Öğrencinin BİT Becerileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Öğrencinin BİT Becerileri – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

15 Şubat 2022 Bilgisayar programları Dünyada en çok kullanılan bilgisayar programları Eğitimde bilgisayar kullanımı Orta düzey bilgisayar bilgisi 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

Öğrencinin BİT Becerileri

Bilgisayarın öğrenme sürecine girmesi, öğrencinin ihtiyaç duyduğu becerileri çevreleyen bazı parametreleri değiştirmiş ve öğrenenin eğitim sistemiyle olan işlemlerini açıkça değiştirmiştir. Kağıt kalemden bilgisayara geçiş, öğrenci-ortam arayüzünde kritik bir değişimdir.

Tükenmez kalemin Dolma kalemden olduğu gibi, çelik uç ve hokkadan olduğu gibi, bu sadece doğrusal bir değişim değildir. Bunun değerlendirme arayüzü için sonuçları çok derindir. Örneğin, bir elektronik sınavdaki bir sabit disk çökmesi, bir kağıt-kalem sınavındaki mürekkebin bitmesinden niteliksel olarak farklıdır. Mürekkebin bitmesiyle onu değiştirmek için bir kalem bulma arasında çok az şey kaybedilirken, sabit disk arızasından kaynaklanan kayıp toplam olabilir.

Vaka Analizi

Psikoloji son sınıf öğrencilerine istatistik üzerine yeni bir ders öğretilirken, tüm etkinliklerin bilgisayar tabanlı olduğu ve sınıf dışındaki tüm iletişimin e-posta yoluyla olduğu temel bir e-öğrenme modeli kullanıldı. 2007 yılında öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olacağı varsayılmıştır. Açıkça ortaya çıkan şey, birçoğunun, yazılımın neler yapabileceğine dair herhangi bir “his” duymadan normal yazılımlarını rutin olarak kullanabileceğiydi – çok bilgisiz kullanıcılardı. Rutin kullanımlarına uymayan bir şey olursa sorunu çözemezlerdi.

Bilgisayarın gelişmişliği, kursun bir kısmının yenilenmesinin, önerilen çevrimiçi sınavların kaldırılmasını içermesi anlamına geliyordu. Değerlendirme performansının, bilgisayar kullanım karmaşıklığı düzeylerine göre renklendirileceği hissedildi. Yani, bilgisayar potansiyel olarak değerlendirmeye konuyla ilgili bilgi ve becerilerin bir parçası olmayan bir öğe ekliyordu ve bunun hiçbir yolu yoktu. 

Yeni arayüzdeki beceri bileşeni, öğrencinin elektronik kaynakları kullanma konusundaki genel yeteneğinin, bilgisayar becerilerindeki gelişmişlik düzeyinin, performansı potansiyel olarak etkileyebileceğinden başka bir karmaşıklıktır. Vaka çalışmasını ve değerlendirmenin geçerliliği ve güvenilirliğinin teknoloji becerilerinden olumlu veya olumsuz etkilenebileceğine dair genel görüşümüzü destekleyen küçük ama büyüyen bir bilgi birikimi var.

Vaka çalışması, değerlendirmeyi tasarlarken ve geçerli bir öğretim ortamı tasarlarken, görünüşte her yerde bulunan teknolojinin kullanımının nasıl olduğu gibi kabul edilemeyeceğinin bir örneğidir. Öğrencilerin teknolojinin kontrolüne ilişkin varsayımlarınız doğru değilse, o zaman öğrencilerin bir kısmının dezavantajlı olacağı ve dolayısıyla değerlendirmeyi potansiyel olarak geçersiz kılacağı bir durum yaratacaksınız. Bu, geleneksel yüz yüze ortamlarda öğretilen derslerde nadiren görülür.

Bundan, bir değerlendirmenin geçerliliğinin (ve muhtemelen güvenilirliğinin), o değerlendirmeyi kaydetmek için kullanılan arayüzden etkilenebileceği sonucuna varıyoruz.


CV bilgisayar becerileri
Bilgisayar programları
Bilgisayar becerisi Nedir
Eğitimde bilgisayar kullanımı
Bilgisayar becerileri
Orta düzey bilgisayar bilgisi
Hastanelerde kullanılan bilgisayar program isimleri
Dünyada en çok kullanılan bilgisayar programları


Personel Yansıması

Bazı eğitmenler, öğrencilerin teknolojinin kullanımı ve uygulaması hakkında kendilerinden daha fazla bilgi sahibi olup olmayacağı konusunda bazı endişeler dile getirdi. E-öğrenme teknolojisinin, bir veya daha fazla öğrencinin sorunun nasıl çözüleceği konusunda tavsiyeler sunması için belirli bir yaramazlık eğilimi göstermesi, konferans salonunda nadir görülen bir durum değildir.

Bunun eğitmenin kendine güveni üzerinde sahip olabileceği zedeleyici etkisinin yanı sıra, değerlendirme araçlarının güvenilirliği konusunda bazı sorular ortaya çıkarmaktadır. Saf bir e-öğrenme eğitmeninin sahip olabileceği ne kadar az özgüven, öğrencilerin sınav sorularını veya değerlendirme sonuçlarını tutan veritabanlarına girme yeteneğine sahip olabileceklerini anladıklarında tamamen paramparça olabilir.

Yukarıdaki personel yansıması, eğitim sürecinin sosyo-teknik yapısının sonucu nasıl etkileyebileceğini vurgulaması açısından önemlidir. Bir arayüzün öğrenci tarafından kontrol edilmesi, değerlendirmenin kalitesi üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, personel, öğrencilerin durumu ne ölçüde kontrol edebilecekleri konusunda ihtiyatlı olduklarından, son derece geçerli bir değerlendirme tasarlama konusunda kendine güveni olmayabilir.

Kendi Kendini Yöneten Öğrenci 

Batı eğitim sistemlerinin bir hedefi, bireyin kendi kendini yöneten, yaşam boyu öğrenen bir birey olarak gelişmesidir. Bunun nasıl işlevsel hale getirildiğine dair bir örnek, Fletcher, Tobias & Wisher (2007) tarafından yazılan Advanced Distributed Learning tartışmasında görülmektedir. E-öğrenme dünyası, bir bireyin öğreniminin yönetimini devralacak uzmanlığı edinme olasılığını artırdı.

Kapı tutma süreci azaldıkça ve veriler erişilebilir hale geldikçe, birey görünüşte sınırsız bir bilgi alanına girebilir. Daha da önemlisi, insanları kendi kendini yöneten öğrenenler olmaya teşvik ederken, onları edindikleri bilgileri bilgi arama ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre değerlendirmeye teşvik ediyoruz. Personel yansıması tarafından önerildiği gibi, bu, resmi geçerlilik ve güvenirliğe yapılan vurgunun gözden geçirilmesi gerektiği anlamına mı geliyor?

Personel Yansıması

Personelin güvenilirlik ve geçerliliğe yönelik tutumları üzerine yaptığımız resmi olmayan araştırmamızda bir personel, öğrenciler artık kendi kendini yöneten öğreniciler olduklarından, bunun nispeten düşük seviyeli bir konu haline geldiğini ileri sürdü. Kendi kendini yöneten öğrenci fikrini ciddiye alırsak, geleneksel olarak sunulduğu şekliyle güvenilirliğin ve geçerliliğin doğasını burada geliştiriyor olmamıza rağmen sorgulamamız gerekir.

Eğitim ortamının değişen sosyo-teknik yapısı, öğrenen ve bilgi kaynakları arasında gerçekleşebilecek potansiyel işlemler dizisini değiştirmiştir. Kendi kendini yöneten ve yaşam boyu öğrenmenin e-öğrenmenin ortaya çıkmasından önce gerçekleştiği açıktır.

Bununla ilgili araştırmalar, bu bireylerin nüfusun belirli bir alt grubu olduğunu önerecektir: bağımsız düşünürler, bilgi arayanlar vb. Bilgi arama sürecinin elektronik aracılığı, görevleri yapmak için gereken motivasyon düzeyi de dahil olmak üzere birçok şeyi değiştirdi – örneğin, Web araması ve kitaplık araması.

Kendi kendini yöneten bağlamda bir çalışma dizisinin geçerliliği, öğrencinin ulaşmak için yola çıktığı amaçlara ulaştığını hissedip hissetmediğine odaklanır. Uygun bir değerlendirme, öğrencinin referans çerçevesi içinde olmalıdır. Öğretmen, nelerin başarılabileceği ve kullanılabilecek kaynaklar hakkında rehberlik sağlayarak bu yaklaşımı kolaylaştırabilir ve uygun değerlendirme görevleri sağlayabilir. Öğrenci, olası hedef ve kaynaklar kümesi aracılığıyla yolunu seçecektir.

Vaka Analizi

Bu vaka, saman nezlesi ve ilgili alerjik durumlar için alternatif tedaviler üzerine bir değerlendirme yaptığı sağlık bilimlerindeki bir deneyim sonrası programda bir öğretmen tarafından rapor edilmiştir. Öğrenciler çeşitli kaynaklara yönlendirilmiş ancak konuyu profesyonel bir ortamda çalışıyormuş gibi araştırmaları beklenmiştir.

Öğrencilerden gelen bazı cevaplar, öğrenciler tarafından sunulan verilerin doğası gereği öğretim görevlisi için problem yaratmıştır. Web’deki bir dizi bilgi aracılığıyla, birçok standart dışı ilacın yararlı yönleriyle ilgili araştırma sonuçlarını sunan birçok site buldular.

Değerlendirme artık neyin mevcut olduğuna ilişkin bir değerlendirme değildi, daha çok öğrencilerin alıntı yaptıkları araştırmanın doğruluğunu anlamlandırmaya yönelik analitik becerilerine odaklandı. Öğretim görevlisi, daha “saygın” bilgilerle, yani akran değerlendirme materyaliyle kalacaklarını varsaymıştı.

Buradaki mesele, ne kadar fazla bilgi mevcutsa, bu materyale erişenlerin iyiyi kötüden ayırmak ve değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu beceriler o kadar fazladır. Bu, değerlendirmenin doğasını ve bunun sonucunda güvenilirlik ve geçerliliği etkiler.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir