Performans İyileştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Performans İyileştirme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 Bilgisayar niye yavaşlar Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin Eski bilgisayarın performansını arttırma Gelişmiş Sistem ayarları RAM performans arttırma Windows 10 performans arttirma 0
Takım Liderliği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Performans İyileştirme

HPT sorunlarını ele almak için ISPI üyeleri, insan performans iyileştirme uygulayıcılarına aşina olan altı sistematik disiplinden yararlanır:

1. İhtiyaçları ve fırsatları sistematik olarak değerlendirin: Analiz, projenin başlangıcında gerçekleşir. İhtiyaç veya fırsat analizi, mevcut durumu, onu etkileyen dış ve iç baskıları belirlemek için herhangi bir düzeyde veya düzeyde (toplumsal, örgütsel, süreç veya çalışma grubu) incelemekle ilgilidir. Bu süreç, düzeltilmesi gereken eksiklikleri veya performans boşluklarını belirler. Bu aşamanın çıktısı, mevcut durumu, öngörülen gelecekteki durumu ve eylem veya eylemsizlik için mantığı veya iş durumunu açıklayan bir ifadedir.

2. Performansı sınırlayan nedenleri ve faktörleri belirlemek için işi ve işyerini sistematik olarak analiz edin: Performansta veya beklentilerde neden bir boşluk olduğunu belirlemek için neden analizi yapılır. Yeni işe alınan çalışanlar arasında gerekli becerilerin eksikliği gibi bazı nedenler genellikle çok açıktır. Sistematik süreçteki bu adım, performansı iyileştirmek için hangi performans faktörlerinin ele alınması gerektiğini belirler.

Çıktı, bir tür destek olmadan performansın neden gerçekleşmediğinin veya olmayacağının bir ifadesidir. İş görev analizi, çalışanların gerçekleştirmesi gereken önemli görevlerin yanı sıra bunları gerçekleştirmek için bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesini içerir. Çıktı, istenen performansı tanımlayan, performansın yapıldığı koşulları betimleyen ve başarılı performans için kriterleri belirleyen performans hedefleridir.

3. Sistematik olarak tasarım çözümleri: Tasarım, bir çözümün temel niteliklerini belirlemekle ilgilidir. Çıktı, bir çözümün özelliklerini, niteliklerini ve unsurlarını ve onu gerçekleştirmek için gereken kaynakları tanımlayan bir iletişimdir.

4. Çözümü ve öğelerini sistematik olarak geliştirin: Geliştirme, bir kişi veya bir ekip tarafından yapılabilir. Çıktı bir ürün, süreç, sistem veya teknolojidir. Örnekler arasında performans destek araçları ve ekipmanı, ölçüm ve geri bildirim sistemleri, yeni veya yeniden yapılandırılmış bir süreç, bir çalışma alanının yeniden tasarımı, ücret veya ödüllerde değişiklik, çalışanların seçilmesi ve yerleştirilmesi veya bir eğitim programı sayılabilir.


RAM performans arttırma
Bilgisayarın hızını arttırma
Masaüstü bilgisayarın Hızını arttırma
Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin
Gelişmiş Sistem ayarları
Eski bilgisayarın performansını arttırma
Bilgisayar niye yavaşlar
Windows 10 performans arttirma


5. Çözümü sistematik olarak uygulayın: Uygulama, çözümün konuşlandırılması ve bunu sürdürmek için gereken değişikliğin yönetilmesidir. Çıktılar, beklenen sonuçları veya faydaları ürettiğine inanılan davranışlardaki değişiklikler veya benimsenmesidir. Bu standart, müşterilerin yeni davranışları benimsemelerine veya yeni veya farklı araçlar kullanmalarına yardımcı olmakla ilgilidir.

6. Süreci ve sonuçları sistematik olarak değerlendirin: Performans ve öğrenme sistemlerindeki değişiklikler önemli olaylardır ve önemli zaman, enerji ve para yatırımlarını temsil eder. Bir çözümün işletme üzerindeki etkisini belirlemek için değerlendirme gereklidir. Muhtemel ölçüm hedefleri, yapılanın etkinliğini ve etkililiğini, nasıl yapıldığını ve çözümün istenen sonuçları üretme derecesini içerir, böylece katlanılan maliyet ve elde edilen faydalar karşılaştırılabilir.

Bir değerlendirmenin ne zaman yapılacağı konusunda önemli tartışmalar vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, istenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi esastır. Birçok uygulayıcı, sürecin her aşamasından sonra değerlendirmenin gerekli olduğuna inanmaktadır. Bir tür gözden geçirmenin gerekli olduğu konusunda genel bir fikir birliği olacaktır.

Bir projenin erken aşamalarında, performans analizi, neden analizi, müdahale seçimi ve tasarımı ve müdahale ve değişiklik aşamalarını değerlendirmek için biçimlendirici değerlendirme kullanılacaktır. Daha sonra değerlendirme, çalışanların anında tepki vermesine ve istenen davranışları gerçekleştirme yeteneklerine ve isteklerine odaklanır.

Nihai değerlendirmeler, iş sonuçlarının iyileştirilmesine (kalite, üretkenlik, satışlar, müşteriyi elde tutma, karlılık ve pazar payı gibi) ve müdahale için yatırım getirisinin belirlenmesine odaklanır.

Tüm ISPI üyeleri, meslekte etik uygulamayı teşvik etmeyi amaçlayan bir dizi profesyonel standart altında faaliyet göstermektedir. Topluluk, son zamanlarda muhasebeciler ve finansal planlamacılar için olanlardan farklı olmayan bir profesyonel sertifika süreci geliştirdi ve uyguladı. Sertifika başvuru sahipleri, kuralların dayandığı altı temel değeri destekleyecek şekilde davranmayı kabul eden bir beyan imzalarlar.

Bu değerler şunları içerir:

1. Değer katın: Üyeleri değer katamazlarsa, HPT alanı yakında ölür. ISPI, üyelerinden müşterileri, müşterileri ve küresel çevre için değer katan şekillerde kendilerini yürütmelerini ve projelerini ve sonuçlarını yönetmelerini bekler.

2. Doğrulanmış uygulamaları kullanın: Zanaat var ve bilim var. Zanaat kopyalanamaz. Pek çok bilimin zanaat olarak başladığına şüphe yoktur – örneğin tıp alanı. İnsanların nasıl sağlıklı hale getirileceğine dair birçok inanç olmasına rağmen, nüfusun çoğunluğu titizlikle test edilmiş ve onaylanmış ilaçlara güveniyor. İnsan performansının iyileştirilmesi alanında, uygulayıcıların yalnızca doğrulanmış uygulamaları, stratejileri ve standartları kullanmaları ve teşvik etmeleri beklenmektedir. Birincisi, zarar verme.

3. İşbirliği: ISPI üyeleri, güvenilir stratejik ortaklar olarak işlev görerek müşteriler ve kullanıcılarla ortak çalışır.

4. Sürekli gelişme: ISPI üyeleri genellikle kurumsal hekimler olarak görülür. Sistemlerin iyileştiğinden emin olmak için teşhis koyar, reçete yazar ve ardından yeniden değerlendirirler. Sağlık alanında olduğu gibi, meslek de sürekli değişiyor ve bu alandaki yeni gelişmeler, kuruluşların ve çalışanlarının daha iyi, daha hızlı ve daha az maliyetle gelişmesine olanak sağlıyor. ISPI üyeleri, kendi topluluklarına hizmet etmek istiyorlarsa, bu gelişmelerden haberdar olmalıdırlar.

5. Gizliliği koruyun: Çalışmalarının doğası gereği performans danışmanları, bireylerin ve kuruluşların performansıyla ilgili gizli materyallere sıklıkla erişir. Müşteri gizliliğini korumak, kendilerine veya başkalarına fayda sağlayacak herhangi bir çıkar çatışmasına izin vermemek her zaman gereklidir.

6. Integrity.ISPI üyelerinden, performans teknolojisini uygularken müşterilere, iş arkadaşlarına ve iletişim kurabilecekleri diğer kişilere karşı temsillerinde dürüst ve doğru olmaları beklenir.

Sertifika

Tüketiciler, müşteriler ve müşteriler, etkin olmayan performans iyileştirme ürünleri, hizmetleri ve uygulamalarını etkili bir şekilde ayırt etmelerini daha iyi sağlayan bilgilere erişim hakkına sahiptir. Uygulayıcılar, kendi çalışmalarını daha iyi değerlendirmelerini ve mesleki gelişimlerini yönetmelerini sağlayan bir dizi standart hakkına sahiptir.

ISPI, sertifikasyonun:

● Uygulayıcıları daha fazla mesleki eğitim ve gelişime devam etmeye teşvik eder;
● Profesyonel bağlantılar aracılığıyla uygulayıcıların kariyer fırsatlarını iyileştirir; ve
● Sertifikalı uygulayıcılar performans iyileştirme konusundaki uzmanlıklarını gösterdikleri için meslektaşlar ve işverenler tarafından daha fazla tanınırlık sağlar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir