Temel Beceriler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Temel Beceriler – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

5 Nisan 2022 21 yy becerileri Nedir 21. yüzyıl öğretmen becerileri Dijital beceriler Nelerdir Temel beceriler e PLATFORMU 0
Yapay Veri Kümesi

ANAHTAR BECERİLERİYLE MÜFREDAT REFORMU

Müfredatı inceleme fırsatı ve öğrencilerin nihai hedefleri olarak iyi kariyer beklentilerini gerçekleştirdikleri anlayışı ile, uygun öğrenme etkinlikleri ve değerlendirmeleriyle uyumlu hale getirmek için meslek kuruluşu tarafından belirlenen öğrenme çıktılarını araştırmaya başladık.

Programı geliştirirken eğitim sunumundaki modern eğilimlere uygun olarak, uygulanan değerlendirme metodolojilerinde önemli değişiklikler yapılmış ve yılsonu sınavlarının azaltılması ve program boyunca sürekli değerlendirme unsurlarına daha fazla vurgu yapılması vurgulanmıştır. Program komitesi tarafından, mesleki gelişim ve proje yönetimi kurslarının %100 biçimlendirici olarak değerlendirileceği ve bu da kursların sunumunda daha fazla esnekliğe izin vereceği konusunda anlaşmaya varıldı.

Temel Becerilerin Ana Müfredata Yerleştirilmesi

Araştırmalar, yumuşak becerilerin gelişiminin ana akım müfredata entegre edilmesinin, ana akım temel derslere daha fazla uygunluk ve çeşitlilik sağlayacağını (teorik bağlam tarafından daha az boğulmuş) ve ayrıca bu becerilerin daha pragmatik bir şekilde uygulanmasına ve gösterilmesine izin vereceğini göstermiştir.

Çoğu öğrenci, “yenilikçi vizyonlarını” icat etme, tasarlama, inşa etme ve yaratma fikrini sevdikleri için mühendis olmayı seçer. Ancak bazen, üniversitedeki erken deneyimleri, çok sayıda teorik çalışma olduğundan ve ilgili “prosedürleri takip et” laboratuvarları oluşturduğundan, tam tersi beklentilere yol açabilir, genellikle öğrenciler son sınıfa kadar gerçek bir tasarım çalışmasıyla karşılaşmazlar. ilk yıllarında neredeyse hiç çılgın, beyin fırtınası seansı yoktur.

Bazı öğrenciler için bu deneyimler oldukça sıkıcı olabilir. Mühendisliği neden sevdiklerini unuturlar ve dahası kariyer seçimlerini sorgulamaya başlarlar. Bazı insanlar üniversitenin bizi daha az zeki yapabileceğini söylüyor. Bu doğru mu yoksa belirli bir şekilde düşünemeyecek kadar adapte olduğumuz için üniversite içimizdeki yaratıcılığın parçalarını kaybetmemize mi neden oluyor? Öğrenciler kendilerine öğretildikleri şekle kurallara ve teorilere göre öğrenmeye- çok alışabilir ve gerçek olanı unutabilirler.

Geleneksel laboratuvarlar öğrencilerin temelleri öğrenmesi ve kavraması için zorunludur ancak aynı zamanda öğrenciler yaratıcı fikirleriyle cesaretlendirilmeli ve yanlış olsalar bile cesaretleri kırılmamalıdır, çünkü hata yapmakta sakınca yoktur. Ne de olsa Roma bir günde inşa edilmedi. Sadece denemeler ve yanılmalarla yeni icatlar icat edilebilir.

Bu nedenle yaratıcılık, öz-yönelimlilik ve eleştirel düşünme gibi yumuşak becerilerin öğrenimlerinin ilk yıllarında kazandırılması gerektiğine karar verildi. Programın ilk yılında, yapılandırılmış resmi bir yaklaşımdan ziyade serbest biçimli, beyin fırtınası tarzında doğal yaratıcılıklarını keşfetmek için bir tasarım proje yarışması başlatıldı.


Dijital beceriler Nelerdir
21 yy becerileri Nedir
21. yüzyıl becerileri pdf
21. yüzyıl öğretmen becerileri
Temel beceriler e PLATFORMU
21. yy becerileri meb
Dijital beceriler CV
21. yüzyıl becerileri oecd


Proje, “Scrap-yard Challenge” adlı televizyon programını taklit etti. Öğrenciler, ortak bir tema ve bir dizi kural verilerek, deneme yanılma yoluyla gerçek hayat uygulamasıyla ilgili bir mühendislik cihazı uygulayacak ve inşa edeceklerdir. Öğrencilerin çiftler halinde veya kendi başlarına çalışma seçeneği vardı. Projeyi tamamlamak için altı hafta veriyorlardı ve fikirlerine ve inşasına yardımcı olmak için 2 saatlik iki atölye çalışması kuruldu.

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı da büyük ölçüde teşvik edildi. Başlangıçta, proje tasarımının kursun değerlendirmesinin bir parçası olmaması ve lisans programındaki herhangi bir baskıyı ve değişikliği azaltmak için isteğe bağlı olması gerektiğine karar verildi.

Ve sınıfın %80’i rekabetçi doğası ve kendi fikirlerini geliştirme ilgileri nedeniyle katılmış olsa da, daha sonra ders müfredatının bir parçası olarak uygulanmasına karar verildi ve herkes için faydalı olacağı için yaygınlaştırıldı. 

Değerlendirme, tasarım süreciyle ilgili bir sunumu ve nihai ürünle ilgili bir gösterimi içeriyordu. Kazanan, genel tasarım, özgünlük, fizibilite, ekonomik ve çevresel yönler ve sunum becerileri açısından değerlendirildi; bu kriterler açıklanarak öğrencilere verilmiştir.

Ödül çok ilham verici olduğundan, büyük bir elektrik mühendisliği şirketi ile bir yaz iş sözleşmesi olduğundan, kazanan profesörler ve şirketten bir temsilci tarafından değerlendirildiği ve projenin kural ve koşullarını yerine getirmesi gerektiği için proje rekabetçiydi. Kazananlar ve ikinciler, konuyla ilgili coşkularını göstermek ve nihayetinde alana yeni başvuru sahipleri çekmek ve tanıtmak için üniversite açık günlerine ve mühendislik fuarlarına davet edildi.

Son ürünlerin bazıları, profesörlerin standartlarına göre bile şaşırtıcı derecede yenilikçi olduğundan, sonuç cesaret vericiydi; aslında, hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri sonuçlardan motive oldular. Proje yarışması 3 yıldır devam ediyor ve öğrencilerle yapılan gözlemler ve tartışmalar, öğrencilerin bu tür tasarım projelerine gerçekten daha fazla ilgi duyduğunu açıkça gösterdi. Proje sırasında, belirli temel beceriler konusunda farkındalık sağlandı ve kariyer fırsatları için önemli olduğuna inandıkları hedeflere yönelik uygulama ve gösterme fırsatları verildi.

Tasarım projesinin başarısını takiben, ikinci yıldaki mesleki gelişim kursunun yerini, DSP çipi kullanarak bir robot tasarlamayı içeren bir tasarım kursu aldı. Bu ders, öğrencilere DSP çipinin nasıl programlanacağı da dahil olmak üzere bazı temel arka planlar vermek için bir dönem boyunca her hafta düzenlenen atölye çalışmaları dışında birinci yıl tasarım projesine benzer.

Öğrencilerin, ekstra bir temel beceri düzeyi ekleyen bu tasarım projesinde ekipler halinde çalışması bekleniyor. Her takım haftalık ilerlemeyi rapor etmek için bir günlük defteri tutacaktı; ekibin herhangi bir üyesi kayıt defterine veri ve yorum girebilir.

Temel becerilerin öğrenilmesini temel müfredata yerleştirmek, hem mesleki gelişim kurslarında hem de temel mühendislik kurslarında öğrenci katılımına ve öğrenci katılımının genişletilmesine önemli ölçüde yardımcı oldu. Daha da önemlisi, mühendis olarak beklentileri ile üniversitedeki daha az heyecan verici öğrenme gerçekleri arasında denge kurmak için yaratıcılıklarını, öz-doğruluklarını ve öz motivasyonlarını kullanmalarına izin verdi; hem bir üniversite öğrencisi olarak hem de bir mühendisin rolü olarak öğrenci motivasyonunu ve öğrenciyi elde tutmayı desteklemek için öğrenci çıkarlarını korumak gerekir.

Anahtar Beceriler Olarak Kariyer Planlama ve Yaşam Boyu Öğrenme

Kariyer Yönetimi Becerileri, ‘bir kuruluşta istihdam edilebilirliğinizi en üst düzeye çıkarmak için gereken beceriler dizisidir; güçlü yönlerinizi, ilgi alanlarınızı, değerlerinizi ve becerilerinizi bilmek ve istihdam edilebilirliğinizi en üst düzeye çıkarmak ve fırsatlarınızı genişletmek için zayıf olan alanlarda hareket edebilmektir.

Kariyer planlaması, eğitim boyunca büyük ölçüde meydana gelen bir kelime gibi görünmüyor, kariyerle ilgili herhangi bir kurs, genellikle üniversitedeki kariyer servisleri tarafından düzenleniyor ve isteğe bağlı ve disipline özgü değil. Ciddi düşünceler veya ‘kariyer’ kelimesini döndüren planlama hakkında çok az hatıra var. Aslında şans, inanç ve hayattaki ortak adımları izleyen koşullar, bugüne kadar birçok insanın kariyerinde ve hayatında daha büyük rol oynayan kelimeler olabilir.

Bu, geçmiş dönemde mümkün olabilir, ancak iş etiği değiştiği için şimdiki ve gelecekteki nesil için mümkün değildir. Mezunların artık ömür boyu bir işi yok, mezunlar genellikle mezun olduktan sonra serbest meslek sahibi oluyorlar; değişiklikleri planlamaları ve belirsizlikle başa çıkmaları gerekiyor ve daha da önemlisi, istihdam edilebilir kalmayı öğrenmeye devam etmeleri gerekiyor. Öğrencilerin sosyal, kişisel ve profesyonel olarak yollarını bilmeleri gerekir; Bunu başarmak için kariyer planlama ve yaşam boyu öğrenme becerilerine ihtiyaçları vardır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir