Vaka Temelli Öğretim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

bestessayhomework@gmail.com * 0 (312) 276 75 93 *Her bölümden, Ödev Yaptırma, Proje Yazdırma, Tez Yaptırma, Rapor Yaptırma, Makale Yaptırma, spss ödev yaptırma, Araştırma Yaptırma, Tez Önerisi Hazırlatma talepleriniz için iletişim adreslerini kullanın. Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum, Ücretli Ödev Yaptırma, Parayla Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Proje YAPTIRMA siteleri, Mühendislik proje yaptırma, Bitirme projesi YAPTIRMA, Ödev YAPTIRMA programı, En iyi ödev siteleri, Parayla ödev yapma siteleri, Ücretli ödev YAPTIRMA, Ücretli Proje Yaptırma, Tez Yaptırma

Vaka Temelli Öğretim – Ödev Hazırlatma – Proje Yaptırma – Tez Yaptırma Fiyatları – Sunum Örnekleri – Ücretli Ödev Yaptırma – Ödev Yaptıarma Ücretleri

16 Şubat 2022 Öğrenme yaşantısı örnekleri Yaparak öğrenme MODELİ Yaparak öğrenme Modeli iktisat Yaparak öğrenme Nedir 0
Proje Önlemleri

Pedagojik Model: Dijital Video Desteği ile Vaka Temelli Öğretim

Ağ Yönetiminde kullanılan vakalar, McLellan’ın (2004) vaka tanımına “birden çok bakış açısından karmaşık, ince bilgi gerektiren açık uçlu bir hikaye” olarak girer. Öğrenciler, her biri tasvir edilen koşullarda ortaya çıkabilecek bir sosyal durumu simüle eden 13 ila 20 dakikalık bir DV’ye odaklanan üç gerçek hayat vakasını analiz etti.

Bu materyaller, dersin yüz yüze versiyonunda öğrencilerin akranları tarafından üretilmiştir. DV’lerin pedagojik işlevi, öğrencileri vakayı tartışmaya ve çözmeye çeken bir “tetikleyici” ve bir “kanca” olarak hareket etmekti. Ağ Yönetiminde DV’lerin kullanımı, Jonassen’in gerçek dünyadaki durumları simüle etmek ve başkalarının bakış açılarını ve argümanlarını temsil etmek için yapıcı öğrenmede bilişsel araçlar olarak Mindtools bilgisayar uygulamalarını kullanma konusundaki çalışmasına dayanmaktadır.

Diğer öğrenme materyalleri arasında bilimsel makaleler, bir kitap, vakalarla ilgili Web sayfaları ve giriş dersinden PowerPoint slaytları yer aldı. Her vaka aşağıdaki ders konularından birini resmetmiştir: (1) kötü problemler, (2) ağ oluşturma yetkinliği ve (3) yenilik ağları. Örneğin, ikinci vaka Finlandiya Spor Federasyonu’nun (FSF) ağ oluşturma yetkinliğinin ölçülmesini içeriyordu.

DV danışmanların, FSF temsilcilerinin ve ortaklarının (hepsi öğrenciler ve yüz yüze kursun öğretmeni tarafından oynanan) amaç için ne tür bir ölçüm aracının kullanılabileceğini tartıştığı bir toplantı sundu.

Öğrencilerin öğrenme çıktıları, işbirlikçi öğrenme görevleri (1’den 3’e kadar bir ölçekte) ve öğrenme günlükleri (geçti/kaldı) temelinde değerlendirildi. Grup görevleri, gelecek senaryoları yazmaktan (durum 1), ağ oluşturma yeterliliğinin öz değerlendirmesi için önlemler tasarlamaktan (durum 2) ve yerel bir yenilik ağı için bir strateji geliştirmekten (durum 3) oluşuyordu.

Ağ Yönetimi sonunda uygulanan özetleyici değerlendirme uygulamalarının özgün değerlendirme ve performans değerlendirmesini temsil ettiği söylenebilir. Değerlendirme, öğrencilerin çalışma hayatlarında gerçekleştirmeleri gerekebilecek gerçek etkinliklere benzeyecek şekilde tasarlanmış bir öğrenme görevine odaklandı.

Vaka temelli öğretimin güçlü yönleri, artan öğrenci ilgisi ve katılımı, geliştirilmiş akılda tutma ve gelişmiş problem çözme ve eleştirel düşünme becerileridir. Başarılı öğrenme için çok önemli olan vakaların kendi başına kullanılması değil, öğretmenin öğrencilerin öğrenme aktivitelerini nasıl organize ettiği ve desteklediğidir.


Yaparak öğrenme Nedir
Öğrenme yaşantısı örnekleri
Yaparak öğrenme MODELİ
Öğrenme yaşantısı nedir
Aktif öğrenme
Sosyal hizmet vaka örneği
Yaparak öğrenme Modeli iktisat
Yaşantısal Öğrenme Modeli


Değerlendirme Çerçevesi

Kökleri ağ tabanlı eğitimin entegre modelinde yatan TML modeli olan Ağ Yönetiminde kullanılan değerlendirme çerçevesini göstermektedir. TML modeli derslerin tasarlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılabilir. Modelin önceki uygulamaları arasında probleme dayalı öğrenmeyi (PDÖ) merkeze alan yüz yüze bir kurs yer almaktadır.

TML modeli, 17 süreç özelliği ve bunların beklenen sonuçları, yani alana özgü ve genel bilgi ve beceriler açısından tanımlanan öğretme ve anlamlı öğrenmeyi kapsar. Ek bir bileşen, hem öğretme hem de öğrenme süreçlerini kapsayan pedagojik modeller veya yaklaşımlardır (örneğin, vaka temelli öğretim, PDÖ).

TML modelinin merkezinde, bileşenleri arasındaki ilişkiler bulunur. Aralarında doğrudan nedensel ilişkiler gösterilemez; daha ziyade, bu ilişkiler karşılıklı ve koşullu olup, kesikli, iki yönlü oklar kullanılarak gösterilmiştir. Modelin bir diğer dayanağı, bileşenlerinin her birinin kritik öneme sahip olduğu iddiasıdır.

Model, çoğunlukla Ausubel’in ve daha sonra kavram haritalamayı anlamlı öğrenmeyi kolaylaştırmak ve değerlendirmek için bir araç olarak tanıtan Novak’ın (1998) çalışmalarıyla ilişkilendirilen anlamlı öğrenme kavramına dayanmaktadır. Ausubel’in etkisi, anlamlı öğrenmenin aktif, yapıcı, bireysel ve hedefe yönelik özelliklerinde en belirgindir. TML modelinde kullanılan anlamlı öğrenmenin süreç özelliklerinin 2000’li yıllar için anlamlı öğrenmenin bir yorumunu temsil ettiği söylenebilir.

Anderson, Rourke, Garrison ve Archer (2001) bilgisayar konferansını kullanan e-öğrenme ortamları için öğretim varlığı kavramını ortaya koydular. Bunu “kişisel olarak anlamlı ve eğitsel olarak değerli bir öğrenme sonucunu gerçekleştirmek amacıyla bilişsel ve sosyal süreçlerin tasarımı, kolaylaştırılması ve yönlendirilmesi” olarak tanımlarlar ve üç kategoride tanımlarlar: (1) tasarım ve organizasyon (örneğin, yöntemleri tasarlama, medyayı etkili bir şekilde kullanma), (2) söylemi kolaylaştırma (örneğin, öğrenci katkılarını teşvik etme, öğrenme ortamını oluşturma, katılımcılara çizim yapma) ve (3) doğrudan öğretim (örneğin, içerik/soru sunma, kavram yanılgılarını teşhis etme) .

Son kategori, özellikle e-öğrenme öğrencilerinin çok değer verdiği değerlendirme ve açıklayıcı geri bildirimi içerir. Yankılanan Anderson ve ark. (ibid.), TML modeli, çeşitli öğretim etkinliklerinden yararlanarak geniş bir öğretim anlayışı içerir.
TML modeli, öğretmeyi ve anlamlı öğrenmeyi vakaya dayalı öğretim, PDÖ ve bağlantılı öğretim gibi çeşitli pedagojik modeller veya yaklaşımlar tarafından tetiklenen süreçler olarak görür.

Bu çerçevede, Joyce ve Weil’i (1980) takip eden pedagojik bir model veya yaklaşım, “müfredatları (uzun vadeli çalışma kursları), öğretim materyallerini tasarlamak ve öğretim materyallerini tasarlamak için kullanılabilecek bir plan veya model olarak anlaşılmaktadır. sınıfta ve diğer ortamlarda öğretimi yönlendirmek için”. Uygulanan pedagojik modeller, birbirine zıt veya birbirini dışlayan olmaktan ziyade, entegre edildiğinde birbirini güçlendirebilir.

TML modelinin uygulanmasının merkezinde, anlamlı öğrenmenin 17 özelliğinin tamamının herhangi bir zamanda mevcut olması gerekmemektedir. Ayrıca, özellikler iç içe, birbirine bağımlı, etkileşimli, kısmen örtüşen ve sinerjik olabilir.

TML modelinde anlamlı öğrenme süreçlerinin beklenen sonuçları, alana özgü bilgi ve becerilerin yanı sıra üstbilişsel beceriler ve üst düzey düşünme gibi aktarılabilir, genel bilgi ve becerileri içerir. Literatür, yeterli düzeyde bir başlangıç ​​öğrenimi sağlayarak, ezberlemek yerine anlayarak öğrenmeyi teşvik ederek ve öğrencilere öğrenmeleri için yeterli zaman sağlayarak aktarımın teşvik edilebileceğini göstermektedir.

Bağlamsal öğrenme, kural olarak, aktarıma elverişli olsa da, vaka temelli öğretimde bazen karşılaşılan aşırı bağlamsallaştırılmış bilgi bunu azaltabilir; sadece bir bağlamda öğrenilen bilgi veya becerilerin transfer edilme olasılığı, birden fazla ortamda edinilenlere göre daha düşüktür. Dahası, bağlamsal öğrenme, odak bilgisinin soyut temsilleriyle desteklenmelidir.

Aktarımı kolaylaştırdığı da bilinen, öğrencilerin kendi anlayışlarını izlemeyi ve düzenlemeyi öğrendikleri öğretime yönelik üstbilişsel bir yaklaşımdır. Bu araştırma bulgularının ışığında, aktarılabilir bilgi ve becerilere en çok yardımcı olanın anlamlı öğrenme süreçlerinin öz-yönelimli, bağlamsal (ancak aşırı bağlamsallaştırılmamış), soyut ve yansıtıcı özellikleri olduğu iddia edilebilir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir