Uçtan Uca Çözüm – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uçtan Uca Çözüm – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

20 Aralık 2021 İnnova Bilişim İnnova çözüm ortakları İnnova İK direktörü İnnova Servis İnnova yazılım 0

Uçtan Uca Çözüm

Sunucu, gerekli QoS garantilerini sağlayan hız kontrol tahmini gibi gerekli bilgi işlem yoğun işlemleri gerçekleştirir. Bu yaklaşım, istemci tarafında ekipman genel giderlerini ve gecikmeyi azaltır. Şekil 4.1’den, önceden kurulmuş kameralar (mikrofonlu) önce amfilerdeki ham video ve ses verilerini yakalar ve verileri bir multimedya sunucusuna gönderir. Başlangıçta, yalnızca bir multimedya sunucumuz var.

Sonraki sistem ölçeklenebilirliğini geliştirmek için, her multimedya sunucusu, kameraları tek bir coğrafi konumdaki (örneğin, tüm amfiler tek bir binada) idare edecek şekilde tasarlanmıştır. Veriler daha sonra MPEG-4 standardı kullanılarak sıkıştırılır, böylece sunucu oynatma, duraklatma, geri sarma ve hızlı ileri sarma gibi VCR benzeri işlevleri destekleyebilir. Sıkıştırılmış veriler, gerekirse daha sonra geri almak için bir multimedya veritabanında arşivlenebilir. Her multimedya ders dizisi, sonraki tanımlama için uygun şekilde etiketlenir. Bir etiket aşağıdaki bilgileri içerebilir:

Bir öğrenci ders anlatımı isterse, iki senaryodan biri gerçekleşebilir. “Canlı” ders oynatma talep edilirse, multimedya sunucusu uygun amfiden ham video/ses sinyallerini alacak, verileri sıkıştıracak, gerekli QoS kontrolü ve İnternet taşıma işlemlerini gerçekleştirecek ve İnternet üzerinden müşteriye bilgi vermek gerekir.

İstemci uygulaması daha sonra hata kurtarma (uygun olduğu şekilde) ve MPEG açma işlemini gerçekleştirir. Öte yandan, eğer kaydedilmiş ders tekrarı isteniyorsa, multimedya sunucusu öncelikle ilgili sıkıştırılmış veriyi veri tabanından alır. Diğer işlemler “canlı” durumda olduğu gibidir.

Her iki durumda da, bir değişim sunucusu gerekli dizin ve IP çözümleme hizmetlerini ve oturum kontrolünü (örneğin anlaşma ve sonlandırma) sağlar. Bu, multimedya sunucularının yükünü azaltır, böylece bu sunucular ses ve video verilerini işlemeye ayrılabilir.

Entegre QoS kontrol mekanizmamızın (IQCM) bir şemasını göstermektedir. Ağ tıkanıklığı kontrolü ve hata kontrolü görevlerini yerine getiren dört işlemli bir mekanizmadır. Her alıcı, paket kaybı verilerini toplar ve verileri analiz için multimedya sunucusuna iletir. Analize dayanarak, sunucu ağ tıkanıklığı tahmini ve hız ayarlaması yapar. Tüm bu bilgiler daha sonra video/ses verilerine eklenen gereksiz kurtarma bilgilerinin miktarını ayarlamak için kullanılır, bu veriler daha sonra ilgili alıcıya gönderilir.

Kullanıcıların herhangi bir Java etkin Web tarayıcısını kullanarak başlatabilecekleri, kullanımı kolay bir arayüz geliştirdik. Arayüz, gelişmiş kullanılabilirlik için VCR benzeri düğmeler sağlar. Bir öğrenci, “Pencere” menüsü altında istenen “canlı” veya kayıtlı ders oturumunu bulmak için öncelikle rehber hizmetini kullanabilir. Daha sonra öğrenci, “Video” menüsü altında video ayarlarını (ör. kamera açısı) değiştirebilir. Gelecekte, son kullanıcıların istenirse kısmi video dizilerini yerel olarak kaydetmelerine izin vermeyi amaçlıyoruz.

Performans Analizi

Uçtan uca çözümümüzün etkinliğini ölçmek için paket kayıp oranlarını ve kullanıcı memnuniyet seviyesini ölçmek için bir dizi deney gerçekleştirdik. Yüzde 25’ten fazla bir paket oranının, multimedya ders oynatma kalitesinin düşük algılanmasına yol açacağını, yüzde 10’dan az bir kayıp oranının ise iyi olarak kabul edildiğini bulduk.

Windows 98 çalıştıran (biri multimedya sunucusu ve diğerleri istemci olarak) 128 megabayt RAM’e sahip beş Pentium II 400MHz PC kullanarak, deneylerimizi 10.00 – 11.00 (yüksek ağ kullanımı periyodu) ve 22.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirdik ( nispeten düşük ağ kullanımı). Her bir video oturumu 10 dakika sürmüştür. Deneysel sonuçlar sırasıyla gösterilmiştir.

İlk ağ durumu çok zayıftı ve yüzde 30’dan fazla yüksek paket kaybı oranıyla sonuçlandı. QoS kontrol mekanizması yanıt verdi ve kayıp oranını yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki kabul edilebilir bant içine indirdi. 420. saniyede, kayıp oranında ani ve önemli bir artış oldu ve yüzde 20’nin biraz üzerine çıktı. Bu muhtemelen diğer kullanıcılar tarafından ağ kullanımındaki artıştan kaynaklanıyordu.


İnnova çözüm ortakları
İnnova Bilişim
İnnova yazılım
İnnova Servis
İnova firması
İnnova İK direktörü
İnnova Bilişim sahibi
İnnova Türk Telekom


Paket kaybı oranında, başlangıçtaki yüzde 23’ten yüzde 10’un biraz altına, iyi bir oynatma kalitesiyle sonuçlanan kademeli bir azalmayı gösterir. Genel olarak, daha az dalgalı bir eğri göstermektedir. Her iki ağ koşulunda da paket kayıp oranımızın sürekli olarak yüzde 10’dan yüzde 20’ye kadar değiştiği sonucuna vardık. Bu nedenle, ders anlatımının algılanan kalitesi “kabul edilebilir” ile “iyi” arasında değişiyordu ve çoğu zaman “oldukça iyi” olarak kabul ediliyordu.

Son kullanıcıların bir multimedya dağıtım sisteminin algılanan kalitesi, en az objektif ölçümler kadar önemlidir. Bu nedenle, altı gönüllüden, algılanan ders yürütme kalitesi ve yanıt hızı gibi kriterlere göre sistemimizi rastgele test etmelerini ve derecelendirmelerini istedik. Bu subjektif testin sonuçlarını özetlemektedir.

Video ve ses kaliteleri ayrı ayrı ele alınmaktadır. Senkronizasyon, video ve ses sinyallerinin birbiriyle ne kadar iyi örtüştüğünü ifade eder. Tepki süresi, bir talebin ardından oynatma verilerinin alınması için geçen süreyi ölçer. Her testçiden ayrıca sistem hakkında genel bir puan vermesi istendi. İlk sonuçların oldukça cesaret verici olduğu sonucuna varıyoruz. 56 kbps modem bağlantısı ile kullanıcılar, popüler ticari sistemlere kıyasla, sistemimizin ağ kesintilerinden kaynaklanan kalite bozulmalarına karşı daha az duyarlı olduğunu bildirmiştir.

Sonuç ve İleri Araştırma

Bu bölümde, interneti eğitim amaçlı bir iletişim ortamı olarak benimseme motivasyonunu özetledik. Özellikle “canlı” ve kayıtlı ders oturumlarının sunumu için İnterneti kullanma fırsatını vurguladık. Bununla birlikte, bant genişliği, paket kaybı ve gecikmeler üzerindeki ciddi kısıtlamalar nedeniyle İnternet, ses ve video verilerinin iletimi için zorlu bir ortamdır. Ayrıca, mevcut İnternetin en iyi çaba doğası, herhangi bir QoS garantisi sağlamaz.

Bu nedenle, entegre uygulama katmanı QoS kontrol mekanizması ile isteğe bağlı İnternet dersi sunumu için uçtan uca bir çözüm sunduk. Sistemimiz, birkaç öğrencinin aynı anda ders oturumlarına erişmesine izin veren bir-çok sunucu-istemci topolojisine dayanmaktadır. İstemci tarafında nispeten az ekipman ek yükü vardır. Aslında, öğrencilerin istemci uygulamasını başlatmak için yalnızca standart bir Web tarayıcısı kullanmaları gerekir. Yapılan ilk testlerden elde edilen sonuçlar cesaret verici olmuştur. MPEG-4 video nesne düzlemlerinin (VOP) kullanımına izin verilen kullanıcı etkileşimini dahil etmek için daha fazla sistem geliştirmesi planlanmıştır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir