Süreç Odaklı Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Süreç Odaklı Öğrenme – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

24 Ocak 2022 Öğrenme sürecinin Aşamaları Süreç DEĞERLENDİRME örnekler Süreç odaklı DEĞERLENDİRME nedir 0
Bilgisayar Tabanlı Sistemler

E-iş Eğitiminde e-öğrenme Etkinlikleri: Süreç Odaklı Bir e-öğrenme Ortamına sahip bir Pilot Uygulama

Mevcut e-öğrenme araçları, çeşitli belge türlerinin değişimi ve öğrenciler arasında olduğu kadar öğrenciler ve öğretmen(ler) arasında iletişim için çok sayıda olanak sunmaktadır. Ancak eğitim, özünde süreç odaklıdır ve e-öğrenme alanındaki mevcut teknoloji, öğrenmenin özünü oluşturan faaliyetlere hiçbir destek sunmamaktadır. Bu yazıda, e-iş üzerine kapsamlı bir programda (küçük) kullanılan mevcut teknolojinin olanakları ve sınırları gösterilmektedir. Ayrıca, programın derslerinden birinde kullanılan yeni, aktiviteye dayalı bir araç hakkında ilk izlenim verilir.

Hollanda’da yüksek öğretim alanında Lisans/Yüksek Lisans yapısının tanıtılması, çeşitli eğitim programlarının yeniden düşünülmesine yol açmıştır. Bu makalenin odak noktası, teması e-iş olan bir yan dal programında (yan dal kendi kendine yeten ve tutarlı bir çalışma birimidir) e-öğrenme üzerinedir. Bu makalenin temel amacı, kapsamlı bir programda (yarım yıllık bir çalışma) e-öğrenme araçlarının kullanımını sunmak ve mevcut teknoloji ile neler yapılabileceğini ve (daha önemlisi) neler yapılamayacağını göstermektir. Deneyimlerimize göre, e-öğrenme için farklı bir paradigmaya ihtiyaç vardır: içerik tabanlı yerine aktivite tabanlıdır.

Yandalın başlangıcından itibaren, bir e-öğrenme aracının kullanımı programın merkezi bir unsuruydu. Bu yazıda, yüksek öğrenimdeki en önemli dönüşümlerin kısa bir tartışmasından sonra, yan dal e-işine ve yan dalda e-öğrenme araçlarının kullanıldığı çeşitli yollara genel bir bakış sunacağız. Deneyimlerimize dayanarak, öğrenme etkinliklerini destekleyen ve bu şekilde süreç odaklı değil veri odaklı mevcut araçları aşan akış kavramını içeren araçlara olan ihtiyacı tartışacağız.

Kısa bir süre önce Cordys* platformunda geliştirilen yeni bir e-öğrenme aracı olan Educator’ın beta sürümüyle denemeler yapabildik. Son olarak, bu makaleyi bu araçla ilgili ilk izlenimlerimizle bitireceğiz.

Yüksek öğretimde dönüşümler: daha fazla esnekliğe doğru

Eylül 2002’den bu yana Hollanda, Bologna’da “açık ve şeffaf bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı” yaratmak amacıyla yapılan niyet doğrultusunda yüksek öğretim alanında Lisans/Yüksek Lisans yapısını uygulamıştır.

Utrecht’teki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, müfredatında reform yapmak için bu fırsatı değerlendirdi. Değişikliklerden biri, 30 AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sisteminde 30 AKTS, ilk-zamanlı bir öğrenci için 840 saat veya yarım yıllık eğitime eşdeğerdir) tutarlı bir program olarak tanımlanan küçüklerin uygulanmasıdır. öğrencinin ana dersi (buna ana ders adı verilir).

Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler, bu şekilde, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, İşletme Bilişimi, e-öğrenme ve hatta Rusça alanlarında bir yan dal ile kapsamlarını genişletebilirler. Seçimlerindeki tek kısıtlama, yüksek öğretim müfredatının kalite standartlarına uyan bir programın varlığıdır.


Sosyal öğrenme kuramı
Süreç odaklı DEĞERLENDİRME nedir
Süreç değerlendirme Nedir
Süreç değerlendirme nasıl yapılır
Öğrenme sürecinin değerlendirilmesi
Öğrenme sürecinin Aşamaları
Teknoloji destekli değerlendirme hangi biçimde kullanılırsa süreç değerlendirme yapılabilir
Süreç DEĞERLENDİRME örnekleri


Utrecht’teki Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, reşit olmayanları tanıtarak, öğrencilerin mesleki eğitimlerinde büyük ölçüde kendi ilgi alanlarını takip edebilecekleri çok esnek bir sisteme sahiptir. Öğrencilerin kendi uzmanlıklarını seçebilecekleri diğer unsurlar ise stajlar ve tezlerdir. Yan dalın aksine bu unsurlar seçilen binbaşının konusu ile sınırlıdır.

Üniversitenin daha fazla esneklik elde etmesinin bir başka yolu da e-öğrenme kullanımıdır. Avustralya gibi iç bölgelerde yaşayan insanlar için uzaktan eğitimin gerekli olduğu ülkelerin aksine, Hollanda’da bir üniversiteye olan mesafeler küçüktür (tipik olarak 50 kilometreden az).

E-öğrenme araçlarına duyulan ihtiyaç, BİT’in, özellikle de Intemet’in toplumumuzda giderek artan baskın rolünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğitim alanında bir paradigma kayması yaşanmıştır, bilgi ve bilgi arayışının artık öğretmen rolündeki profesyonel ile öğrencinin sorumluluğunda olduğu, yeterliliğe dayalı eğitime bilgi aktarımı söz konusudur.

Bu paradigmanın etkili olması için, öğrencinin problem çözmek için çeşitli bilgi kaynaklarına erişmesi gerekir – e-öğrenme araçları, tüm farklı bilgi kaynaklarının yapılandırılabileceği bir yol sağlar. Son on yılda Hollanda eğitim kurumları tarafından e-öğrenme alanında birçok farklı proje üstlenilmiştir. Üniversitelerin tüm eğitim programlarında e-öğrenmeyi uyguladıklarını, e-öğrenme teknolojisini ve hatta içerik geliştirmeyi (yayıncıların ve/veya şirketlerin yardımıyla) dış kaynak sağlamaya çalıştıklarını gördük.

Bu ilk girişimlerden yalnızca birkaçı teknolojik sorunlar (örneğin bant genişliği) veya kültürel sorunlar nedeniyle başarılı olmuştur: birçok öğretim görevlisi yeni öğretim yöntemlerine uyum sağlamakta zorlanmıştır. Günümüzde üniversiteler çoğunlukla, e-öğrenmenin destekleyici bir role sahip olduğu bir harmanlanmış öğrenme konseptini kullanmakta ve bu şekilde, profesyonellerle – rol modelleri – ‘canlı’ iletişim yoluyla öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını güvence altına almaktadır.

Daha önce bahsedilen gelişmelerin etkisiyle eğitim kurumlarının yönetiminde esas olan müfredat yönetiminden öğrenme sürecini yönetmeye doğru kaymaktadır. Blackboard veya LeamExact gibi elektronik öğrenme ortamları, eğitim kurumlarına esnek ve şeffaf öğrenme yolları geliştirme imkanı sunar.

E-iş eğitiminde e-öğrenme araçlarıyla ilgili deneyimler

Daha önce de belirtildiği gibi, bu yazıda, bu fakültelerin personeli tarafından 3 farklı fakülteden BİT öğrencileri için geliştirilmiş bir program olan küçük bir e-işletmede e-öğrenme üzerinde durulacaktır.

Programa başlarken (ilk ders 2003 sonbaharında verildi), farklı eğitim kültürleri ve konuya ilişkin farklı görüşlerle uğraşmak zorunda kaldığımız açıktı. Kapsamlı tartışmalardan sonra aşağıdaki koşullar üzerinde bir anlaşmaya varıldı:

• Gerçek bir kuruluş için bir e-iş uygulaması, reşit olmayanın nihai sonucu olmalıdır.
• Ortak bir dil ve anlayış sağlamak için zorunlu bir kurslar çerçevesi gerekli olacaktır.
Öğrenciler ek dersler seçerek yandalları kişisel ilgi alanlarına göre ayarlayabilmelidir.
• Organizasyon, öğrencileri konuyla ilgili çok disiplinli takımlarda birlikte çalışmaya teşvik etmek için profesyonel bir çalışma ortamı sağlamalıdır.

2003 yılında yandalın başlangıcından itibaren, çok disiplinli öğrenmeye odaklanan ortaya çıkan programı, çeşitli talepleri karşılaması gereken elektronik bir ortamla desteklemeye karar verdik. Bir yandan öğrencilerin e-iş uygulaması üzerinde çalışabilecekleri, aynı zamanda vakalar ve sorular üzerinde çalışabilecekleri sanal bir ofis yaratmak mümkün olmalıdır.

Ayrıca çevre, çeşitli konularda (öğrenci-öğrenci ve öğretim üyesi-öğrenci(ler)) fikir ve belge alışverişinde yardımcı olmalıdır. Son olarak, ortam tartışma ve değerlendirmeler için bir platform sağlamalıdır. Bu amaçlar için Hollanda’da geliştirilen bir ortam olan Teletop’un elektronik ortamının kullanımını çok kolay bulduk. Ancak diğer araçlar (örneğin Lotus Notes, Blackboard, It’s learning, LeamExact vb.) aşağı yukarı aynı işlevselliği sunar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir