Uluslararası Performans Geliştirme Derneği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uluslararası Performans Geliştirme Derneği – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

20 Kasım 2021 Geliştirme nedir Hale Etkisi Nedir Oryantasyon Nedir? Performans GELİŞTİRME nedir 0
Amortisman Süresi

Uluslararası Performans Geliştirme Derneği

1962’de kurulan Uluslararası Performans Geliştirme Derneği, kendini işyerinde üretkenliği ve performansı iyileştirmeye adamış lider bir dernektir. ISPI, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve diğer kırk ülkede 10.000’den fazla üyeyi temsil etmektedir. ISPI’nin misyonu, üyelerin yeterliliğini geliştirmek ve tanımak ve insan performans teknolojisinin (HPT) kullanımını savunmaktır.

ISPI, yıllık bir konferans ve sergiye sponsor olarak, enstitüler ve çalıştaylar gibi diğer eğitim etkinliklerini yürüterek, kitaplar ve süreli yayınlar yayınlayarak ve araştırmaları destekleyerek bu misyona ulaşmak için çalışır. Organizasyonel yeteneği geliştirmek; rekabet yeteneğini artırmak; ve yetenek bulma, işe alma ve geliştirme, her iş liderinin gündeminin en üstünde yer alan konulardır.

Organizasyon liderleri ekiplerinin ve çalışanlarının performansını ve üretkenliğini artırmanın zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında, kendilerini bir ISPI üyesinden destek ve tavsiye ararken bulmaları giderek daha olasıdır.

ISPI’nin, 1962’de, ilk üyelerinin 29 Ocak 1962’de San Antonio, Teksas’taki Randolph Hava Kuvvetleri Üssü’nün subaylar kulübünde bir akşam yemeği sırasında Programlanmış Öğrenme Topluluğunu kurmasıyla başlayan uzun bir geçmişi vardır. Topluluğun asıl amacı, programlanmış öğretim hakkında bilgi toplamak, geliştirmek ve yaymaktı. O yılın Şubat ayında Programlanmış Öğrenim Toplumu Bülteninin ilk sayısı yayınlandı. Mart ayında dernek yeni bir isim aldı—Ulusal Programlı Eğitim Derneği (NSPI)—ve ilk tüzüğünü kabul etti.

Bu yeni organizasyonun haberi hızla yayıldı ve sadece bir yıl sonra NSPI, Fransa ve Almanya’da şubeler oluşturma konusunda sorular aldı. Mart 1963’te örgüt ilk toplantısını yaptı ve 650’den fazla kişi katıldı; o yıl, NSPI yayınları, Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nün dergisinin NSPI’nin haber bülteni ile birleştirilmesiyle gelişmeye başladı. Yeni yayın olan NSPI Journal, kendisini tamamen performans iyileştirme alanına adayan ilk kişilerden biriydi.

1960’ların sonu ve 1970’lerin başı boyunca, NSPI araştırma ve uygulamaya adanmış bir organizasyon olarak gelişmeye devam etti. Kurumun büyüklüğü ve büyümesiyle birlikte profesyonel yönetime ihtiyaç duyulduğu kısa sürede anlaşıldı ve 1971’de NSPI ilk yönetici direktörünü işe aldı.

Mart 1972’de çığır açan bir an geldi. Eğitim ve öğretim NSPI’nin ilk odak noktası olmasına rağmen, organizasyon çok daha geniş kapsamlı bir dergi yayınladı. İnsan Performansının İyileştirilmesi üç ayda bir yapılan bir araştırma haline geldi. Örgüt, bu felsefi değişime uyum sağlamak için 1973’te adını bir kez daha değiştirdi. Artık Ulusal Performans ve Öğretim Derneği idi.


Performans GELİŞTİRME nedir
Geliştirme nedir
Hale Etkisi Nedir
Oryantasyon Nedir


Sonraki on yıl boyunca NSPI, programları ve yayınları için daha fazla tanınmaya ve sayısız ödül kazanmaya devam etti. 1983’te NSPI, kurumsal patronları yeni bir üyelik kategorisi olarak ekledi. İlk patron üyesi, San Diego, California’dan DuoTech, Inc. idi. Kurumsal erişimini sürdüren ISPI, dört yıl sonra ilk savunucusunu kazandı: IBM.

1992’de insan performans teknolojisi modeli geliştirildi. Aynı yıl, Harold Stolovitch ve Erica Keeps tarafından düzenlenen Handbook of Human Performance Technology, Jossey-Bass ile birlikte yayınlandı. El Kitabı, okuyuculara işyerinde performansı iyileştirmek için gerekli temel bilgileri sağlarken, performans teknolojisi mesleği için birleştirici bir doktrin işlevi gördü.

Uluslararası varlığının bilincinde olarak, NSPI yine bir isim değişikliğini düşündü ve 1995’te Uluslararası Performans İyileştirme Derneği oldu. Otuzdan fazla ülkede yaşayan ve çalışan üyeler ile bu değişiklik, performans teknoloji uzmanlarının sunduğu çeşitli müdahaleleri kabul ederken üyeliği daha doğru bir şekilde yansıttı.

O zamandan beri ISPI, insan ve organizasyonel performans alanında lider kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmiştir. ISPI üyeleri arasında performans teknologları, organizasyon danışmanları, akademik liderler, eğitim direktörleri, insan kaynakları yöneticileri, öğretim teknologları ve insan faktörleri uygulayıcıları bulunur.

İş dünyası, hükümet, sağlık hizmetleri, bankacılık, akademi ve silahlı kuvvetler dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda çalışırlar. ISPI’nin vizyonu, üyelerin değerli varlıklar olarak tanınmasını sağlamak için, kendi kuruluşlarının ve müşterilerinin ihtiyaç ve hedeflerini karşılamak için insan performans teknolojisini özelleştirmek için yeterliliğe ve içgörüye sahip olmalarıdır.

İnsan performansı teknolojisi, insan davranışını ve başarısını maliyet etkin bir şekilde etkilemek için programların seçimi, analizi, tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Üç temel sürecin sistematik bir birleşimidir: performans analizi, neden analizi ve müdahale seçimi ve bireylere, küçük gruplara ve büyük kuruluşlara uygulanabilir.

HPT, davranışsal psikoloji, öğretim sistemleri tasarımı, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları yönetimi dahil olmak üzere birçok disiplinden alınan çok çeşitli müdahaleleri kapsar. Mevcut ve istenen performans seviyelerinin titiz bir analizini, mevcut performans boşluklarının nedenlerinin belirlenmesini, performansı geliştirmek için geniş bir müdahale yelpazesini, değişiklik yönetimi sürecinin rehberliğini ve sonuçların değerlendirilmesini vurgular.

ISPI üyeleri, HPT uygulamasının temelini oluşturan dört ilkeyi tanır:

1. HPT sonuçlara odaklanır: Sonuçlara veya sonuçlara odaklanmak, insanların aynı vizyon ve hedefleri paylaştığını sorgulamaya, onaylamaya ve yeniden onaylamaya olanak tanır; iş prosedürlerinin üretkenliği, verimliliği ve kaliteyi desteklediğini; ve insanların, organizasyonlarında beklenen düzeyde performans göstermeleri için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmalarıdır.

İnsan performans teknologları tarafından sorulan ilk soru genellikle, “Nerede bir fırsat veya performans boşluğu, mevcut ve istenen performans seviyeleri arasında bir fark var?” Bir müdahalenin sonuçları veya sonuçları, performansın iyileşip iyileşmediğini belirlemek için ölçülecektir. Bazen bir soruna verilen varsayılan yanıta veya bir müdahalenin önceden belirlenmiş sonuçlarına meydan okumak ve bunun yerine müşterinin gerçek önceliği olan başarı veya iş ihtiyacına odaklanmak gerekir.

2. HPT bir sistem görüşü alır: Kuruluşlar karmaşık sistemler olduğundan, bir alandaki değişikliğin diğerindeki işlemleri etkilemesi muhtemeldir. Sonuç olarak, yetkin insan performansı uygulayıcıları, problem çözme yaklaşımlarında bir sistem görüşü benimserler. Bir sistem yaklaşımını bir süreç modelinden ayırt etmek önemlidir. Bir süreç, geri besleme döngülü girdiler ve çıktılar içerir.

Bir sistem, işlevsel olarak ilişkili bileşenlerin birbirine bağlı bir kompleksini ifade eder. Her birimin etkinliği, bütüne nasıl uyduğuna bağlıdır ve bütünün etkinliği, her bir birimin çalışma biçimine bağlıdır. Bir sistem yaklaşımı, süreçleri ve diğer işleri etkileyen daha geniş çevreyi dikkate alır. Çevre girdileri içerir; daha da önemlisi, baskıları, beklentileri, kısıtlamaları ve sonuçları içerir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir