ÜRETİM SÜREÇLERİ  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

ÜRETİM SÜREÇLERİ  – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

21 Haziran 2022 Bir ürünün üretim aşamaları performans ödevi Üretim planlama Kariyer. Üretim süreci örnekleri Üretim sürecinin çıktısı Nedir 0
Döngüsel Ekonomik İlkeler

Bir Üretim Ortamında eCRM

Bu makale, elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (eCRM) konusunu üretim bağlamında incelemektedir. eCRM, müşterileri belirlemek, çekmek ve müşterilerle ortaklıklar kurmak için satış, pazarlama ve hizmet bilgilerini harmanlayan bir süreç, strateji ve teknolojinin birleşimi olarak tanımlanmıştır.

Bazı müşteriler, günümüzün yüksek teknoloji dünyasında, dış (ör. reklam) ve dahili (ör. Bir firmanın stratejisi olarak müşteri sadakati oluşturmak ve sürdürmek için eCRM kullanımı artıyor.

1930’lardan önce, firmaların müşterilerin ihtiyaç duyduğu, istediği veya karşılayabileceği ürünlerin “sağlayıcısı” olmaya itildiği üretim dönemi yaygındı. 1930’lardan 1960’lara kadar, satış dönemi, satış görevlilerinin maliyetlerden bağımsız olarak satış yapmaya teşvik edildiği ticaret arenasını belirledi.

1960’ların başlangıcı ile 1990’lar, pazarlama kavramının (veya müşterinin memnuniyetinin) eCRM’nin tarihsel temelini oluşturduğu pazarlama çağının emekleme dönemini tasvir ediyordu. 1990’lardan itibaren, ortaklık dönemi egemen oldu ve daha önce pazarlama tarafından yerine getirilen bazı işlevler, imalat gibi diğer işlevsel alanların içine çekildi. Günümüzde değer, hem müşteriyi hem de şirketi tatmin eden müşteri ilişkilerinde yatmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ ALANIN DEĞERİ

Değerin maksimize edilmesinde işletmeler değeri tanımlamalı, teslim etmeli ve bunu müşterilere iletmelidir. Müşteri için değer, beklentilerle bağlantılı olarak bir ürün veya hizmetin kullanımına ilişkin algısıdır. Değer sürücüleri fiziksel (çevrimdışı) ve çevrimiçi yerlerde farklılık gösterir. Krishnamurthy (2003), çevrimiçi operasyonları ya kar merkezleri (gelir kaynakları) ya da kayıp merkezleri (tüketicilere hizmet olarak sunulan) olarak gördü.

4 P (ürün, fiyat, yer ve promosyon) öncelikle fiziksel yerleri yönlendirir. Çevrimiçi, 6 C sürücülerdir: ticaret, içerik, iletişim, bağlantı, topluluk ve bilgi işlem. Ticaret, ürünlerin imalat, dağıtım ve perakende firmalarından müşterilere satışını tanımlar. Bu kategoriye elektronik pazaryerlerindeki diğer işletmelerden satın alan büyük işletmeler dahildir.

İçerik, haber yayıncıları (ör. CNN, New York Times vb.), e-kitaplar veya müşterilerini eğitmek için İnternet kullanan şirketler (ör. Crest.com’da Procter and Gamble) için geçerlidir. İletişim, Web tabanlı seminerleri, İnternet şirket toplantılarını ve e-posta tabanlı müşteri hizmetlerini içerir. Bağlantı, çalışanların ve kullanıcıların İnternet veya diğer bilgi yönetimi araçları aracılığıyla sahip oldukları ara bağlantıları ifade eder.

Topluluk, özel kullanıcı grupları aracılığıyla tasvir edilir. Bilgi işlem, haritalama yazılımı, izleme yazılımı ve müşterileri güçlendiren diğer portföy yönetimi araçları gibi araçlarla kendini gösterir. Üreticiler çevrimiçi güven ve bağlılık oluştururlar ve etkileşimli Web siteleri tasarlayarak potansiyel olarak müşterilere değerlerini artırırlar. Çevrimiçi operasyonları fiziksel operasyonlarla entegre etmek ve şirket varlıklarından yararlanmak, etkili eCRM’nin anahtarı olan fiziksel ve çevrimiçi mağazalar arasında sinerji sağlar.


Üretim planlama Kariyer.
Bir ürünün üretim aşamaları performans ödevi
Topun üretim aşamaları
üretim planlama nedir, nasıl yapılır
Üretim süreci örnekleri
Üretim planı örneği
Haftalık üretim planı çizelgesi
Üretim sürecinin çıktısı Nedir


DİJİTALİTE

Dijitallik, bir şirketin çevrimiçi olan işinin oranını ifade eder. Bir işletmenin dijitalliği sıfır ile bir arasındadır. Hiçbir fiziksel bileşen olmadan tamamen çevrimiçi olan bir işletmenin dijitalliği tektir.

Bir örnek, tüm çalışanların evden çalıştığı, yazılım gibi dijital ürünlerin satıldığı ve müşterilerin şirketin Web sitesiyle doğrudan iletişim kurduğu bir örnektir. Alternatif olarak, çevrimiçi alanda temsili olmayan işletmelerin dijitalliği sıfırdır. Dell veya Boeing gibi çevrimiçi faaliyetleri birleştirenler hariç, çoğu imalat firması sıfıra yakın dijitalliğe sahip olacaktır.

ÜRETİM SÜREÇLERİ

Üretim süreçleri, yenilik kaynakları için en olası yerlerdir ve muhtemelen hizmet veya müşteriye dönük süreçlerden 10 yıl ileridedir. Her ne kadar üretim süreçlerinde üretim hızı hâlâ önemli olsa da, üretilen ürünün kalitesi, farklı türde ürünleri üretme esnekliği, üretim çizelgelerine güvenilir ve öngörülebilir bağlılık, ürünlerin maliyet ve fiyatlarının düşürülmesi, firmaların eCRM dünyasında birinci sınıf rakipler haline gelmeleri için pazarlama, mühendislik ve üretim yetenekleriyle eşleştirilmelidir.

Tipik olarak, satış, üretim ve lojistik sıkı bir şekilde örülüdür. İmalatı satışla koordine ederken, şirketler müşteri spesifikasyonlarına göre ürün ve miktarlar üretmeye ve teslimattaki gecikmeleri en aza indirmeye çalışırlar. Bu süreç, otomobil üretiminde “yalın üretim sistemi” olarak tanımlanmıştır.

Tüketici gıdalarında, satış ve üretim, tüketici talebiyle perakende, toptan satış ve dağıtım noktalarına yönlendirilir. Kullanılan yaygın bir eCRM aracı, mağaza düzeyinde verilerin toplanmasına yardımcı olan, malzeme ve envanter sistemleri, lojistik ve satış departmanlarına bağlantılar sağlayan satış görevlisinin el bilgisayarıdır.

Ekipman bakımı, aksama süresi veya zamanlama ve kaynak gereksinimleri çakışmalarını önlemek için üretim ortamında bilgi ve bilgilerin paylaşılması gereken bir diğer önemli alandır. Radikal değişiklikler, hatta müşteri tarafından başlatılan yüksek iyileştirmeler bile, şirketin müşteriye duyarlı olma isteğinden bağımsız olarak, eski sistemlerle arayüzler ve üretim alanlarındaki lojistik kaygılar nedeniyle aşamalı olarak aşamalı olarak gerçekleştirilmelidir.

Giden lojistik tarafında, malların tedarikini ve teslimatını koordine etmek için eCRM ile yenilik yapan birçok şirket, siparişten teslimata kadar olan döngüyü kısaltmak için tam zamanında teslimatı veya elektronik veri alışverişini kullanmayı avantajlı bulmaktadır.

Bazı durumlarda, nihai mal özelleştirmesi, yalnızca müşteri siparişlerini karşılamak ve malları müşteriye sevk etmek için oluşturulur ve depolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Tedarikçilerine kıyasla büyük pazarlık gücüne sahip müşteriler, genellikle tedarikçileri hızlı ve kısa vadede teslimat yapmaya zorlayan etkileme taktikleri başlatır.

AYIRMA

Pek çok durumda İnternet, gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazalar için tamamlayıcı özelliklere sahip başka bir satış kanalı haline geldi. Aracıların rolü, alıcı-satıcı işlemlerini kolaylaştırmaktır. Aracısızlaştırmayı (ara ürünleri ortadan kaldırma süreci) anlamak, geleneksel işletmeler arası kanallara aşina olmayı gerektirir.

Şekil 1’de kanal 1 gıda marketlerinde, kanal 2 bira marketlerinde ve kanal 3 eczane hatlarında yaygındır. Kanal 4, katalog hattında yaygındır. İnternet, müşterilerle doğrudan etkileşim kurmayı kolay ve nispeten ucuz hale getirdiğinden, aracı olmayanlar değerlerini kanıtlamak zorundadır. Kanal 4, komisyoncuların veya bilgi aracılarının aşağıdaki gibi hakim olduğu, işletmeden tüketiciye (B2C) aracısız bir kanalı temsil eder.

B2C aracıları:

• Brokerler (işlemleri kolaylaştırmak, işlemler vb.)
• Bilgi aracıları (yerine getirme rolleri sunar, filtre görevi görür

Şirketler ve tüketiciler arasında, pazar araştırma raporları satma ve reklamverenlerin reklamlarını hedeflemelerine yardımcı olma, örneğin ETrade, tüketicilerin çeşitli mağazalardan satın almalarına yardımcı olan sanal alışveriş merkezleri vb.

Diğer aracısız kanallar, tedarik faaliyetini teşvik etmek için meta aracı figürler tarafından tüketilir. Bu kanal üyeleri tüketicilere çeşitli mağazalara erişim sağlar veya işlem hizmetleri sağlar ve arama aracılarını (örneğin, tüketicilerin farklı mağazaları karşılaştırmasına yardımcı olan My Simon); bir kişinin, yerin veya fikrin yerini belirlemek için ücret alan ödül komisyoncuları (ör. Bounty Quest); veya reklam tabanlı işletmelerdir. (pop-up’lar, afişler, diğer İnternet bağlantıları).

Aracısız kanallarda, imalat firmalarının karşılaştığı başlıca zorluklar arasında çevrimiçi trafik oluşturmak ve müşteri sadakatini ve türetilmiş talebi sürdürmek yer alır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir