Teknolojinin Sunabileceği Çözümler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Teknolojinin Sunabileceği Çözümler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

28 Şubat 2022 Bilim ve teknolojinin ülkelerin gelişmişliği açısından önem Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülke ekonomisi üzerindeki etkileri Ülkemizde teknolojinin gelişimi için neler yapmalıyız 0
Lojistik Sağlayıcıları

Teknolojinin Sunabileceği Çözümler ve Öneriler

Ünitelerin hiçbirinde, ünitenin final notunun önemli bir kısmına katkıda bulunan çevrimiçi özet değerlendirme yoktur.

Bunun nedenleri arasında şunlar vardı:

• Çevrimiçi değerlendirmenin dikkate aldığı final notunun oranı ne kadar yüksekse, sınava giren kişinin doğru bir şekilde tanımlanmasına ve sınav materyalinin güvenliğinin yönetilmesine duyulan ihtiyacın o kadar büyük olduğunu kabul ederek, sınavların nasıl gözetleneceğiyle ilgili endişeler ve kaydedilen yanıtların bütünlüğü;
• Büyük ölçekli çevrimiçi testler için kurumsal desteğin olmaması, öyle ki, reklamı yapılan üniversite sınav döneminde bilgisayar laboratuvarlarının gözetimli sınavlar amacıyla kullanılamaması. Bu, öğretim kadrosunun birim için çevrimiçi değerlendirme yapmak istemesi durumunda, bunu yapmak için dönem sonunda zaman planlaması ve sınavların yürütülmesiyle ilgili tüm organizasyonu yönetmesi gerektiği anlamına geliyordu;
• Yerel düzeyde, öğrenciler ve diğer personel, çevrimiçi değerlendirmeyi kullanmanın faydalarının, teknik arızalar gibi ortaya çıkabilecek olası sorunlara değer olduğuna ikna olmadılar.

Öğretim ekipleri, özetleyici değerlendirme olarak dahil edilen CAA miktarını genişletmek istese de, o sırada engeller o kadar fazlaydı ki, uygulanabilir olarak kabul edilmedi. Ancak, gelecekte çevrimiçi değerlendirme yapmanın daha kolay olacağı ve özetleyici değerlendirme için çevrimiçi testlerin kullanılması için kurumsal desteğin bulunacağı konusunda bir iyimserlik düzeyi vardı.

Şimdiye kadar, çevrimiçi değerlendirmeyi kolaylaştırmak için teknolojinin kullanılabileceği dört yolu tartıştık ve çevrimiçi değerlendirmeyi kullanan birimlerden vaka çalışmaları sunduk. Çevrimiçi değerlendirmeyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için teknolojik bir “gümüş kurşun” olmadığı açık olmalıdır. Özellikle uygun politika ve prosedürlerin uygulanması ve bunlara uyulması, herhangi bir teknoloji sisteminin uygulanmasında kritik bir ortaktır. Görünüşte, çevrimiçi değerlendirme, intihal ve hile ile ilgili endişeleri olan değerlendiriciler için yeni bir dizi sorun yaratıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, çevrimiçi öğrenmeyle ilgili konuların çoğunun diğer geleneksel değerlendirme biçimlerinde de mevcut olduğunu iddia edeceğiz. Ayrıca, çevrimiçi değerlendirmenin geleneksel değerlendirme görevlerine göre ve üzerinde avantajlar sunan çeşitli yönleri vardır ve bu avantajlar bu değerlendirme biçimini çok çekici kılmaktadır.

Bunlar, genel olarak ya değerlendirme kalitesinde iyileştirmeler ya da idari/teknik verimlilikler ya da faydalar olarak sınıflandırılabilir, ancak bu ikisinin teknoloji kullanılmadan kolayca elde edilemeyecek yararlar sağlamak üzere etkileşime girdiği örnekler vardır. Çevrimiçi değerlendirme düzgün bir şekilde uygulanırsa, eğitim yararları potansiyel olarak dezavantajlardan daha ağır basabilir.


Bilim ve teknoloji hayatımızı nasıl etkiler
Teknolojinin gelişimi ödev
türkiye’de teknolojinin gelişimi
Bilim ve teknolojinin ülkelerin gelişmişliği açısından önemi
Teknolojik sorunlar
Ülkemizde teknolojinin gelişimi için neler yapmalıyız
Metallerin bulunmasıyla teknolojinin tarihsel gelişimi arasında bir ilişki var mıdır
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülke ekonomisi üzerindeki etkileri


Çevrimiçi değerlendirmeyi kullanıp kullanmamaya karar verirken, değerlendirmenin neden kullanıldığını hatırlamak ve öğrenme çıktılarını öğrenen özelliklerinin farkında olarak uygun çevrimiçi değerlendirme yöntemleriyle eşleştirmek önemlidir. Herhangi bir değerlendirmenin, öğrenmeye yönelik etkili yaklaşımları yönlendirmesi ve teşvik etmesi ve beklenen öğrenme çıktılarını güvenilir ve geçerli bir şekilde ölçmesi gerekir.

Değerlendirme ve nasıl derecelendirildiği de gerekli akademik standartlarla tutarlı ve bunları yansıtmalıdır. İdeal olarak, çevrimiçi değerlendirme, istenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olacak şekilde teknolojik yeteneklerden yararlanacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca, teknik veya idari başarısızlıklar nedeniyle herhangi bir eğitim avantajının kaybolmaması için verimli ve etkili bir şekilde uygulanması gerekir.

James ve diğerleri tarafından sağlanan stratejiler ve kontrol listeleri. (2002), çevrimiçi değerlendirmeyi planlarken erişim ve kullanım, öğretme ve öğrenme kalitesi ve teknik ve idari kaygıların dikkate alınmasına yardımcı olacak ipuçları sağladığı için çevrimiçi değerlendirmeyi kullanmak isteyenler için yararlı bir kaynaktır.

Teknoloji ayrıca, teste giren kişiye ayrıntılı ve kişiselleştirilmiş geri bildirim sağlama fırsatı da sunar. Bu, güçlü yönler, zayıf yönler ve bilgi boşlukları hakkında geri bildirimin yanı sıra sorunlu alanların nasıl ele alınacağına ilişkin önerileri içerebilir. Biçimlendirici bir değerlendirme aracı olarak kullanıldığında, bu tür çevrimiçi değerlendirme öğrencilerin öğrenmesini motive etmede ve yönlendirmede ve öğrenci bağımsızlığını teşvik etmede değerli olabilir.

Daha önce tartışıldığı gibi, bu nitelikteki biçimlendirici çevrimiçi değerlendirme için güvenlik ve veri bütünlüğü gereksinimleri, veri bütünlüğüne duyulan ihtiyaç hala varken, ders sonu notuna katkıda bulunan özetleyici değerlendirmeden daha az katı olacaktır, kimlik doğrulama ve kimlik doğrulama konusunda daha az endişe olabilir. değerlendirmeyi biçimlendirici değerlendirme olarak alan kullanıcının doğrulanması, esas olarak kullanıcının yararınadır.

Ancak, kullanıcının doğru tanımlanmasının önemli olduğu biçimlendirici değerlendirmenin başka kullanımları da vardır. Örneğin, Challis (2005), öğrencinin test bankasındaki sorulara verilen doğru yanıtların modeli aracılığıyla tanımlanan zayıflık alanlarını keskinleştiren bir test prosedürünü üstlendiği uyarlamalı test tekniklerinin avantajlarını tartışır. Uyarlanabilir testin avantajlarından biri, değerlendirmeyi tamamlamak için gereken süreyi azaltmasıdır.

Bir tanısal değerlendirme aracı olarak, sonuçlar her öğrenciye uygun öğrenme etkinliklerini uyarlamak için kullanılabildiğinden, uyarlamalı test çok değerlidir. Bu nedenle, öğrenme etkinliklerinin uygun olması için uyarlamalı testi, dersi almış olan arkadaşının değil, öğrencinin yapması önemlidir.

Bir öğrencinin bu değerlendirme durumunda gizlice anlaşmaya varması ters etki yaptığı için, bu durumda kimlik tespiti için bir kullanıcı adı ve şifre talep etmek yeterli olabilir. Özetleme amaçlı çevrimiçi bir sınav olması durumunda, bu kabul edilebilir olmayabilir ve öğrencilerin çevrimiçi değerlendirmeye gözetim altında girmek için kampüste katılmaları gerekebilir.

Kimlik doğrulama/doğrulama, veri bütünlüğü ve güvenlik gereksinimlerine göre değişen resmi olmayan ve resmi değerlendirme durumlarının sürekliliği vardır. Gayri resmi değerlendirme için, güvenlik ve veri bütünlüğü gereksinimleri olmasına rağmen, kullanıcının kimliğinin doğrulanması sınırlı olabilir veya gerekmeyebilir.

Resmi değerlendirme yelpazesinin diğer ucunda, veri bütünlüğü ve güvenliği yüksek öneme sahip kimlik doğrulama ve doğrulama esastır. Erişim kontrolü sorunları da muhtemelen farklı olacaktır ve dikkate alınması ve ele alınması gerekir. Örneğin, öğrencilerin yalnızca bir deneme yapabileceği ve değerlendirmeyi sabit bir zaman diliminde tamamlaması gereken çevrimiçi bir sınav aracılığıyla yapılan resmi bir değerlendirmeyi düşünün; değerlendirme yöneticisinin teste giren kişinin kimliğini doğrulamak ve doğrulamak isteyeceğini tahmin ediyoruz.

Diğer bir gereklilik, değerlendirme yöneticisinin değerlendirmenin kopyalanmasını, yazdırılmasını veya başka bir şekilde dağıtılmasını istememesi ve ayrıca test sırasında başka programlara erişilmesini istememesi ve bu nedenle diğer uygulamalara erişimi devre dışı bırakması gerekmesidir. Sınava girildikten sonra değerlendirme sonuçlarına diğer akademik personel tarafından da not alma ve kalite kontrol amacıyla ulaşılması gerekmektedir. Bu diğer personelin, değerlendirme materyallerini ve verilerini görebilmesi gerekir, ancak bunları değiştirememesi gerekir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir