Uyum Derecesinin Tanımlanması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Uyum Derecesinin Tanımlanması – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptırma Ücretleri

6 Mayıs 2022 Banka uyum birimi nedir Uyum Programı yönetmeliği Uyum prosedürleri nelerdir 0
Küme Tedarik Zinciri

VAKA SONUÇLARI VE ANALİZİ

Dört Avustralyalı şirketten oluşan bir dizi, bir BT projesini tanımlayan vaka çalışmaları kullanılarak ayrıntılı olarak incelendi. Karşılaştırmalı amaçlar için analiz birimi firma iken, BT projesi proje başlatılırken, planlanırken ve uygulanırken yöneticilerin zihinlerine ve eylemlerine daha spesifik bir bakış açısı kazandırmak için bir mercek olarak kullanıldı.

Bu projelerin her birinin İK stratejisi için önemli etkileri oldu ve bu nedenle her durumda BT ve İK yöneticileri arasındaki planlama faaliyetleri ve uygulama programlarında bazı uyum kanıtlarını görmeyi bekleyebiliriz. Aşağıdaki Tablo 1 vakaları, BT projelerini ve İK stratejileri için sonuçları özetlemektedir.

İK/BT Uyum Derecesinin Tanımlanması ve Analizi

BT, İK, kullanıcı grupları ve üst düzey yöneticilerden her şirketteki yöneticilerle bir dizi yapılandırılmamış görüşme yapıldı. Bunlar, İK ve BT’nin uyumlu olduğu bir kuruluşta gözlemlemeyi bekleyebileceğimiz göstergeler oluşturmak için yazılı kanıtlarla bağlantılı olarak analiz edildi.

Göstergeler, (a) kuruluşun İK ve BT faaliyetlerini uyumlu hale getirmeyi amaçladığını ve (b) kurumsal bir uyum durumuna katkıda bulunan davranışları öneren faktörleri içeriyordu.

Hizalamaya ilişkin bu iki görüş, Reich ve Benbasat’ın hizalanmanın entelektüel (amaçlanan) ve sosyal (gerçekleştirilmiş) perspektiflerini inceleyen çalışmalarıyla tutarlıdır ve bu makalede daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Uyum göstergeleri şu şekilde belirlendi:

İK ve BT stratejileri arasındaki entelektüel (amaçlanan) uyumun kanıtı:

• yazılı planlar,
• dahili danışmanlık süreçleri,
• raporlama yapıları,
• düzenli toplantı düzenlemeleri,
• aşağıdakileri öneren diğer düzenli faaliyetler

İK ve BT fonksiyonlarının faaliyetlerinde şirketin stratejik gereksinimleri dikkate alındı.

Aşağıdaki faktörlerde gösterildiği gibi sosyal uyumun kanıtı (yürütme anlayışı ve eylemleri):

• BT ve İK yöneticileri arasında düzenli iletişim.
• Tüm BT proje ekiplerine bir İK temsilcisinin dahil edilmesi için şirket gereksinimleri.
• CIO’nun BT stratejisini etkin bir şekilde uygulamak için İK stratejilerinin önemini anladığına dair yazılı ve sözlü kanıtlar.
• BT stratejisinin İK yöneticisi tarafından anlaşılması ve bu stratejinin kuruluştaki insanların yönetimi üzerindeki etkileri.
• Üst düzey yöneticiler tarafından, BT’deki değişikliklerin yarattığı gereksinimler etrafında oluşturulan İK stratejilerine sahip olmanın, BT stratejisine yapılan yatırımın getirilerini gerçekleştirmede kritik önem taşıdığını kabul etmesi.

Her vaka, hem öz değerlendirmeler hem de belgesel kanıtlar kullanılarak yukarıda tanımlanan uyum göstergelerine göre değerlendirildi. Bulgular, her şirketi bir entelektüel ve sosyal uyum yelpazesine yerleştirmek için kullanıldı.

Yazılı belgelerdeki bazı göstergelere ve İK ile BT arasında uyumun amaçlandığına dair tartışmalara rağmen, BT stratejilerine ve projelerine İK girdisini sağlayan sistemik süreçler vakalarında hiçbir kanıt yoktu. Gözlemlenen herhangi bir sosyal uyum, İK yöneticilerinin yetkinliklerine ve değer katma yeteneklerine ilişkin kişisel görüşlere dayanıyordu.


Uyum prosedürleri nelerdir
Uyum Programı yönetmeliği
Banka uyum birimi nedir
Uyum programı yükümlülükleri
uyum yönetmeliği’nin 17/1-d maddesi
Uyum programı oluşturma zorunluluğu olan tüzel kişiler
MASAK Uyum Programı
Finansal grup seviyesinde uygulanacak uyum program


Dört vakadan üçünde İK yöneticisinin yerine (araştırma döneminde veya hemen sonra) yalnızca daha stratejik İK deneyimine sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda hem iş hem de şirket hakkında daha fazla çalışma bilgisine sahip daha deneyimli bir yönetici getirildi. 

Wxpress ve Snax Ltd’de yeni İK yöneticisi için teşvik, bekleyen ERP uygulamalarıyla birlikte iyi yönetilen bir değişiklik yönetimi programına duyulan ihtiyaçtan geldi. Mbank’ın kararı, başarısız olan e-ipotek projesini kurtarma girişiminde bulunmak için gerici bir hareketti.

BT ve İK arasındaki bağlantıyı ve etkili iletişimi artırmak için vakaların üçünde hamleler yapılırken, şirketlerin en küçüğü daha yavaş ilerliyordu. PFS CEO’su, uyum eksikliğinin BT yatırımından elde edilen getirileri en üst düzeye çıkarma yeteneklerini engellediğini kabul etti, ancak şirketin büyüklüğü, etkili stratejik girdiye sahip olmak için gereken deneyime sahip bir İK yöneticisi istihdam etmeyi zorlaştırdı. 

İnsan yönetimi sorunları, tipik olarak, yeni teknolojinin tanıtımına verilen ezici yanıtın bir eğitim programı olduğu, hat yönetimine devredildi. Eğitim süreçleri kısa vadeli uygulamaya yardımcı olurken, BT stratejisinin beklenen etkisine dayalı uzun vadeli stratejik İK planlamasına dair çok az kanıt vardı.

Şirketlerin üçünde BT sistemleri beklenen getirilerini gerçekleştirememişti ve dördüncüsü Snax Ltd, yeni BT fırsatlarının kolaylaştırdığı büyük bir stratejik değişim programına başlarken hem BT hem de İK yöneticilerinin yerini alarak yaklaşımını önemli ölçüde değiştirdi.

“İnsan yönetimi konularının ve değişim sürecinin sorumluluğunu bölüm müdürüne vermek iyi değil çünkü çoğu zaman değişmesi gereken en çok o kişinin faaliyetleri ve sorumluluklarıdır. Hat yönetiminin bırakması en zor şey, çalışanlarından daha fazla deneyim ve bilgiye sahip olmanın getirdiği güçtür. Herkesin bilgiye erişimi olduğunda ve sistem işlemlerin çoğunu üstlendiğinde, bölüm yöneticisi yeni bir rol aramaya bırakılır ve çoğu zaman mevcut rolü sürdürür.”

İK ve BT Arasındaki Sosyal Uyum Sağlayıcılar ve Engelleyiciler

BT ve İK arasındaki uyumun doğasını gösteren bir resim ortaya çıktığında, başlangıçta BT ile iş stratejisi arasındaki bağlantıyı incelemek için üretilen Reich ve Benbasat sosyal uyum çerçevesi, bunu etkileyen faktörleri incelemek için değerli bir mercek sağladı. yöneticilerin stratejik uyum sürecindeki anlayışı. Çerçeve, BT ve İK arasındaki işlevler arası uyumu incelemek üzere uyarlandı ve araştırma sonuçlarını yansıtacak şekilde genişletildi.

Sosyal uyum kavramı, yazılı belgelerin entelektüel amacından farklı olarak, yöneticilerin birbirlerinin amaçlarını ve planlarını anlamalarına odaklanmak için tasarlanmıştır. Ayrıntılı, yazılı planlarda mutlaka kasıtlı ve ifade edilmeyen ancak yöneticilerin toplu eylemlerinden ortaya çıkabilen ve ayrıca kolayca gözlemlenebilir atanmış bir departman tarafından uygulanması gerekmeyen işlevsel stratejilerin doğası göz önüne alındığında, inanç ve davranışların incelenmesi önemliydi.

Hizalama yapısını iki boyutta tanımladılar (BT ve İK arasındaki ilişkiyi incelemek için uyarlanmıştır):

• Entelektüel boyut, bilgi teknolojisi ve insan kaynakları stratejilerinin içeriği tutarlı ve harici olarak geçerli olduğunda ortaya çıkar.
• Sosyal boyut, BT ve İK yöneticileri birbirlerinin planlarını anladığında ve buna bağlı kaldığında ortaya çıkar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir