Sosyal Kaytarma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Sosyal Kaytarma – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Şubat 2022 Sosyal kaytarma nasıl önlenir Sosyal kaytarma nedenleri Sosyal kaytarma Nedir Sosyal kaytarma örnekleri 0
Proje Önlemleri

Sosyal Kaytarma

Belirli bir süre boyunca tamamlanan bir görev (örneğin, deneme) biçimindeki resmi bir değerlendirmeyi düşünün. Yine değerlendirme yöneticisi, materyali gönderen kişinin kimliğini doğrulamak ve doğrulamak isteyecektir. Öğrenci, büyük olasılıkla çalışmanın birkaç versiyonuna sahip olacaktır ve değerlendirici, farklı versiyonları izlemek isteyebilir.

Ayrıca makalenin içeriğinde intihal tespit yazılımı kullanmak isteyebilirler ve işaretleme amacıyla gönderilen verilerin bir kısmının paylaşılması gerekecektir. Bu örnekler, değerlendirmenin amacını anlamanın önemini ve bunun gerekli güvenlik düzeyi ve veri bütünlüğü üzerindeki etkilerini göstermektedir. Değerlendiricilerin geleneksel değerlendirme yöntemlerini kullanırken yargıda bulunmaları gerektiği gibi, çevrimiçi değerlendirme de değerlendirmenin kullanıldığı amacın ve bundan kaynaklanan değerlendirmenin uygulanmasına ilişkin etkilerin dikkate alınmasını gerektirir.

Teknoloji, bilgi toplayan ve yöneten bir dizi araç sunar. Böylece, öğretim kadrosu, öğrenciler hakkında daha doğru değerlendirmeler yapmak için potansiyel olarak daha fazla veri toplayabilir ve analiz edebilir. Bunun için bir uygulama, öğrenci anlaşmazlıklarının ve endişelerinin kaynağı olabilen grup çalışmasıdır bu yazıda  Benson ve bu ciltte Tucker ve diğerleri Bölüm 10’da bu konuların ayrıntılı tartışmaları yer almaktadır. Çoğu zaman grubun bir üyesi, grubun diğer üyelerinin açığı kapatmasını bekleyerek değerlendirme için çok az çaba harcar veya hiç çaba göstermez.

Öğrenci aktivitelerini kaydetme ve teslim etme yeteneği, personelin genellikle “sosyal kaytarma” olarak adlandırılan iddiaların geçerliliğini değerlendirmesini sağlayacaktır. Bu, özellikle final notlarına sayılan resmi bir değerlendirme görevi üzerinde gruplar halinde çalışan öğrenciler arasında anlaşmazlıkların olduğu durumlarda faydalı olabilir. Bununla birlikte, kullanım günlükleri hikayenin yalnızca bir parçasıdır ve bu günlüklerden ayırt edilen katılım kalıpları, öğrencinin çevrimiçi olarak katkıda bulunmadığı ancak günlüklere yansıtılmayan başka şekillerde katkıda bulunduğu gibi diğer olasılıklar bağlamında düşünülmelidir. 

Kullanım günlükleri ayrıca, çeşitli bağlamlarda yararlı olan ve özellikle değerlendirme durumunda önemli olan, inkar edilemez bir mekanizma sağlar. Denetimler genellikle bir dizi bilgiyi ortaya çıkarır ve kimin ne yaptığını ve ne zaman yaptığını doğrulamak için kullanılabilir. Bu, kullanıcılar için çok güven verici olabilir. Örneğin, gerçekte ne olduğunun günlüklerden yeniden oluşturulabileceğine dair güven sağlar (örneğin, sistemde oturum açma sorunları veya bir sistem çökmesi iddiaları günlük verileriyle doğrulanabilir).

Ayrıca, sistem tarafından günlüğe kaydedilen veriler aracılığıyla iddialar doğrulanamıyorsa, onlara karşı da çalışabilir. Ancak log bilgilerinin bu amaçlarla kullanılabilmesi için, bilgilerin zamanında elde edilmesini sağlayacak bir mekanizmanın olması gerekmektedir. Bunun, uygulanan ve paydaşların bağlı olduğu uygun politika ve prosedürler aracılığıyla yönetilmesi gerekir.


Sosyal kaytarma Nedir
Sosyal kaytarma örnekleri
Sosyal kaytarma kuramı
Sosyal kaytarma nedenleri
Sosyal kaytarma nasıl önlenir
Kaytarma Nedir
Sanal kaytarma nedir
Grup kutuplaşması Nedir


Verilerin güvenliği ve bütünlüğü, özellikle değerlendirme amaçlı, her düzeyde dikkat edilmesi gereken bir konudur. Kurumsal düzeyde, kuruluşun misyonunu, hedeflerini ve yasal gerekliliklerini yerine getirmesine yardımcı olmak için politikalar ve prosedürler formüle edilmelidir. BT altyapısının bu politika ve prosedürlere uygun olarak yerleştirilmesi ve yönetilmesi gerekir.

Ayrıca, personelin politika ve prosedürlerden haberdar edilmesi ve bunlara uyulmasını sağlaması gerekir. Politikaların etkin bir şekilde yapılandırılması, organize edilmesi ve kurumsal kültürle uyumlu olması da önemlidir. Uyumsuzluk, değerlendirme prosedürlerinde güvenlik ve bütünlük için önemli bir tehdit olduğundan, insanların etkili olmaları için politika ve prosedürleri paylaşması ve sahiplenmesi gerekir.

Bilgi güvenliği yönetiminin ölümcül günahları arasında, güvenliğin teknik bir sorundan ziyade bir iş sorunu olduğunun kabul edilmemesi, bilgi güvenliği yönetişiminin karmaşıklığının hafife alınması, güvenliği belirlenen riskler üzerine temellendirmede başarısız olması ve uygun politikalara ve uyumluluk uygulamalarına sahip olunmaması yer almaktadır. izleme. Bununla ilgili olarak, kullanıcılar arasında bilgi güvenliği bilincinin önemini anlamamanın ve kuruluştaki insanları politikaya bağlılığı sağlamak için uygun araçlarla yetkilendirmemenin “günahları” vardır.

Politikalar ve prosedürler, ne kadar iyi formüle edilmiş ve yasalaştırılmış olursa olsun, çevrimiçi değerlendirmenin verimli, etkili ve güvenli ya da geçerli ve güvenilir olacağının garantisi değildir. Görünen o ki, herkesin en iyi çabalarına rağmen, her zaman sistemi bozmak isteyen az sayıda insan var. Kritzinger ve von Solms (2006) tarafından yapılan risk değerlendirme önerileri hem kurumsal hem de yerel düzeyde kullanılabilir.

Bunlar, bir sistemin kullanılmasıyla ilgili tüm BT ve işle ilgili riskler için uygun bir risk analizi yapmayı ve her bir riskin olasılığını ve potansiyel etkisini belirlemeyi içerir. Riskler anlaşıldıktan sonra, riski yönetmek için önlemler alınabilir. Kurumsal düzeyde tanımlanan riskler, DoS saldırılarını, verilere müdahaleyi veya yetkisiz erişimi içerebilir.

Yerel düzeyde, çevrimiçi değerlendirmeyi kullanan akademisyen veya eğitmen, öğrencilerin veya başkalarının değerlendirme materyallerini kopyalayıp kopyalayamayacakları veya başka bir şekilde dağıtabilecekleri, değerlendirme verilerine kimlerin erişmesi gerektiği ve bunlarla ne yapmalarına izin verilmesi gerektiği ve bunların ne kadar muhtemel olduğu ile ilgili olabilir. Öğrencilerin gizli anlaşmaya varacakları, kopya çekecekleri veya intihal yapacakları ve değerlendirmenin doğası ve amacı dikkate alındığında bunun ne ölçüde sorunlu olur.

Politika, ölçme ve izleme, farkındalık ve kurumsal yönetişim boyutları arasında karşılıklı bağımlılık vardır; örneğin bilgi güvenliğinin teknik boyutu, kuruluşa göre politika gereksinimlerine göre özelleştirilmesi gereken güvenlik duvarları gibi şeylerden oluşur.

Ölçme ve izleme boyutu, politikanın yürütülüp yürütülmediğini belirlemenin bir yoludur, ancak bu yalnızca, politikanın kuruluş üyelerine uygun şekilde yayılması yoluyla farkındalık boyutuna dikkat edilirse gerçekleşecektir. Son boyut, sorunların veya olayların ele alınabileceği ve politika, prosedür veya her ikisindeki boşlukların ele alınabileceği yönetişim boyutudur.

Bireyler çevrimiçi değerlendirmeyi kullanmaya karar verirlerse, kurumsal politikaların ve altyapının faaliyetlerinde onları desteklemesi önemlidir. Halihazırda kapsanmayan çevrimiçi değerlendirmenin kullanımından kaynaklanan durum veya durumlarla başa çıkmak için politika ve prosedürleri güncellemek için mekanizmaların olması da kritik öneme sahiptir. Üst yönetimin, öğrenciler ve öğretim ve teknik personel de dahil olmak üzere çevrimiçi değerlendirme sürecine dahil olan ve sırayla organizasyonun her seviyesindeki diğer kişilerle yapıcı ve işbirliği içinde iletişim kurması gereken kişilerden gelen geri bildirimleri dinlemesi, onaylaması ve yanıtlaması gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir