durumu, “sistem oturum açma ve parola ister”, “kullanıcı oturum açma ve parola girer” ve “sistem oturum açma ve parolayı doğrular” gibi satırları içerebilir. Kullanım merkezli tasarımın savunucuları, modelleme ve seçici kullanıcı katılımından kapsamlı bir şekilde yararlanarak, kullanıcı merkezli tasarımın deneme-yanılma, yinelemeli yaklaşımından daha sistematik bir tasarım ürettiğini iddia ederler.

Ulaşılabilirlik

1990’dan bu yana, erişilebilirliğin veya bir ürünün engelli bir kişi tarafından kullanılabilecek kapasitesi olarak adlandırılan kullanılabilirliğin bir boyutuna artan siyasi ve üretimsel ilgi gösterildi. Engelliler görme, işitme ve hareket gibi birçok biçim alabilir ve kalıcı veya geçici olabilir. Engellilik denilince akla körlük, sağırlık gibi bozukluklar gelebilir; bununla birlikte, bir tasarım renk kodlu bilgiler için bağlamsal ipuçları sağlamıyorsa, renk algılama zorlukları bile ürünün kullanılabilirliğini etkileyebilir.

Bazı durumlarda, ürünlerin bir kombinasyonu engelli kullanıcılara erişilebilirlik sağlar. Yardımcı teknolojiler olarak adlandırılan bu yardımcı veya ek ürünler, bilgisayar sistemlerini ve web sitelerini kör ve sağırların erişimine açmada özellikle yararlıdır. Yardımcı teknolojinin bir örneği, sentezlenmiş bir ses kullanarak web sayfalarının içeriğini yüksek sesle okuyan ekran okuyucu yazılımıdır.

Yardımcı teknolojinin başarılı kullanımı büyük ölçüde erişilebilirliğin sağlandığı ana ürünün tasarım özelliklerine bağlıdır. Örneğin, bir web sayfasındaki etiketlenmemiş bir grafik, körlerin erişimi için ekran okuyucu yazılımı tarafından eklemlenemez ve alt yazısı olmayan bir ses parçasına sağırlar tarafından erişilemez.

Erişilebilirliği sağlamak için kullanılabilirlik mühendisleri, mevzuatta belirtilen gereksinimlerden geliştirilen tasarım yönergelerini kullanır. Bu tür bir mevzuat, 1973 tarihli Rehabilitasyon Yasası’nın 508. bölümüdür ve bu, bilgileri engelli federal çalışanlar ve federal web sitelerinin engelli kullanıcıları için erişilebilir kılmak için düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılar.

Temeli, ticari tesislere ve kamu hizmetlerine halka açık konaklamayı zorunlu kılan 1990 tarihli Engelli Amerikalılar Yasası’nda yer alan bölüm 508, o zamandan beri mahkeme davalarında İnternet gibi çeşitli teknoloji ürünlerine ve hizmetlerine erişilebilirliği gerektirecek şekilde daha geniş yorumlanmıştır. tabanlı hizmetler. Yasal gerekliliklerin yanı sıra, birçok işletme, teknoloji ürünlerine erişilebilirlik sağlamanın, daha önce kullanılmayan pazarları yakalamalarına olanak tanıdığını kabul ediyor.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir