Telif Hakkı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Telif Hakkı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 E-kitap telif hakkı nasıl alınır Fotoğraf telif hakkı sorgulama Instagram telif hakkı ihlali cezası Kitap telif hakkı sorgulama Müzik telif hakkı ücretleri Soru bankası telif hakkı Telif hakkı örnekleri 0
Telif Hakkı – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

Telif Hakkı

Telif hakkı, telif hakkı sahibine bir dizi hak vererek fikri mülkiyet için yasal koruma sağlar. Yeni teknolojiler, telif hakkının onlara uygulama becerisine meydan okuyor gibi görünüyor, ancak yasa, temel ilkelerini korurken, yeni zorlukları barındırabileceğini kanıtladı.

Napster (kullanıcıların müzik indirdiği) gibi İnternet hizmetleri telif hakkının sınırlarına meydan okusa da, telif hakkı yasası en azından mahkemede kazanıyor gibi görünüyor.

Patentlerde olduğu gibi, Kongre’nin telif hakkı yasalarını yasama yetkisi, Kongre’ye “yazarlara ve mucitlere sınırlı süreler için kendi yazıları ve keşifleri üzerinde münhasır hak tanıyarak bilimin ve faydalı sanatların ilerlemesini teşvik etme” yetkisi veren ABD Anayasasından kaynaklanmaktadır. 

Başka bir deyişle Anayasa, telif sahiplerine ekonomik bir ödül vaat ederek yeni eserlerin yaratılmasını teşvik etmeye çalışır. Anayasa, yeni eserlerin yaratılmasını kamu refahını geliştirmenin bir yolu olarak görmektedir.

Genellikle 1976 Telif Hakkı Revizyon Yasası olarak adlandırılan mevcut Telif Hakkı Yasası, 1 Ocak 1978’de yürürlüğe girdi. 1909 Telif Hakkı Yasası’nın yerini aldı. Ancak, 1909 yasası bazı mahkeme davalarında hala bir rol oynamaktadır. Örneğin, 1998’de Martin Luther King Jr.’ın 1963’teki “Bir Rüyam Var” konuşması, King’in mülkünün CBS’ye açtığı bir ihlal davasının temelini oluşturdu.

Bir A&E videosunda konuşmanın bir CBS videosu kullanılmıştı. King mülkü konuşmanın sahipliğini iddia etti; CBS, konuşmanın kamu alanına girdiğini iddia etti. Davayı çözmek için mahkeme, o sırada yürürlükte olan 1909 yasasına baktı. Mahkeme, konuşmanın telif hakkı bildirimi olmadan serbestçe dağıtıldığını ve telif hakkı olmadan bir haber bülteninde yayınlandığını tespit etti. Böylece, 1909 yasasının katı telif hakkı bildirimi gereklilikleri uyarınca mahkeme, konuşmanın kamu alanına girdiğini tespit etti.

Neler Telif Hakkıyla Korunabilir?

Telif Hakkı Yasası’nın beş bölümü, telif hakkıyla korunan bir çalışmayı neyin oluşturduğu sorusunu ele almaktadır. Bölüm 102, telif hakkıyla ilgili temel kriterleri sağlar. Bir eser, doğrudan veya bir makine veya cihaz yardımıyla iletilebileceği somut bir ifade ortamında sabitlenmiş orijinal bir yazarlık eseri olmalıdır.

Böyle bir eserin içine düşebileceği sekiz kategori şunlardır: edebi eserler; eşlik eden kelimeler de dahil olmak üzere müzik eserleri; eşlik eden herhangi bir müzik de dahil olmak üzere dramatik eserler; pantomimler ve koreografik çalışmalar; resim, grafik ve heykel çalışmaları; sinema filmleri ve diğer görsel-işitsel eserler; ses kayıtları; ve mimari eserler.

Ayrıca, telif hakkının “herhangi bir fikri, prosedürü, süreci, sistemi, çalışma yöntemini, konsepti, prensibi veya keşfi kapsamadığını” açıkça belirtir. Buna başlıklar, isimler, kısa ifadeler, yalnızca içerik listeleri, standart takvimler ve cetveller ile kayıt gibi somut bir biçimde sabitlenmemiş doğaçlama konuşmalar gibi eserler dahildir.


Telif hakkı örnekleri
Kitap telif hakkı sorgulama
Fotoğraf telif hakkı sorgulama
Instagram telif hakkı ihlali cezası
E-kitap telif hakkı nasıl alınır
Şiir okumak telif hakkı
Soru bankası telif hakkı
Müzik telif hakkı ücretleri


Bölüm 103, derlemeleri ve türev çalışmaları içerir. Buradaki yakalama, derleme veya türev çalışmanın telif hakkının “yalnızca yazarın katkıda bulunduğu materyali kapsamasıdır”. Önceden var olan çalışmanın telif hakkını etkilemez.

Bölüm 104 ve 104A, çalışmanın ulusal kökenini ele almaktadır. Bölüm 104, bir veya daha fazla yazarın ABD vatandaşı olması veya Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması veya Amerika Birleşik Devletleri’nin anlaşmalı olduğu bir ülkenin vatandaşı olması gibi yayınlanmış eserler için kriterleri ortaya koymaktadır. Bölüm 104A, 1996’dan önce Amerika Birleşik Devletleri’nde kamu malı olan bazı yabancı eserlere telif hakkı korumasını geri getirir ve telif hakkı süresinin geri kalan kısmı için, kamu malı girmemiş olsaydı, eser verilmiş olurdu.

Bölüm 105, ABD hükümetinin eserlerinin telif hakkına tabi olmadığını söylüyor. Bu, birçok öğeyi kamusal alana yerleştirir. Ancak, bağımsız bir müteahhit tarafından yaratılan devlet işleri, sözleşmenin ifadesine bağlı olarak gerçekten de o müteahhit tarafından telif hakkına tabi olabilir. Posta pulları, ABD Posta Servisi tarafından oluşturulmuş olmasına rağmen, gerçekten de telif hakkına tabidir.

Telif Hakkı Sahibi Kimdir?

İlerleyen bölümlerde telif hakkı sahibi açıklanmaktadır. Bir çalışma sabit bir biçimde oluşturulur oluşturulmaz, telif hakkı ilk olarak yazara aittir ve daha sonra telif hakkı tarafından verilen hakların bir kısmını veya tamamını başkalarına devretmeye karar verebilir (aşağıdaki 106. bölüm tartışmasına bakınız). Kiralık bir eserde telif hakkı sahibi işverendir.

Kiralamak için yapılan bir işi “çalışan tarafından kendi işi kapsamında hazırlanan” veya özel olarak sipariş edilen veya kullanım için görevlendirilen bir eser (örneğin, toplu bir çalışmaya katkı, bir çeviri, bir test, bir atlas, bir test için cevap materyalleri, bibliyografyalar, bir dizin ve bir ses kaydı). Taraflar, imzalı bir yazılı belgede, işe alınmak üzere yapılan iş tanımına açıkça karar vermiş olmalıdır.

Telif hakkı sahibinin hak paketini açıklar. Telif hakkı sahibine aşağıdakilerden herhangi birini yapma ve yetkilendirme için münhasır haklar verir: (1) çalışmayı kopyalar veya ses kayıtları olarak çoğaltmak; (2) telif hakkı çalışmasına dayalı türev çalışmalar hazırlamak; (3) eserin kopyalarını veya fon kayıtlarını satış veya başka bir mülkiyet devri veya kiralama, kiralama veya ödünç verme yoluyla halka dağıtmak; (4) edebi, müzikal, dramatik ve koreografik eserler, pandomimler, hareketli resimler ve diğer görsel-işitsel eserleri halka açık olarak sergilemek; (5) edebi, müzikal, dramatik ve koreografik eserleri, pandomimleri ve bir sinema filminin veya diğer görsel-işitsel eserlerin münferit görüntüleri de dahil olmak üzere resimsel, grafik veya heykel çalışmalarını halka açık olarak sergilemek; ve (6) bir dijital ses iletimi yoluyla ses kayıtlarını alenen gerçekleştirmek. Ek olarak, bölüm 106A, görsel sanatların belirli yazarlarına atıf ve bütünlük haklarını verir. Ancak, 106. madde tarafından verilen tüm haklar, 107 ila 121. maddelerde belirtilen muafiyetler ve zorunlu lisanslarla sınırlıdır.

Ne kadar sürer?

Telif hakkı sahibinin münhasır hakları ne kadar sürer? Telif Hakkı Yasası’nın 3. Bölümü, telif hakkının süresini belirler. 1998’de Sonny Bono Telif Hakkı Uzatma Yasası ile değiştirilen Bölüm 302, 1 Ocak 1978’de veya sonrasında oluşturulan eserler için temel telif hakkı süresini, yazarın ömrü artı yetmiş yıl olarak belirler.

Ortak çalışmalar (yani iki veya daha fazla yazar) için bu terim, hayatta kalan son yazarın ömrü artı yetmiş yıldır. Anonim ve takma adlı eserler ve kiralanmak üzere yapılan eserler, hangisi önce sona ererse, ilk yayınlandığı yıldan itibaren doksan beş yıl veya oluşturulduğu yıldan itibaren 120 yıl boyunca telif hakkı korumasına sahiptir.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir