Telifte Sınırlamalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Telifte Sınırlamalar – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

3 Kasım 2021 aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel hakları ifade etmektedir? Google telif hakkı Instagram telif hakkı Telif hakkı cezası Telif hakkı ihlali Telif Hakkı Kanunu Telif Hakları nelerdir 0
Yapay Veri Kümesi

Telifte Sınırlamalar

Telif hakkı sahiplerine 106 ve 106A bölümlerinde belirli münhasır haklar tanıyan Kongre, 107-122 bölümlerini derhal ekleyerek “münhasır haklara sınırlamalar” getirdi. Bölüm 107, ilk kez telif hakkı yasasına dahil ederek, adil kullanım adli doktrinini yeniden ifade eder.

Bu bölüm, telif hakkıyla korunan bir çalışmanın örneğin “eleştiri, yorum, haber raporlama, öğretim (sınıf kullanımı için birden çok kopya dahil), burs veya araştırma gibi amaçlarla” kopyalar veya ses kayıtları olarak çoğaltılmasına izin verir. Bölüm 107, telif hakkıyla korunan bir çalışmanın belirli bir kullanımının gerçekten adil kullanım olup olmadığını belirlemek için dört kriter tanımlar:

● Kullanımın amacı ve karakteri: Bu, kar amacı gütmeyen bir eğitim amaçlı mı yoksa doğası gereği ticari mi?
● Telif hakkı alınmış çalışmanın doğası: Gerçek mi yoksa kurgu mu?
● Miktar ve önem: Bir bütün olarak telif hakkı eserinin küçük veya büyük bir kısmı mı?
● Kullanımın, telif hakkı alınmış çalışmanın potansiyel pazarı veya değeri üzerindeki etkisi: Orijinal çalışmanın piyasası, çoğaltma nedeniyle değer kaybetmiş midir?

Bölüm 107 ayrıca, yayınlanmamış eserlerin gerçekten de dört kriterin dikkate alınmasına dayalı olarak adil kullanım kapsamına girebileceğini açıkça belirtmektedir. Bölüm 108, ayrıntılı kriterler tarafından korunan belirli muafiyetler vererek, kütüphaneler ve arşivler tarafından çoğaltılmaya döner. Böylece bu bölümdeki dokuz alt bölüm daha fazla alt bölüm oluşturur.

Birinci alt bölüm, bir kütüphanenin veya arşivin veya onların istihdamı kapsamında hareket eden herhangi bir çalışanının, bir eserin bir kopyasını veya ses kaydını (aşağıdaki iki alt bölümde belirtilenler hariç) çoğaltmasına veya bu kopyayı veya ses kaydını dağıtmasına izin verir. ticari kullanım için tasarlanmamıştır, kütüphane halka açıktır ve bir telif hakkı bildirimi içerir.

İkinci alt bölüm, yalnızca koruma ve güvenlik amacıyla yayınlanmamış bir çalışmanın en fazla üç kopyasına izin verir. Kopya dijital formatta ise, kütüphane veya arşiv binaları dışında bu formatta kullanıma sunulamaz.

Üçüncü alt bölüm, yayınlanmış bir eserin üç kopyasının veya fonokorunun, hasar görmüş, bozulan, kaybolan veya çalınan bir kopya veya fonorkorun veya eserin mevcut formatının eski haline gelmesi durumunda değiştirilmesine izin verir. Ancak bu kopyalar, ancak makul bir fiyata yenisini bulmak için makul bir çaba gösterilmişse ve dijital formattaki herhangi bir kopya, kütüphane veya arşiv binası dışında kamuya açık hale getirilmezse yapılabilir.


Telif Hakları nelerdir
Telif hakkı örnekleri
Instagram telif hakkı
aşağıdakilerden hangisi fikir ve sanat eserleri üzerindeki düşünsel hakları ifade etmektedir?
Telif Hakkı Kanunu
Telif hakkı ihlali
Google telif hakkı
Telif hakkı cezası


Bu alt bölüm açısından, bir işi bu formatta saklamak için gerekli makine veya cihaz artık üretilmiyorsa veya artık makul bir şekilde ticari olarak mevcut değilse, bir format eskimiş olarak kabul edilir. Sonraki dört alt bölüm, bir makalenin bir kopyası veya bir çalışmanın tamamı gibi, kullanıcı kopyalama ve kütüphaneler arası ödünç verme kopyası ile ilgili konularla ilgilidir. 8. Alt bölüm, bir yazara verilen bir telif hakkının ömür artı yetmiş yıllık süresinin etkisini hafifletmeye yönelik bir girişimdir.

Ancak, kitaplık veya arşivler, (1) eser normal ticari kullanıma tabi ise; (2) kopyalar veya ses kayıtları makul bir fiyata elde edilebilir; veya (3) telif hakkı sahibi, önceki iki koşuldan birinin geçerli olduğuna dair bir bildirim gönderir. Son alt bölüm açıkça, 108. Bölümün bir müzikal, resimsel, grafiksel veya heykelsi esere veya bir sinema filmi veya diğer görsel-işitsel eserlere, haberlerle ilgili olmadıkça uygulanmadığını açıkça belirtmektedir.

Bölüm 109, belirli bir kopyanın veya ses kaydının aktarılmasıyla ilgilidir. Bir kişinin bir ses kaydı veya bilgisayar programı varsa, o kopyayı kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez. Ancak bu, kar amacı gütmeyen bir kütüphane veya eğitim kurumu tarafından kar amacı gütmeyen amaçlarla bir fonokordun kiralanması, kiralanması veya ödünç verilmesi için geçerli değildir.

“Kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumu tarafından yasal olarak oluşturulmuş bir bilgisayar programı kopyasının, kar amacı gütmeyen başka bir eğitim kurumuna veya öğretim üyelerine, personele ve öğrencilere devredilmesi, kiralama, kiralama veya ödünç verme teşkil etmez.” Kâr amacı gütmeyen kütüphanelerin, her kopyanın ambalajına iliştirilmiş bir telif hakkı uyarısı varsa, bilgisayar programlarını ödünç verebileceğini belirtmekle devam ediyor.

Bölüm 110, telif hakkı ihlali olarak kabul edilmeyen performansları ve gösterimleri tanımlar. İlk alt bölüme, “yalnızca evde kullanım için” olarak işaretlenmiş video kasetleri göstermenin yasallığı hakkındaki tartışmalarda atıfta bulunulmaktadır. Kâr amacı gütmeyen eğitim kurumlarının eğitmenleri veya öğrencileri, bir çalışmanın yasal bir kopyasını “bir sınıfta veya öğretime ayrılmış benzer bir yerde yüz yüze öğretim etkinlikleri mahkemesinde” icra edebilir veya sergileyebilir.

Genel fikir birliği, bu alt bölümün, video kasetlerin yalnızca öğretim amacıyla sınıfta gösterilmesine izin verdiğini açıklamaktadır. “Yalnızca evde kullanım için” video kasetleri ödül olarak gösterilmeyebilir (örneğin, iyi katılım için veya sadece bir sınıfa bebek bakıcılığı yapmak için).

Bölüm 117, bir bilgisayar programının bir kopyasının sahibine, arşiv amacıyla bu programın bir kopyasını çıkarmasına izin verir. Program artık o kişiye ait değilse, arşiv kopyası imha edilmelidir. Bu bölüm aynı zamanda “bilgisayar programının bir makine ile birlikte kullanılmasında ve başka hiçbir şekilde kullanılmamasında önemli bir adım” olduğunda da bir kopyanın çıkarılmasına izin verir.

Kısım 121, tedbiri getiren Senatör John H. Chafee’nin 16 Eylül 1996’da Telif Hakkı Yasasına eklenmesinden sonra Chafee Değişikliği olarak da bilinir. Kör veya diğer engelli kişiler için telif hakkıyla korunan eserlerin çoğaltılmasını ele alır. Bu, kör yetişkinlere kitap sağlamak için 1931 yasası uyarınca özel formatlarda kitap ve diğer yayınları almaya uygun bireyleri ifade eder.

Bu bölüme göre, “Yetkili bir varlığın daha önce yayınlanmış, dramatik olmayan bir edebi eserin kopyalarını veya ses kayıtlarını çoğaltması veya dağıtması, bu tür kopyaların veya ses kayıtlarının yalnızca görme engelliler tarafından kullanılmak üzere özel biçimlerde çoğaltılması veya dağıtılması durumunda telif hakkı ihlali değildir. 

Bu kopyalar veya ses kayıtları, yalnızca kör veya diğer engelli kişiler tarafından kullanılan özel bir formatta çoğaltılabilir veya dağıtılabilir. Bu özel biçimler, “Körler veya diğer engelli kişiler tarafından özel olarak kullanılmak üzere olan Braille, ses veya dijital metinlerdir.” “Özel bir format dışında başka bir formatta daha fazla çoğaltma veya dağıtımın bir ihlal olduğunu” belirten bir bildirim içermeli ve bir telif hakkı bildirimi içermelidir.

Bununla birlikte, bölüm “standartlaştırılmış, güvenli veya norm referanslı testler ve ilgili test materyalleri veya bölümler hariç bilgisayar programları için geçerli değildir. . . geleneksel insan dilinde (resimsel çalışmaların açıklamaları dahil) ve bilgisayar programlarının olağan kullanımı sırasında kullanıcılara gösterilir.”

Bölüm 111, özellikle kablo sistemleri tarafından yapılan ikincil aktarımlara odaklanmaktadır; bölüm 112, geçici kayıtlar; bölüm 113, resim, grafik ve heykel çalışmaları; bölüm 114, ses kayıtlarının iletilmesi; 115. bölüm, ses kayıtları yapmak ve dağıtmak için zorunlu lisanslar; ve bölüm 116, bozuk parayla çalışan fonorkord oynatıcılar (örneğin müzik kutuları) aracılığıyla halka açık performanslar yer alır.

Bölüm 118, ticari olmayan yayıncılıkla bağlantılı olarak belirli eserlerin kullanımına odaklanır; özel ev görüntüleme için süper istasyonların ve ağ istasyonlarının ikincil iletimleri hakkında bölüm 119; ve yerel pazarlardaki uydu taşıyıcıları tarafından yapılan ikincil aktarımlara ilişkin bölüm 122. Bölüm 120, mimari eserlere dönüyor. Bu bölümlerin ortalama sınıf üzerinde sınırlı etkisi vardır.

Herhangi Bir Alan Bulunamadı.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir